Údaje o průměrné mzdě pro rok 2019

19.09.2018

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2019 byly vyhlášeny ve Sbírce zákonů pod č. 213/2018 Sb. Např. se automaticky pro rok 2019 zvyšuje hranice pro účast na nemocenském pojištění z 2.500 Kč na 3.000 Kč měsíčně, podstatně se zvýší minimální výše záloh na pojistné pro OSVČ atd.

Údaje o průměrné mzdě pro rok 2019 a z ní odvozené údaje (např. hranice pro solidární zvýšení daně) najdete v praktické informaci Průměrná mzda 2019.