Novinky

Rozšíření důvodů k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením

06.03.2017 23:48
Rozšíření důvodů k promíjení pokut souvisejících s kontrolním hlášením Porušení povinnosti podávat kontrolní hlášení (ať již řádné či následné) zákon o DPH postihuje v § 101h nemilosrdnými pokutami. Např. podání řádného kontrolního hlášení po lhůtě je podle § 101h odst. 1 písm. a)...

Změny v účetnictví pro rok 2016

06.03.2017 12:17
ÚČETNICTVÍ 2016 Tento článek se zabývá změnami pro rok 2016 v oblasti účetnictví, daňové změny pro rok 2016 komentuje samostatný příspěvek. Pro účetní období roku 2016 (pro účetní jednotky účtující v kalendářním roce) resp. pro účetní období započaté v průběhu roku 2016 (např. pro hospodářský rok...

EET a platby přes platební brány

05.03.2017 13:40
Zákon o evidenci tržeb za evidovanou platbu považuje také platbu provedenou: bezhotovostním převodem peněžních prostředků, k němuž dává příkaz plátce prostřednictvím příjemce, kterým je poplatník, který má tržbu evidovat. Finanční správa se k výkladu uvedeného pojmu vyjádřila: v metodice k...

DPH v roce 2016

06.02.2017 17:46
DPH v roce 2016 Tento článek shrnuje aktuální vývoj DPH pro rok 2016 a změny v průběhu roku 2016. Změnám pro rok 2017 je věnován samostatný článek DPH 2017. Limit pro povinnou registraci k DPH ve výši 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v roce 2016 nadále platí a ani...

Cestovní náhrady

05.01.2017 14:02
CESTOVNÍ NÁHRADY 2017 Zahraniční stravné upravuje pro rok 2017 vyhláška 366/2016 Sb., pro rok 2017 zůstaly nezměněny např. tyto sazby "celodenního" stravného: 45€ pro Německo, Rakousko, Itálii, Francii 35€ pro Slovensko, Polsko Tuzemské stravné stanovuje prováděcí vyhláška MPSV, pro roky 2016 a...

Daně z příjmů 2016

11.12.2016 00:21
Daně z příjmů 2016 PDF verze tohoto článku Přehled legislativních změn Základní parametry a principy daní z příjmů zůstaly k 1.1.2016 beze změny – viz přehled Změny v daních pro rok 2016. V průběhu roku 2016 však došlo ke zvýšení částek daňového zvýhodnění na druhé resp....

Evidence tržeb u ubytování / nájmu

22.11.2016 23:50
Tržby z ubytování podléhají evidenci tržeb, pokud jsou naplněny znaky podnikání. Jedná-li se o ubytování, které je dle klasifikace ekonomických činností CZ-NACE zatříděna do kódu 55, podléhají tržby evidenci tržeb již od 1.12.2016. Ubytování, které není zatříděno dle CZ-NACE do kódu 55, spadá...

Pomůcka GFŘ k postupnému náběhu EET

20.11.2016 14:18
GFŘ připravilo metodickou pomůcku pro zatřídění činností poplatníků pro účely postupného náběhu evidence tržeb, která se týká především činností zatříděných dle NACE do kódu 56 pohostinství a stravování resp. řeší odlišení těchto činností od maloobchodu (o maloobchod, u kterého se bude uplatňovat...

Technická řešení EET

30.10.2016 19:42
Pdf verze příspěvku Průvodce technickým řešením EET Evidence tržeb se neobejde bez určitého technického vybavení, a to ani v případě evidence tržeb ve zjednodušeném režimu. Ukážeme si několik možných technických řešení, která nabízí současný trh. Jedná se o výběr, na trhu lze nepochybně nalézt...

Evidence tržeb a účtenky / daňové doklady

29.10.2016 23:02
Zákon o evidenci tržeb je dalším z předpisů, který nařizuje vydat kupujícímu „účtenku“: Podle živnostenského zákona je podnikatel na žádost zákazníka vydat doklady o prodeji zboží a o poskytnutí služby. Na tomto dokladu musí být uvedeno označení podnikatele obchodní firmou, popřípadě názvem...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/