DPH 2018/2019

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak".

Obsah:

Změny a novinky 2018 / 2019

- např. uplatnění dph u služeb souvisejících s dovozem a vývozem od 1.3.2018, změny u elektronicky poskytovaných služeb od 1.1.2019, daňový balíček od 1.1.2019, změny v zaokrouhlování, změny sazeb v průběhu roku 2019

Problémy běžné praxe

např. dodání zboží x poskytnutí služby, problémy s kontrolním hlášením, opožděné zahrnutí dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti, kdo odpovídá za sazbu dph na dokladu v režimu přenesení daňové povinnosti, přeshraniční obchody, "přefakturace" zahraničního ubytování na obchodní partnery.

Kromě podkladových materiálů budou účastníkům poskytnuty (v pdf) tyto doplňkové materiály (všechny materiály jsou v češtině) :

  • vysvětlivky Evropské komise k pravidlům týkajících se místa poskytnutí služby související s nemovitostí pro účely DPH v EU, která vstoupila v platnost v roce 2017
  • směrnice a nařízení Rady (EU), která od 1.1.2020 mění pravidla pro uplatnění dph u přeshraničních dodání resp. pořízení zboží v rámci EU
  • příručka pro Intrastat - nová verze pro rok 2019
  • komentář posledních zásadních změn v zákoně o dph od 1.7.2017
  • materiály ke stanovení místa poskytnutí služby u "hromadných akcí" (zápis z jednání Koordinančího výboru, výklad slovenské Finanční správy)

Místo a datum konání

Brno 11.1.2019, Hotel Barceló Brno Palace

Z přednášky nabízíme zvukový záznam


Praha 27.11.2018, Hotel Holiday Inn

           14.12.2018, Hotel Holiday Inn

Zlín 6.11.2018, Kongresové centrum Zlín


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence

10.30 přestávka


Cena

Brno, Zlín 1880 Kč + DPH

Praha 2180 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz