Novinky

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2018

08.03.2018 12:18
Pro účely důchodového pojištění se stanovují v závislosti na statistických údajích o průměrné mzdě tyto dvě důležité veličiny: všeobecný vyměřovací základ (VVZ) za kalendářní rok předcházející o 2 roky rok přiznání důchodu přepočítací koeficient za stejné období. Pro důchody přiznávané...

Prohlášení k dani pro rok 2018

08.03.2018 10:28
PROHLÁŠENÍ K DANI ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI OD ROKU 2018 – VZOR Č. 26 Tento článek je věnován novému tiskopisu prohlášení k dani vydanému pro rok 2018 (vzor č. 26) a možnostem použití starších vzorů tiskopisů. Změnám ve zdanění mezd včetně novinek ve zdanění příjmů z dohod konaných mimo pracovní...

DPH SE TÝKÁ I PRONAJÍMATELŮ

08.03.2018 09:59
DPH se týká i pronajímatelů Od fyzických osob lze často slyšet názor – DPH se mne netýká, protože mám příjmy z pronájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů, nepotřebuji živnostenské oprávnění a nepodnikám. Tento názor, byť je velice rozšířený, je naprosto mylný. Předmětem DPH je tzv....

Procentuální výdaje od roku 2018

07.03.2018 17:32
Tento článek upozorňuje na snížení maximální částky procentuálních výdajů (výdaje uplatňované procentem z příjmů), které se povinně uplatní poprvé v daňovém přiznání za rok 2018 a které je současně doprovázeno zrušením omezení v uplatnění slevy na manžela/manželku resp. daňového...

Jaké paušální výdaje může uplatnit finanční poradce?

07.03.2018 16:48
Použitím správné "sazby" procentuálních výdajů u finančních poradců, tj. výdaje ve výši 40 nebo 60 % příjmů, se zabývá i letošní informace Finanční správy z 1.2.2018 Aktuálně k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období 2017: zprostředkování pojištění dle z. č. 38/2004 Sb., zákon o...

EET u tržeb z doplňkových činností v roce 2018

04.03.2018 17:17
EET U TRŽEB Z DOPLŇKOVÝCH ČINNOSTÍ Již od 1.12.2016 podléhají evidenci tržeb tržby za ubytovací a stravovací služby a od 1.3.2017 tržby z velkoobchodu či maloobchodu - metodika GFŘ však evidenci těchto tržeb, pokud jde o tržby z minoritní činnosti, zatím evidenci těchto tržeb nevyžaduje - evidenci...

Třetí důchodový pilíř - daňový odpočet od roku 2017 podle nových pravidel

01.03.2018 23:26
Daňový odpočet na penzijní připojištění resp. na doplňkové penzijní spoření za rok 2017 podle nových pravidel Zásadní změnou, která se projeví v daňovém přiznání k dani příjmů fyzických osob za rok 2017 resp. v ročním zúčtování daně prováděném za rok 2017, je zvýšení maximální částky...

Přestal jsem evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb – co mám dělat?

25.02.2018 20:04
Přestal jsem evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb – co mám dělat? Dne 14.2.2018 Finanční správa v okruhu dotazů "Ostatní" zveřejnila následující odpověď na otázku "Jaké kroky mám učinit v situaci, kdy už nepřijímám evidované tržby?": U poplatníků, kteří dosud řádně plnili povinnosti...

Daň ze závislé činnosti za rok 2017 a pro rok 2018

21.02.2018 19:42
Aktuální dotazy a odpovědi k dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za zdaňovací období 2017 a pro zdaňovací období 2018 Finanční správa zveřejnila odpovědi na dotazy týkající se vyúčtování záloh ze závislé činnosti za rok 2017, ročního zúčtování daně za rok 2017 a uplatnění daně ze...

Otcovská od února 2018

02.02.2018 16:31
Novela zákona o nemocenském pojištění č. 148/2017  s účinností od 1.2.2018 zavádí jako novou nemocenskou dávku tzv. otcovskou (dávka otcovské poporodní péče) dle § 38a a násl. zákona o nemocenském pojištění. Tuto nemocenskou dávku bude možné čerpat po dobu 1 týdne s tím, že nástup...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/