Novinky

Třetí důchodový pilíř - daňový odpočet od roku 2017 podle nových pravidel

01.03.2018 23:26
Daňový odpočet na penzijní připojištění resp. na doplňkové penzijní spoření za rok 2017 podle nových pravidel Zásadní změnou, která se projeví v daňovém přiznání k dani příjmů fyzických osob za rok 2017 resp. v ročním zúčtování daně prováděném za rok 2017, je zvýšení maximální částky...

Přestal jsem evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb – co mám dělat?

25.02.2018 20:04
Přestal jsem evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb – co mám dělat? Dne 14.2.2018 Finanční správa v okruhu dotazů "Ostatní" zveřejnila následující odpověď na otázku "Jaké kroky mám učinit v situaci, kdy už nepřijímám evidované tržby?": U poplatníků, kteří dosud řádně plnili povinnosti...

Daň ze závislé činnosti za rok 2017 a pro rok 2018

21.02.2018 19:42
Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro zdaňovací období 2018 Finanční správa zveřejnila odpovědi na dotazy týkající se vyúčtování záloh ze závislé činnosti za rok 2017, ročního zúčtování daně za rok 2017 a uplatnění daně ze...

Osvobození služeb souvisejících s vývozem a dovozem od 1.3.2018

20.02.2018 15:16
Změna správní praxe v osvobození od daně u služeb vázaných na vývoz (případně i dovoz) zboží od 1.3.2018 Finanční správa dne 2.1.2018 zveřejnila informaci Informace o uplatňování zákona o DPH u služeb přímo vázaných na dovoz zboží a vývoz zboží, na jejímž základě dochází od 1.3.2018 ke změně...

Otcovská od února 2018

02.02.2018 16:31
Novela zákona o nemocenském pojištění č. 148/2017  s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou (dávka otcovské poporodní péče) dle § 38a a násl. zákona o nemocenském pojištění. Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup...

ČNB zvýšila některé úrokové sazby

02.02.2018 16:23
Bankovní Rada ČNB na svém zasedání 1.2.2018 zvýšila s účinností od 2.2.2018 dvoutýdenní reposazbu na 0,75 % a lombardní sazbu na 1,50 %; diskontní sazba zůstala zachována na 0,05 %. Zvýšení reposazby se zatím aktuálně nepromítá do výše úroků z prodlení, ale lze předpokládat, že výše úroků z...

NOVELA DANĚ SILNIČNÍ OD 1.6.2017

29.01.2018 22:34
Zákon o dani silniční je poměrně stálým právním předpisem, v minulosti byl naposledy novelizován k 1.1.2015 - jednalo se však pouze o drobnou legislativně technickou novelu, která nepřinesla žádné věcné změny. K 1.6.2017 byl novelizován zákonem 63/2017 Sb. - jedná se legislativně...

Daně a účetnictví 2018

16.01.2018 01:03
Daně a účetnictví 2018 Hlavní daňové změny pro rok 2018 se týkají daní z příjmů. V zákoně o DPH k žádným zásadním změnám pro rok 2018 nedošlo. Dílčí změny pro účetní období roku 2018 přinesly novelizace prováděcích vyhlášek k zákonu o účetnictví – např. novelizace prováděcí vyhlášky pro...

Změny ve zdanění mezd od ledna 2018

14.01.2018 18:30
Změny ve zdanění mezd od ledna 2018 Daňové sazby zůstaly pro rok 2018 nezměněny, stejně tak zůstal zachován princip superhrubé mzdy. Zásadní novinkou, která se uplatní poprvé u zúčtování mezd za leden 2018 jsou nová pravidla pro uplatnění srážkové daně. Při zúčtování mezd za prosinec 2017 se...

DPH z poplatku účtovaného poskytovatelem webové platformy – UBER, Airbnb

20.12.2017 15:34
Finanční správa vydala v roce 2017 tyto informace: Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) z 29.5.2017 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů ubytovacích služeb (Airbnb a další) z 11.10.2017   Problematice daňových...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/