ČNB zachovala úrokové sazby

20.12.2018

ČNB zvýšila úrokové sazby

Bankovní Rada ČNB dnes rozhodla ponechat v nezměněné výši úrokové sazby tak, jak byly zvýšeny s účinností od 2.11.2018:

  • dvoutýdenní repo sazbu na 1,75 %
  • lombardní sazbu na 2,75 %
  • diskontní sazbu na 0,75 %

Diskontní sazba zůstávala téměř 6 let beze změny na úrovni 0,05 %, ale od 3.8.2018 byla letos již potřetí zvýšena - od 3.8.2018 na 0,25 %, od 27.9.2018 na 0,50 % a od 2.11.2018 na 0,75 %.

Od dvoutýdenní repo sazby je odvozována výše úroků z prodlení (viz články Úroky z prodlení a Daňové úroky z prodlení) a výše dvoutýdenní reposazby ovlivní výši úroků z prodlení v roce 2019. Vývoj dvoutýdenní repo sazby a tomu odpovídající změny výše úroků z prodlení obsahuje praktická informace Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení.