DPH u sdružení 2019 

přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Určeno pro:

OSVČ - členy sdružení (společností) bez právní subjektivity a jejich účetní

Obsah:

Jak se v praxi vypořádat s výkladem nové úpravy DPH u sdružení (společností) bez právní subjektivity

Vztah k soukromému právu (jakou dohodou podložit fakturaci jen pověřeným členem sdružení nebo fakturací jen na něho, aby mohly zůstat zachovány stávající vztahy k odběratelům a dodavatelům)

Vztah k dani z příjmů fyzických osob

Daňové dopady rozpuštění sdružení

Místo a datum konání

Praha 12.11.2018, Hotel Holiday Inn


Z přednášky nabízíme zvukový záznam


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence

10.30 přestávka


Cena

Praha 2180 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních Ing. Pavla Běhounka pořádaných Ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz