Novinky

Aktuální daňové formuláře

04.12.2011 17:44
Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob za období roku 2011 včetně poučení a přílohy je k dispozici zde.   Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období roku 2011 včetně poučení a příloh je k dispozici...

Pro rok 2012 platí důležitá novela zákona o dani z nemovitostí

21.11.2011 19:48
  Poměrně mimo zájem odborné veřejnosti i médií proběhlo schválení novely zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012, která se může výrazně dotknout některých podnikatelských subjektů. Pro rok 2012 by v oblasti této daně k žádným dalším výrazným změnám nedochází. Do budoucna...

Změny v daních pro rok 2011

15.09.2011 23:37
Stručný přehled změn, které se týkají roku 2011: Zákonem č. 30/2011 Sb. byl s účinností od 1.3.2011 novelizován daňový řád (např. plná moc již podle § 27 odst. 2 DŘ nemusí, ale pochopitelně nadále může, obsahovat její akceptaci zmocněncem). V souvislosti se zavedením DŘ nebyly příslušné...

Formulář DPH a souhrnné hlášení pro období roku 2011

17.05.2011 12:46
Pro období roku 2011 byl vydán nový tiskopis vzor č. 17, který sice vychází z novely zákona O DPH účinné od 1.4.2011, ale použil se již pro prvé zdaňovací období roku 2011 (leden 2011, prvé čtvrtletí 2011). Tento text upozorňuje na novinky ve formuláři přiznání k DPH pro rok 2011, zejména...

Ústavní soud zrušil změny ve stavebním spoření

06.05.2011 12:46
  Zákonem č. 348/2010 Sb., přijatým v loňském roce v režimu legislativní nouze, došlo s účinností od 1.1.2011 ke změnám ve stavebním spoření – jednak byla počínaje příspěvkem za rok 2011 snížena výše státního příspěvku, jednak byl změněn zákon o daních z příjmů ve věci...

Daňový doklad v pdf a DPH u skont a bonusů

03.05.2011 14:04
  Novela zákona o DPH účinnou od 1.4.2011 přinesla mimo jiné dva důležité praktické problémy. Prvým je otázka doručování  dokladů v pdf podobě prostřednictvím e-mailu, protože teprve za období držby daňového dokladu je podle nových pravidel  možné uplatnit nárok na odpočet daně...

Novela DPH od 1.4.2011(původně od 1.1.2011)

25.03.2011 15:12
  Zákon o DPH je zásadním způsobem novelizován k 1.4.2011. Jedná se o novelizaci, která byla připravována s účinností od 1.1.2011, avšak do tohoto data se nepodařilo novelu schválit. Legislativní proces byl dovršen vyhlášením novely ve Sbírce zákonů pod č. 47/2011...

Nové počítání lhůt v daňovém řízení 2011

17.01.2011 22:56
  V důsledku změny výkladu počátku běhu lhůt byl pozměněn i daňový kalendář pro rok 2011: ·         lhůta pro podání vyúčtování zálohové daně podle § 38j odst. 5 zákona o daních z příjmů (do dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku) není...

Změny v daních od 1.1.2011

30.12.2010 23:31
  Největší daňové změny, které nás od 1.1.2011 čekají, přináší především rozsáhlá novela zákona o daních z příjmů, která byla schválena v režimu legislativní nouze a prezidentem podepsána 23.11.2010 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 8.12.2010 pod č. 346/2010 Sb.). K 1.1.2011 měla...

Novela zákona o daních z příjmů pro rok 2011

08.12.2010 23:28
    Ve stavu legislativní nouze Parlament 12.11.2010 schválil mimo jiné rozsáhlou novelu zákona o daních z příjmů, jejíž součástí je mimo jiné i novela zákona o rezervách. Tuto novelu podepsal prezident 23.11.2010 a ve Sbírce zákonů byla vyhlášena 8.12.2010 pod číslem 346/2010...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/