Zdanění zemědělských pozemků v roce 2020

02.12.2019

Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2018 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.


Uvedená vyhláška byla pro rok 2020 novelizována vyhláškou č. 318/2019 Sb. - v aktuálním znění vyhlášky pro rok 2020 došlo ke změně u 57 katastrálních území a nově bylo zařazeno katastrální území Strýčice.

Od daně z pozemků jsou podle stávající úpravy osvobozeny např. meze na orné půdě či trvalých travních porostech, které nelze žádným způsobem využívat. Tato úprava by měla být od 1.1.2020 nahrazena tzv. rozpočtovým balíčkem 2020 (Senát jej bude projednávat na schůzi 4.12.2019) novou úpravou, a to ve vazbě evidence příslušného krajinného prvku podle zemědělských předpisů.