Novinky

Evidence tržeb u ubytování / nájmu

22.11.2016 23:50
Tržby z ubytování podléhají evidenci tržeb, pokud jsou naplněny znaky podnikání. Jedná-li se o ubytování, které je dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zatříděna do kódu 55, podléhají tržby evidenci tržeb již od 1.12.2016. Ubytování, které není zatříděno dle CZ-NACE do kódu 55, spadá...

Pomůcka GFŘ k postupnému náběhu EET

20.11.2016 14:18
GFŘ připravilo metodickou pomůcku pro zatřídění činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb, která se týká především činností zatříděných dle NACE do kódu 56 pohostinství a stravování resp. řeší odlišení těchto činností od maloobchodu (o maloobchod, u kterého se bude uplatňovat...

Technická řešení EET

30.10.2016 19:42
Pdf verze příspěvku Průvodce technickým řešením EET Evidence tržeb se neobejde bez určitého technického vybavení, a to ani v případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. Ukážeme si několik možných technických řešení, která nabízí současný trh. Jedná se o výběr, na trhu lze nepochybně nalézt...

Evidence tržeb a účtenky / daňové doklady

29.10.2016 23:02
Zákon o evidenci tržeb je dalším z předpisů, který nařizuje vydat kupujícímu „účtenku“: Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem...

Zákon o prokazování původu majetku

02.10.2016 17:00
Dne 3.10.2016 byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, který tak nabude účinnosti k k 1.12.2016. Problematika prokazování původu majetku je řešena jako součást zákona o daních z příjmů (§ 38x až 38ze) – zákon o prokazování původu majetku je tedy novelou zákona o daních...

Změny v daních pro rok 2016

11.08.2016 12:37
Změny v daních pro rok 2016 Pdf podoba tohoto příspěvku Finanční správa zveřejnila „Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“; tento přehled tento článek doplňuje o některé další aktuální informace. Daně z příjmů za rok 2015 Tiskopisy daňových přiznání za rok 2015: formulář...

Režim přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

19.07.2015 18:43
V roce 2015 se na základě úpravy v zákoně o dph a příslušného prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (následně novelizovaného s účinností od 1.7.2015 nařízením č. 155/2015 Sb.) uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge nebo zkráceně RPDP) u vybraného zboží takto: od...

Novela zákona o dětské skupině od 4.6.2015 a omezení školkovného pro rok 2016

16.06.2015 16:09
Dne 4.6.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zákon o dětské skupině), a to pod číslem 127/2015 Sb. Novela 127/2015 Sb.: novelizovala zákon o...

K elektronické komunikaci od 1.1.2015

18.05.2015 20:10
Daňový řád (DŘ) byl k 1.1.2015 v § 72 doplněn takto 4) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné...

Změny v daních pro rok 2015

09.02.2015 17:40
Nejvýznamnější změny v daňových zákonech pro rok 2015 daňová správa komentuje zde. Roku 2015 popř. i 2016 se týkají změny provedené zejména: novelou zákona o DPH č. 196/2014 Sb. od 1.10.2014 resp. 1.1.2015, která obsahuje zejména změny ve vymezení místa poskytnutí u služeb (zejména jde o...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/