daňový poradce ing. Pavel Běhounek č. 601

Novinky

20.10.2016 18:01

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2017

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny: všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu přepočítací koeficient za stejné období. Pro důchody přiznávané...
18.10.2016 01:29

Evidence tržeb a účtenky / daňové doklady

Zákon o evidenci tržeb je dalším z předpisů, který nařizuje vydat kupujícímu „účtenku“: Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem...
12.10.2016 01:02

Elektronická evidence tržeb

Evidence tržeb (ET), označovaná též jako elektronická evidence tržeb (EET) je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Spolu se zákonem o ET byl přijat také doprovodný zákon pod č. 113/2016 Sb. - zákony jsou dostupné zde. První etapa ET bude spuštěna od 1.12.2016 (od tohoto data...
11.10.2016 14:52

Daně z příjmů 2016

Daně z příjmů 2016 PDF verze tohoto článku Přehled legislativních změn Základní parametry a principy daní z příjmů zůstaly k 1.1.2016 beze změny – viz přehled Změny v daních pro rok 2016. V průběhu roku 2016 však došlo ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp....
02.10.2016 17:00

Zákon o prokazování původu majetku

Dne 3.10.2016 byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, který tak nabude účinnosti k k 1.12.2016. Problematika prokazování původu majetku je řešena jako součást zákona o daních z příjmů (§ 38x až 38ze) – zákon o prokazování původu majetku je tedy novelou zákona o daních...
02.10.2016 16:56

ČNB ponechala 29.9.2016 úrokové sazby beze změny

Bankovní Rada ČNB na svém zasedání 29.9.2016 ponechala v platnosti úrokové sazby ve výši změněné naposledy k 2.11.2011, tj. ve výši: * dvoutýdenní repo  sazba 0,05 % (od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,25 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 0,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012...
19.09.2016 18:59

DPH v roce 2016

DPH v roce 2016 Limit pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v roce 2016 nadále platí a ani připravovaná novela pro rok 2017 by neměla tento parametr změnit. Sazby DPH: k 1.1.2016 byly stejné jako v roce...
19.08.2016 12:07

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - včetně ukázky vyplnění a evidence čísel daňových dokladů

Právní úprava kontrolního hlášení byla do zákona o DPH zavedena na konci roku 2014 novelou č. 360/2014 Sb., a to s účinností od 1.1.2016. Novela zákona o DPH od 29.7.2016 přinesla změnu ve lhůtě pro podávání následného kontrolního hlášení po výzvě správce daně a dílčí změny pokut souvisejících...
11.08.2016 12:37

Změny v daních pro rok 2016

Změny v daních pro rok 2016 Pdf podoba tohoto příspěvku Finanční správa zveřejnila „Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“; tento přehled tento článek doplňuje o některé další aktuální informace. Daně z příjmů za rok 2015 Tiskopisy daňových přiznání za rok 2015: formulář...
14.05.2016 15:09

Změny v účetnictví pro rok 2016

Tento článek se zabývá změnami pro rok 2016 v oblasti účetnictví, daňové změny pro rok 2016 komentuje samostatný příspěvek. Pro účetní období roku 2016 (pro účetní jednotky účtující v kalendářním roce) resp. pro účetní období započaté v průběhu roku 2016 (např. pro hospodářský rok 09/2016 až...

Novinky

20.10.2016 18:01

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2017

Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny: všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu přepočítací koeficient za stejné období. Pro důchody přiznávané...
18.10.2016 01:29

Evidence tržeb a účtenky / daňové doklady

Zákon o evidenci tržeb je dalším z předpisů, který nařizuje vydat kupujícímu „účtenku“: Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem...
12.10.2016 01:02

Elektronická evidence tržeb

Evidence tržeb (ET), označovaná též jako elektronická evidence tržeb (EET) je upravena zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb. Spolu se zákonem o ET byl přijat také doprovodný zákon pod č. 113/2016 Sb. - zákony jsou dostupné zde. První etapa ET bude spuštěna od 1.12.2016 (od tohoto data...
11.10.2016 14:52

Daně z příjmů 2016

Daně z příjmů 2016 PDF verze tohoto článku Přehled legislativních změn Základní parametry a principy daní z příjmů zůstaly k 1.1.2016 beze změny – viz přehled Změny v daních pro rok 2016. V průběhu roku 2016 však došlo ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp....
02.10.2016 17:00

Zákon o prokazování původu majetku

Dne 3.10.2016 byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, který tak nabude účinnosti k k 1.12.2016. Problematika prokazování původu majetku je řešena jako součást zákona o daních z příjmů (§ 38x až 38ze) – zákon o prokazování původu majetku je tedy novelou zákona o daních...
02.10.2016 16:56

ČNB ponechala 29.9.2016 úrokové sazby beze změny

Bankovní Rada ČNB na svém zasedání 29.9.2016 ponechala v platnosti úrokové sazby ve výši změněné naposledy k 2.11.2011, tj. ve výši: * dvoutýdenní repo  sazba 0,05 % (od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,25 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 0,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012...
19.09.2016 18:59

