Zdanění zemědělských pozemků v roce 2020

31.12.2019
Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.


Uvedená vyhláška byla pro rok 2020 novelizována vyhláškou č. 318/2019 Sb. - v aktuálním znění vyhlášky pro rok 2020 došlo ke změně u 57 katastrálních území a nově bylo zařazeno katastrální území Strýčice.

Od daně z pozemků byly do 31.12.2019 osvobozeny např. meze na orné půdě či trvalých travních porostech, které nelze žádným způsobem využívat. Tato úprava byla od 1.1.2020 nahrazena tzv. rozpočtovým balíčkem 2020 č. 364/2019 Sb. novou úpravou, a to ve vazbě evidence příslušného krajinného prvku podle zemědělských předpisů.