Zdanění zemědělských pozemků v roce 2023

04.12.2022
Při stanovení základu daně z nemovitých věcí např. u polí či luk se vychází z vyhlášky č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků.


Uvedená vyhláška byla pro rok 2023 novelizována vyhláškou č. 356/2022 Sb. 

Ceny zemědělských pozemků, ale např. i příslušné koeficienty rozhodné pro určení daně u jiných nemovitostí jsou pro jednotlivé roky dostupné v aplikaci Finanční správy, do které však údaje pro rok 2023 nebyly zatím nahrány.