DPH u intrakomunitárních dodávek zboží od 1.1.2020

13.01.2020

Změny v DPH u intrakomunitárních dodávek zboží od 1.1.2020

Od 1.1.2020 byly změněny základní předpisy upravující uplatnění DPH na úrovni celé EU, tj. směrnice 2006/112/ES, o společném systému DPH a prováděcí nařízení k této směrnici č. 282/2011.

Od 1.1.2020 došlo k těmto zásadním změnám:

1. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, že kupující sdělí prodávajícímu platné daňové identifikační číslo

2. podmínkou pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od DPH je, žeprodávající uvede obchod do souhrnného hlášení

3. zjednodušení pro dodání zboží do jiných členských států v režimu konsignačních skladu (call-off-stock)

Pokud např. slovenský plátce přemístí 15.1.2020 do ČR zboží, které je sice určeno pro konkrétního českého plátce, ale je v ČR uskladněno v konsignačním skladu, ze kterého bude postupně prodáváno českému plátci, tak nemusí český plátce zdaňovat přemístění celé zásilky uskutečněné 15.1.2020 (jak dosud vyplývá z českého zákona o DPH), ale až jednotlivé postupné prodeje. Předpokladem je, že jsou dodrženy všechny podmínky dané směrnicí a prováděcím nařízením pro režim call-off-stock.

4. zavedení pravidla pro přiřazení přepravy u řetězových obchodů

Pokud např. německý plátce DE1 prodává zboží německému plátci DE2 a tento zboží prodává plátci CZ a zboží je přepraveno přímo z Německa od DE1 do ČR, tak se přeprava z Německa do ČR musí přiřadit buď k obchodu DE1-DE2 nebo k obchodu DE2-CZ. Pokud je přiřazena k obchodu DE1-DE2, tak vzniká prostřední osobě DE2 povinnost zaregistrovat se v ČR k DPH a přiznat zde pořízení zboží z jiného členského státu.

Do 31.12.2019 se musela prostřední osoba registrovat v ČR k dani např. v situaci, kdy ona žajišťovala přepravu - např. u obchodu DE1 - DE2 bylo dohodnuto, že zboží bude dodáno v závodě prodávajícího DE1 a u obchodu DE2-CZ bylo dohodnuto, že DE2 dodá zboží do skladu kupujícího v ČR. Od 1.1.2020 lze na základě směrnice přepravu v uvedeném případě přiřadit k obchodu DE2-CZ, DE2 se nemusí v ČR registrovat k dani a CZ kupující přizná jako pořízení zboží z jiného členského státu.

5. stanovení kombinace důkazních prostředků, jejichž předložením může prodávající jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu - za předpokladu, že není prokázán opak.

K dané problematice Evropská komise v prosinci 2019 vydala podrobné vysvětlivky (na 85 stranách) - tyto vysvětlivky (zatím pouze v angličtině) jsou v pdf podobě poskytnuty účastníkům přednášky DPH 2019/2020.