DPH v roce 2016

DPH v roce 2016 Limit pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v roce 2016 nadále platí a ani připravovaná novela pro rok 2017 by neměla tento parametr změnit. Sazby DPH: k 1.1.2016 byly stejné jako v roce...
19.08.2016 12:07

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ - včetně ukázky vyplnění a evidence čísel daňových dokladů

Právní úprava kontrolního hlášení byla do zákona o DPH zavedena na konci roku 2014 novelou č. 360/2014 Sb., a to s účinností od 1.1.2016. Novela zákona o DPH od 29.7.2016 přinesla změnu ve lhůtě pro podávání následného kontrolního hlášení po výzvě správce daně a dílčí změny pokut souvisejících...
11.08.2016 12:37

Změny v daních pro rok 2016

Změny v daních pro rok 2016 Pdf podoba tohoto příspěvku Finanční správa zveřejnila „Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“; tento přehled tento článek doplňuje o některé další aktuální informace. Daně z příjmů za rok 2015 Tiskopisy daňových přiznání za rok 2015: formulář...
14.05.2016 15:09

Změny v účetnictví pro rok 2016

Tento článek se zabývá změnami pro rok 2016 v oblasti účetnictví, daňové změny pro rok 2016 komentuje samostatný příspěvek. Pro účetní období roku 2016 (pro účetní jednotky účtující v kalendářním roce) resp. pro účetní období započaté v průběhu roku 2016 (např. pro hospodářský rok 09/2016 až...

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

behounekpavel@volny.cz

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

Vyhledávání

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/

Podrobné komentáře

Objednávkový formulář pro komentáře a zvukové nahrávky

K objednání komentářů nebo zvukových záznamů přednášek využijte prosím níže uvedený formulář. V případě objednávky zvukové nahrávky "Společník a jednatel SRO" automaticky získáte i komentáře "Rozdělování a zdanění zisku v SRO" a "Odměňování jednatelů a členů představenstev" - v tomto případě...

Evidence tržeb pro běžnou praxi – zvuková nahrávka

Za 600 Kč + DPH Vás evidencí tržeb z pohledu běžného podnikatele seznámí zvuková nahrávka v celkové délce 2 hod 16min: jak evidence tržeb funguje (můžete si poslechnout ukázku v délce 30 min nebo si stáhnout ukázku podkladového materiálu) co je zapotřebí – zdaleka nejde jen o...

ZMĚNY V DPH OD 29.7.2016

DPH od 29.7.2016, nový formulář přiznání a kontrolního hlášení a Intrastat V oblasti DPH došlo od 29.7.2016 v souvislosti s novým celní zákonem k řadě změn. Změny neplynou pouze z novelizace zákona o DPH, ale i z novelizace dalších předpisů (zejména zákona o Finanční správě...

ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV - Přepracovaná a doplněná verze z 05/2016

Za 250 Kč + DPH si můžete objednat podrobný komentář (více než 60 stran) v pdf podobě k tématu  odměňování jednatelů a členů představenstev v podmínkách roku 2016. Přepracovaná verze reaguje jednak na poslední legislativní změny, jednak na poměrně rozsáhlou judikaturu z let 2015 a 2016 k dané...

ROZDĚLOVÁNÍ A ZDANĚNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář s příklady a vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka

Za 250 Kč + DPH nabízíme podrobný komentář (14 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení...

Společník a jednatel SRO - zvuková nahrávka

  Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 20.10.2015 (plně aktuální i v roce 2016) + podkladový materiál v pdf podobě (včetně vzoru stručné smlouvy o výkonu funkce). Jako bonus získáte komentář v rozsahu 1 hod a 15 min z května 2014, který je zaměřen na aktuální povinnosti společností...

DAŇOVÉ NOVINKY 2016

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 18.1.2016+ podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Jako bonus získáte komentář aktuálních změn v DPH (kromě kontrolního hlášení). Celková doba nahrávky je cca 4,5 hod, bonus cca 1,5 hod. Cena...

KONTROLNÍ HLÁŠENÍ A DALŠÍ NOVÉ POVINNOSTI 2016

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 19.1.2016 + následně doplněné + podkladový materiál v pdf podobě 30 stran + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Přednáška je zaměřena podrobně na problematiku kontrolního hlášení a dále na další povinnosti (oznamování příjmů...

Daně z příjmů a účetnictví 2016

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 9.12.2015 + podkladový materiál v pdf podobě. Jako bonus získáte vzorovou účtovou osnovu 2016 a návrh nového Českého účetního standardu 024 (převodový můstek mezi výkazy 2015 a 2016). Cena nahrávky je 1.000,- Kč + DPH. Objednávku posílejte na e-mail...

Nový občanský zákoník pro ekonomy

Připravili jsme pro Vás zvukovou nahrávku přednášky Nový občanský zákoník pro ekonomy.Cílem přednášky je zorientovat posluchače v naprosto zásadní změně soukromého práva, kterou rekodifikace soukromého práva od 1.1.2014 představuje a bez jejího pochopení není možné zvládnout změny dalších...

© 2016 Všechna práva vyhrazena.