Pojistné u OSVČ 2019

07.11.2018

Pojistné u OSVČ 2019

Pro rok 2019 dochází jednak k parametrickým změnám ve výši záloh na pojistné - minimální výše zálohy se u pojistného na důchodové pojištění pro rok 2019 zvyšuje z letošních 2.189 Kč na 2.388 Kč (u OSVČ podávajících za rok 2018 přehled o příjmech a výdajích se změna promítne až po podání přehledu), výše zálohy na zdravotní pojištění z letošních 2.024 na 2.208 (nutno zohlednit již od ledna 2019).

Od 1.1.2019 však dochází ke změnám v právní úpravě placení záloh na důchodové pojištění a pojistného na nemocenské pojištění. Zatímco záloha za 11/2018 je splatná od 1. do 20.12.2018, tak záloha za leden 2019 již bude splatná od 1. do 31.1.2019.

Přechod na novou úpravu ukazuje následující příklad:

Podnikatel hradí zálohy trvalým příkazem k 15. dni kalendářního měsíce:

  • záloha uhrazená 15.12.2018 je zálohou za 11/2018 a OSVČ ji zahrne do přehledu za rok 2018
  • záloha uhraená 15.1.2019 je zálohou za 01/2019 a OSVČ ji zahrne do přehledu za rok 2019.

Pokud by podnikatel chtěl uhradit prosincovou zálohu (aby ji mohl zahrnout do přehledu za rok 2018), musel by provést mimořádnou platbu v období od 21.12. do 31.12.2018 (rozhodující je připsání na účet správy sociálního zabezpečení).

K dané problematice (ke změnám dochází i v platbách pojistného na nemocenské pojištění) se vyjádřila ČSSZ dne 5.11.2018.