Novinky

Změny v daních pro rok 2012

24.09.2012 23:49
K 1.1.2012 došlo k těmto změnám daňových předpisů: Změny v DPH. Na základě novely č. 47/2011 Sb. (velká novela zákona o DPH, která jako celek nabyla účinnosti 1.4.2011) se od 1.1.2012 začal uplatňovat tzv. tuzemský reverse charge i u stavebních a montážních prací – více zde....

Informace GFŘ k přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví z 31.8.2012

16.09.2012 21:29
Uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví je vysvětleno zde. Tento text je věnování informaci, kterou Generálního finančního ředitelství vydalo dne 31.8.2012 ve spolupráci s Českým statistickým úřadem „k některým otázkám zatřídění stavebních prací dle oddílů 41 až 43...

Daňová reforma 2014 - jedno inkasní místo

01.03.2012 23:36
  Daňová reforma je obsahem zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů, který novelizuje zákon o daních z příjmů (ZDP) a celou řadu dalších předpisů vláda schválila dne 24.8.2011...

Souběh funkcí statutárních orgánů – aktuální legislativní změny

20.02.2012 21:41
V návaznosti na diskuse na téma souběhu výkonu funkce jednatelů a členů představenstev (vyvolané rozhodnutím Nejvyššího správního soudu 3 Ads 119/2010 - 58 z 9.12.2010) byly od počátku roku 2011 připravovány legislativní změny, které uvedeným osobám od 1.1.2012 umožňují účast na...

Novela DPH č. 370/2011 Sb. od 1.1.2012 resp. 1.1.2013

08.12.2011 23:55
  Dne 6.12.2011 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena velice důležitá tzv. sazbová novela zákona o DPH č. 370/2011 Sb. (dále jen „novela“), která s účinností od 1.1.2012 zvyšuje sníženou sazbu DPH z 10 na 14 % a přináší od 1.1.2012 i řadu dalších změn. Novela obsahuje také sjednocení...

Aktuální daňové formuláře

04.12.2011 17:44
Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů právnických osob za období roku 2011 včetně poučení a přílohy je k dispozici zde.   Tiskopis formuláře přiznání k dani z příjmů fyzických osob za období roku 2011 včetně poučení a příloh je k dispozici...

Pro rok 2012 platí důležitá novela zákona o dani z nemovitostí

21.11.2011 19:48
  Poměrně mimo zájem odborné veřejnosti i médií proběhlo schválení novely zákona o dani z nemovitostí od 1.1.2012, která se může výrazně dotknout některých podnikatelských subjektů. Pro rok 2012 by v oblasti této daně k žádným dalším výrazným změnám nedochází. Do budoucna...

Změny v daních pro rok 2011

15.09.2011 23:37
Stručný přehled změn, které se týkají roku 2011: Zákonem č. 30/2011 Sb. byl s účinností od 1.3.2011 novelizován daňový řád (např. plná moc již podle § 27 odst. 2 DŘ nemusí, ale pochopitelně nadále může, obsahovat její akceptaci zmocněncem). V souvislosti se zavedením DŘ nebyly příslušné...

Formulář DPH a souhrnné hlášení pro období roku 2011

17.05.2011 12:46
Pro období roku 2011 byl vydán nový tiskopis vzor č. 17, který sice vychází z novely zákona O DPH účinné od 1.4.2011, ale použil se již pro prvé zdaňovací období roku 2011 (leden 2011, prvé čtvrtletí 2011). Tento text upozorňuje na novinky ve formuláři přiznání k DPH pro rok 2011, zejména...

Ústavní soud zrušil změny ve stavebním spoření

06.05.2011 12:46
  Zákonem č. 348/2010 Sb., přijatým v loňském roce v režimu legislativní nouze, došlo s účinností od 1.1.2011 ke změnám ve stavebním spoření – jednak byla počínaje příspěvkem za rok 2011 snížena výše státního příspěvku, jednak byl změněn zákon o daních z příjmů ve věci...
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/