Nižší procentuální výdaje zůstávají

12.09.2018

Pro zdaňovací období roku 2018 (částečně se tato změna použila již za rok 2017) lze uplatnit procentuální výdaje maximálně ve výši odpovídající příjmům 1 mil. Kč (např. OSVČ s příjmy ze živnosti neřemeslné uplatňující výdaje 60 % příjmů je může uplatnit ve výši max. 600 tis. Kč, pronajímatel uplatňující výdaje 30 % příjmů je může uplatnit ve výši max. 300 tis. Kč). Návrh na zvýšení maximální částky procentuálních výdajů dnes Poslanecká sněmovna zamítla.


Poslanecká sněmovna však již schválila jiné daňové novely (ještě je však musí potvrdit Senát a prezident). Jednou je drobná novela zákona o dph od 1.1.2019, která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na soudem ustanovené advokáty (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát). Druhou je novela zákona o daních z příjmů řešící specifickou záležitost, kterou je např. uplatnění superhrubé mzdy českých lodníků zaměstnaných u nizozemských flotil.