Novela zákona o evidenci tržeb

15.03.2018 19:59

Novela zákona o evidence tržeb

Dne 15.3.2018 ministerstvo financí předložilo návrh novely zákona o evidence tržeb od 1.1.2019, jejíž součástí je i návrh na přeřazení některých služeb a také dodání řezaných květin apod. do 10% sazby DPH - nejkurióznější je nepochybně přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby daně do 10% sazby.

O uvedeném návrhu ministerstvo informovalo v tiskové zprávě.

Účinnost novely je sice navržena od 1.1.2019, ale to neznamená, že by se tržby vyčleněné původně do 3. a 4. etapy (tržby z jiných činností, než jsou stravovací a ubytovací služby, maloobchod a velkoobchod) měly začít evidovat hned od 1.1.2019. Pokud by byl návrh schválen v navržené podobě a nabyl tak účinnosti k 1.1.2019, tak by se tržby vyčleněné původně do 3. a 4. etapy povinně evidovaly od 1.4.2019.

Součástí návrhu je zvláštní režim pro neplátce dph s nízkými příjmy v hotovosti (do 200 tis. Kč za 12 měsíců) a s nízkými počtem hotovostních tržeb (do 1 tis. tržeb za 12 měsíců), kteří mají nejvýše jednoho zaměstnance – v tomto zvláštním režimu by se k hotovostním tržbám vydávali "úřední" účtenky - bloky těchto účtenek by vydávala finanční správa.

Novela okruh evidovaných tržeb omezuje na tržby inkasované na území ČR (v současné době podléhají evidenci tržeb dle zákona o evidenci tržeb i příjmy inkasované mimo území ČR) a vrací daňové identifikační číslo jako povinnou součást účtenky (ovšem jen v případě, kdy kmenová část není tvořena rodným číslem – u fyzických osob, u kterých je kmenová část DIČ tvořena právě rodným číslem, by DIČ nadále nebylo povinnou náležitostí účtenky).

Spolu se změnami v evidenci tržeb návrh také přeřazuje dodání řezaných květin a dekorativního listoví z 15% do 10% sazby daně. Větší změny návrh obsahuje v přeřazení služeb do 10% sazby daně - největším hitem je přeřazení podávání točeného piva ze sudů větších než 10 litrů ze stávající 21% sazby do sazby 10%. Do 10% sazby daně návrh přeřazuje tyto služby:

 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné) kód CZ-CPA 36.00.2,
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné) – kód CZ-CPA 37,
 • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů) – kód CZ-CPA 56,
 • točené (sudové) pivo podávané jako stravovací nebo cateringová služba (pivo pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2203 00 10, tedy pivo podávané z nádob o obsahu převyšujícím 10 litrů) – kód CZ-CPA 56,
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
 • drobné opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
 • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků převážně pro domácnost – kód CZ‑CPA 95.29.11,
 • drobné opravy jízdních kol kód CZ-CPA 95.29.12,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné služby – kód CZ-CPA 96.02.

Nadále má zůstat zachováno, že u dodání potravin (např. pizza ssebou, párek v rohlíku) se bude nadále uplatňovat 15% sazba daně. Pokud by tedy návrh byl v navržené podobě schválen a vyhlášen ve Sbírce zákonů např. v prosinci 2018, tak by došlo k následujícímu vývoji:

  pizza na talíři pizza ssebou
listopad 2016 DPH 21 %, bez EET DPH 15 %, bez EET
prosinec 2016 až prosinec 2018 DPH 15 %, s EET DPH 15 %, bez EET      
leden až březen 2019 DPH 10 %, s EET DPH 15 %, bez EET
od dubna 2019 DPH 10 %, s EET DPH 15 %, s EET

 

Pokud by byl návrh na přeřazení prodeje řezaných květin či dekorativního listoví a výše uvedených služeb do druhé 10% snížené sazby DPH schválen, ještě více než dnes by nabylo na významu zařazení zboží dle kombinované nomenklatury resp. zařazení služeb dle klasifikace CZ-CPA - viz pracovní pomůcka k sazbám DPH.

Výše uvedený návrh novely čeká vnější připomínkové řízení a po schválení vládou se tímto vládním návrhem bude moci zabývat Parlament. Poslanecká sněmovna ovšem již projednává jiné návrhy - v prvém čtení projednala dne 7.3.2018 poslanecký návrh, který vylučuje z evidence tržeb neplátce dph, a  20.3.2018 odmítla senátní návrh vylučující z evidence tržeb tržby zdravotnických zařízení. K oběma návrhům vláda zaujala negativní stanovisko, nicméně přijetí navrhovaných změn vyloučeno není (byť např. formou pozměňovacích návrhů k vládnímu návrhu). Senátní návrh vylučující z evidence tržeb tržby zdravotnických zařízení byl Poslaneckou sněmovnou zamítnut s tím, že obdobná úprava by mohla být zapracována do návrhu ministerstva financí v rámci vnějšího připomínkového řízení a pokud by se tak nestalo, měla by být obdobná změna navržena ke scválení formou pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu.

 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/