záznam webináře

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková


Přístup k záznamu webináře získáte ihned po úhradě zálohové faktury (po připsání na náš účet); v případě úhrady on-line nebo kartou získáte přístup okamžitě.

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak".

Obsah (bude doplněno):

Změny a novinky 2020 / 2021

- např. změny během roku 2020 a pro rok 2021

Aktuální problémy

- např. dopady koronavirových omezení do daní z příjmů

- připravované změny v odepisování hmotného a nehmotného majetku

- náklady na home office

- vztah dotačních programů k účetnictví a dnaím z příjmů 

Místo a datum konání

Záznam webináře ze dne 13.11.2020Čas

Záznam webinář si můžete přehrávat podle své potřeby, tedy např. po částech

Přístup k záznamu webináře máte k dispozici několik dnů


Cena

webinář on-line  2280 Kč + DPH

webinář záznam 220 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) .

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz