daňový poradce ing. Pavel Běhounek č. 601

Aktuální daňové formuláře

04.12.2011 17:44

Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob za období roku 2011 včetně poučení a přílohy je k dispozici zde.

 

Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období roku 2011 včetně poučení a příloh je k dispozici zde.

 

Tiskopisy formulářů pro plátce příjmů ze závislé činnosti včetně vyúčtování daně vybírané srážkou jsou k dispozici zde. Tiskopis „Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků“ vzor č. 21 vydaný pro rok 2011 se použije i v roce 2012.

Novela zákona o dani z nemovitostí č. 212/2011 Sb., která přinesla důležité změny ve zdanění tzv. zpevněných ploch, si vynutila nový tiskopis přiznání k dani z nemovitostí obsahující údaje pro nový typ pozemků „zpevněné plochy pozemků, užívané k podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní („X“ pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství; „Y“ pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku, ostatní zemědělskou výrobu a ostatní podnikatelskou činnost). Informace o nových tiskopisech s odkazy na tyto tiskopisy včetně poučení naleznete zde.

Pro období roku 2012 byl změněn elektronický formulář "Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH", který musí podávat dodavatel i odběratel uskutečňující resp. přijímající plnění v režimu přenesení daňové povinnosti.


Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH

Výpis, který se bude podávat poprvé za leden resp. za prvé čtvrtletí roku 2012 doznává dvou zásadních změn:

  • u dodání zboží uvedeného v příloze č. 5 (zdanitelné plnění dle § 92c) se použije nový kód „5“. Rozsah tohoto plnění se nadále bude uvádět v kilogramech, ale již se nebude rozepisovat podle jednotlivých položek přílohy č. 5. Dosud se u plnění dle § 92c uvádí konkrétní kód harmonizovaného popisu a číselného označování zboží uvedeného v příloze č. 5 zákona o DPH.
  • u stavebních a montážních prací (zdanitelné plnění dle § 92e), u kterých se režim přenesení daňové povinnosti používá od 1.1.2012 nově, se uvede kód „4“. Rozsah těchto plnění se nebude uvádět.

Pro plnění dle § 92b (dodání zlata) se nadále bude používat kód „1“ a pro plnění dle § 92d (obchodování s povolenkami) se nadále použije kód „2“.

 

XML struktura formuláře (nutná např. pro naprogramování formuláře do účetního software)  je dostupná zde.

 

S aktuálními daňovými změnami se můžete seznámit na přednášce „Daňové novinky 2012“– bližší informace naleznete zde.

 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

behounekpavel@volny.cz

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

Vyhledávání

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/

Podrobné komentáře

Objednávkový formulář pro komentáře a zvukové nahrávky

K objednání komentářů nebo zvukových záznamů přednášek využijte prosím níže uvedený formulář. V případě objednávky zvukové nahrávky "Společník a jednatel SRO" automaticky získáte i komentáře "Rozdělování a zdanění zisku v SRO" a "Odměňování jednatelů a členů představenstev" - v tomto případě...

DPH U DODÁNÍ ZBOŽÍ V EU U ŘETĚZOVÝCH DODÁVEK - komentář v PDF

Komentář nabízíme v PDF podobě za 88 Kč + DPH. Komentář je zaměřen na situace, kdy je zboží v rámci alespoň dvou obchodů mezi plátci z různých členských států přepraveno přímo od prvého prodávajícího k poslednímu kupujícímu, a vysvětluje zásadu přiřazení této jediné přepravy...

Daňový balíček 2017 - přehled změn DPH

Za cenu 99 Kč + dph nabízíme přehled změn zákona o DPH, které od 1.7.2017 přináší daňový balíček č. 170/2017 Sb. Materiál je v pdf podobě. Spolu s přehledem získáte: text schváleného daňového balíčku (změny zákona o DPH a přechodná ustanovení) úplné znění všech paragrafů zákona o DPH,...

ROZDĚLOVÁNÍ A ZDAŇOVÁNÍ ZISKU V SRO – Podrobný komentář pro roky 2017/2018 s příklady a vzorem valné hromady / rozhodnutí jediného společníka

Za 250 Kč + DPH nabízíme podrobný komentář (14 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení...

DAŇOVÉ NOVINKY 2017 - zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 12.1.2017 a doplněné 16.1.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Jako bonus získáte nahrávku loňské přednášky Daňové novinky 2016. Celková doba nahrávky je cca 5 hod 20 min. Cena nahrávky je...

EVIDENCE TRŽEB PODROBNĚ - ZVUKOVÁ NAHRÁVKA

Za 1 000 Kč + DPH Vás evidencí tržeb z pohledu běžného podnikatele seznámí zvuková nahrávka v celkové délce 4 hod 57 min. Část nahrávky popisující základní princip evidence tržeb v délce 32 min si můžete poslechnout jako ukázku zdarma a můžete si bezplatně a bez registrace...

Evidence tržeb pro běžnou praxi – zvuková nahrávka

Za 600 Kč + DPH Vás evidencí tržeb z pohledu běžného podnikatele seznámí zvuková nahrávka v celkové délce 2 hod 16min: jak evidence tržeb funguje (můžete si poslechnout ukázku v délce 30 min nebo si stáhnout ukázku podkladového materiálu) co je zapotřebí – zdaleka nejde jen o...

Aktuálně k DPH 2017 - zvuková nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 13.2.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál. Jako bonus získáte nahrávku loňské přednášky „Kontrolní hlášení a další nové povinnosti“ + další podklady (vysvětlivky Generálního ředitelství EK pro...

Aktuálně k daním z příjmů a účetnictví 2016/2017 – zvuková nahrávka MP3

Nabízíme zvukový záznam v MP3 z přednášky konané 26.1.2017 a doplněné 6.2.2017 + podkladový materiál v pdf podobě + podrobný obsah s odkazy na podkladový materiál + vzorová příloha účetní závěrky pro velké účetní jednotky ve wordu vypracovaná KAČR a pomůcka KAČR k náležitostem přílohy...

ODMĚŇOVÁNÍ JEDNATELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV - Přepracovaná a doplněná verze z 05/2016

Za 250 Kč + DPH si můžete objednat podrobný komentář (více než 60 stran) v pdf podobě k tématu  odměňování jednatelů a členů představenstev v podmínkách roku 2016. Přepracovaná verze reaguje jednak na poslední legislativní změny, jednak na poměrně rozsáhlou judikaturu z let 2015 a 2016 k dané...

© 2016 Všechna práva vyhrazena.