Změny v kontrolním hlášení od 1.4. resp. 1.10.2019

07.04.2019

Změny v DPH daňovým balíčkem 2019 od 1.4.2019 vyvolaly jednak vydání nového tiskopisu daňového přiznání č. 21 a pokynů k jeho vyplnění č. 17, jednak vyhlášení nových vysvětlivek k vyplnění kontrolního hlášení ze dne 3.4.2019 a také nové struktury kontrolního hlášení, která se ovšem použije až od 1.10.2019.

Nové vysvětlivky reagují ve značné míře na formální změny zákona (na změnu v označení jednotlivých částí zákona), jednak na věcné změny. Z hlediska běžné praxe je důležitá nová úprava daňových dobropisů např. v § 42 a 45 zákona o dph. Koncepční změnou je náhrada oprav zvýše daně podle § 44 za dlužníky v insolvenčním řízení opravami základu daně v případě nedobytné pohledávky podle § 46 a násl. - nové vysvětlivky uvádí, jak se tyto změny promítnou do současného tiskopisu kontrolního hlášení. Za období od 1.10.2019 se bude používat nová struktura tiskopisu, kde v oddílech A.4 a B.2 bude pro příslušné opravy zavedeno nové označení - pokud se jedná o běžné plnění, tak v dosavadním sloupci "§ 44 ZDPH" (nově se jedná o sloupec "Opravy u nedobytné pohledávky"), tak se dosud u běžného plnění toto políčko ponechávalo nezaškrtnuté, od 1.10.2019 se do něho bude uvádět  kód "N".

Podrobně Vás s obsahem daňového balíčku provede přednáška Novela DPH a Daní z příjmů 2019, kterou pořádáme v 15.4.2019 v Ostravě, v Praze je volný termín 20.5.2019.