Zdanění zemědělských pozemků v roce 2024

20.01.2024
Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.


Uvedená vyhláška byla pro rok 2024 novelizována vyhláškou č. 351/2023 Sb. 

Ceny zemědělských pozemků, ale např. i příslušné koeficienty rozhodné pro určení daně u jiných nemovitostí jsou pro jednotlivé roky dostupné v aplikaci Finanční správy.

Tzv. konsolidační balíček 2024 podstatně (přibližně o 80 %) zvýšil daňovou povinnost.

U orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad nebo ovocných sadů od roku 2024 sazba daně činí 1,35 % místo dřívější sazby 0,75 % ceny pozemku a u trvalých travních porostů 0,45 % místo dřívějších 0,25 %.

Pokud by vyhlášková cena orné půdy byla např. 10 Kč/m2 a platila by jak pro rok 2023, tak pro rok 2024, tak za rok 2023 daň činila 750 Kč/hektar a nově pro rok 2024 činí 1.350 Kč/hektar; obec může výši daně upravit místním koeficientem 0,5 až 1,5.

Novinkou od roku 2024 (prakticky se ovšem může promítnout až v roce 2025) je zavedení inflačního koeficientu, kterým se automaticky bude daňová povinnost zvyšovat - tento koeficient se ovšem u zemědělských pozemků neuplatní. U zemědělských pozemků bude výše daně ovlivněna cenou pozemku dle vyhlášky a případně může být místním koeficientem snížena na polovinu nebo zvýšena o 50 %.