Nové přiznání DPH od 1.4.2019

07.05.2019

Nový tiskopis přiznání k dph od 1.4.2019

V návaznosti na rozsáhlé změny v zákoně o dph od 1.4.2019 daňovým balíčkem 2019 byl vydán nový tiskopis přiznání k dph (vzor č. 21) a především nové vysvětlivky (vzor č. 17). Důležité je, že .xml struktura daňového přiznání se nezměnila, tzn., že nebude nutné kvůli novému tiskopisu aktualizovat účetní programy apod. To je rozdíl oproti novému formuláři kontrolního hlášení, kde od 1.10.2019 dojde ke změně v jeho struktuře a byť se jedná o změnu drobnou, může přinést praktické problémy.

U přiznání dph došlo pouze k tomu, že při zobrazení dat obsažených v .xml souboru v aplikaci Finanční správy pro elektronická podání EPO se jako "úplný opis k tisku" v pdf podobě po nahrání nového formuláře do daňového portálu data z daňového přiznání zobrazují s popisem odpovídajícím novému vzoru formuláře č. 21.

Pokud tedy mají být data daňového přiznání zobrazena v pdf podobě v účetním programu stejně jako v aplikaci EPO, tak upgrade účetního programu nutný bude.

Nejviditelnější změnou formuláře je, že popis u řádku 33 a 34 - dříve "Oprava výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§44)" je nahrazen popisem "Oprava daně v případě nedobytné pohledávky (§46 a násl., resp. § 74a)".

Ačkoli by se nový tiskopis (a zejména nové vysvětlivky) měl použít až za období od 1.4.2019, tak byl v databázi aktuálních daňových tiskopisů při zveřejnění nového tiskopisu a nových vysvětlivek dne 10.4.2019 tiskopis, který se použil za březen resp. prvé čtvrtletí 2019 z nabídky stažen. I když se již starší (avšak stále ještě aktuální) tiskopisy v aktuální nabídce nezobrazují, stále (i když poněkud utajeně) dostupné jsou, a to jak vzor přiznání č. 20, tak vzor vysvětlivek č. 16.

Formulář je pochopitelně jen formální záležitost - kromě změny popisu řádků 33 a 34 (nově oprava daně v případě nedobytné pohledávky) je změnou doplnění odkazu na § 19 odst. 6 do řádků 3 (formálně i 4) a 9, pokud jde o pořízení nového dopravního prostředku. Důležitější jsou údaje, které mají být do jednotlivých řádků vyplňovány - např. u pořízení zboží z jiného členského státu nové vysvětlivky doplňují, že na řádku 3 vykazuje pořízení nového dopravního prostředku (od osoby registrované k dani v jiném členském státě) podle § 19 odst. 6 také identifikovaná osoba.

Vysvětlivky však mohou být v některých případech zavádějící, když nejsou změny plynoucí z právní úpravy od 1.4.2019 dostatečně zdůrazněny. Jednou ze změn je např. to, že v případě dodání zboží s montáží neusazenou osobou s místem plnění v ČR přiznává daň příjemce (plátce nebo identifikovaná osoba) podle § 108 odst. 3 písm. a) bod 2. pouze tehdy, pokud není neusazená osoba registrována v ČR k dani - pokud v ČR k dph registrována je, tak nově daň v případě dodání zboží s montáží přiznává ona. Tato změna však z vysvětlivky k řádkům 12 a 13 patrná vůbec není, když je zde uvedeno, že se zde uvádí plnění poskytnuté neusazenou osobou s místem plnění v tuzemsku - např. zboží s montáží nebo instalací podle § 7 odst. 3 (aniž by zde byla uvedena odvolávka na § 108 odst. 3 písm. a) bod 2.); u příkladu dodání zboží přitom odvolávka na § 108 odst. 3 písm. b) (zde plátce také přiznává daň pouze tehdy, pokud neusazená osoba není v ČR registrována k DPH, avšak v tomto případě toto pravidlo platilo i před 1.4.2019) uvedena je.

Podrobně Vás s obsahem daňového balíčku provede zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a daní z příjmů 2019.

Novému formuláři přiznání k DPH a novým pokynům k jeho vyplnění se věnuje také informace rozeslaná uživatelům registrovaným k odběru e-malových novinek dne 7.5.2019.