Novinky

Zákon o prokazování původu majetku

02.10.2016 17:00
Dne 3.10.2016 byl vyhlášen zákon č. 321/2016 Sb., o prokazování původu majetku, který tak nabude účinnosti k k 1.12.2016. Problematika prokazování původu majetku je řešena jako součást zákona o daních z příjmů (§ 38x až 38ze) – zákon o prokazování původu majetku je tedy novelou zákona o daních...

Změny v daních pro rok 2016

11.08.2016 12:37
Změny v daních pro rok 2016 Pdf podoba tohoto příspěvku Finanční správa zveřejnila „Přehled nejdůležitějších změn pro občany na rok 2016“; tento přehled tento článek doplňuje o některé další aktuální informace. Daně z příjmů za rok 2015 Tiskopisy daňových přiznání za rok 2015: formulář...

Režim přenesení daňové povinnosti od 1.7.2015

19.07.2015 18:43
V roce 2015 se na základě úpravy v zákoně o dph a příslušného prováděcího nařízení vlády č. 361/2014 Sb. (následně novelizovaného s účinností od 1.7.2015 nařízením č. 155/2015 Sb.) uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse charge nebo zkráceně RPDP) u vybraného zboží takto: od...

Novela zákona o dětské skupině od 4.6.2015 a omezení školkovného pro rok 2016

16.06.2015 16:09
Dne 4.6.2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (zákon o dětské skupině), a to pod číslem 127/2015 Sb. Novela 127/2015 Sb.: novelizovala zákon o...

K elektronické komunikaci od 1.1.2015

18.05.2015 20:10
Daňový řád (DŘ) byl k 1.1.2015 v § 72 doplněn takto 4) Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou schránku nebo zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen podání podle odstavce 1 učinit pouze datovou zprávou ve formátu a struktuře zveřejněné...

Změny v daních pro rok 2015

09.02.2015 17:40
Nejvýznamnější změny v daňových zákonech pro rok 2015 daňová správa komentuje zde. Roku 2015 popř. i 2016 se týkají změny provedené zejména: novelou zákona o DPH č. 196/2014 Sb. od 1.10.2014 resp. 1.1.2015, která obsahuje zejména změny ve vymezení místa poskytnutí u služeb (zejména jde o...

Změny v daních z příjmů pro rok 2015 - novela č. 267/2014 Sb.

09.02.2015 13:01
Hlavní změny v daních z příjmů pro rok 2015 přinesla zásadní novela zákona o daních z příjmů č. 267/2014 Sb., komentář daňové správy ke změnám v daních z příjmů fyzických a právnických osob daňová správa z 16.12.2014 naleznete zde. Novela 267/2014 Sb. byla vyhlášena ve Sbírce zákonů dne 21.11.2014,...

První z novel zákona o DPH od 1.1.2015 vyhlášena ve Sbírce zákonů

12.09.2014 19:00
Novela DPH od 1.10.2014/1.1.2015 Dne 12.9.2014 vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 196/2014 Sb. novela zákona o DPH od 1.10.2014 resp. 1.1.2015 reagující na  novelizaci směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH, a to směrnicí 2008/8/ES ze dne 12. února 2008 , kterou se mění směrnice...

SRO V ROCE 2014

04.07.2014 12:25
SRO v roce 2014 Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích či ZOK), přinesl společnostem s ručeným omezeným vzniklým před 1.1.2014 některé povinnosti, a to zejména s lhůtou do konce června 2014. Tyto povinnosti jsou dle mého...

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ OD ROKU 2014

15.05.2014 13:52
Níže uvedený článek se zabývá zavedením daně z nabytí nemovitých věcí od 1.1.2014, změnami této daně v průběhu roku 2016 se zabývá komentář daňových změn pro rok 2016. Zdanění úplatných převodů nemovitých věcí daní z převodu bylo od 1.1.2014 nahrazeno daní z nabytí nemovitých věcí. Byť...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/