Změny v daních pro rok 2019

13.10.2019

Změny v daních pro rok 2019

Rozsáhlé změny přinesl tzv. daňový balíček 2019, který až na výjimky nabyl účinnosti 1.4.2019. Tento daňový balíček zásadním způsobem dopadl především do oblasti DPH (viz samostatný článek DPH v roce 2019), přitom (se zpožděním) zapracoval i změny předpisů EU účinné již od 1.1.2019 (viz praktická informace Směrnice EU o DPH.

Podrobně s obsahem daňového balíčku 2019 seznamuje zvuková nahrávka přednášky Novela DPH a Daní z příjmů 2019. Změnám v DPH od 1.4.2019 byla věnována celá řada informací rozesílaná na e-mailové adresy registrované k bezplatnému odběru novinek, např. 3.10.2019 byla rozeslána informace věnovaná zaokrouhlování dph a změně tiskopisu kontrolního hlášení od 1.10.2019.

Daňový balíček 2019  přinesl i změny do oblasti daní z příjmů - např. od 1.4.2019 rozšířil oznamovací povinnost příjmů vyplácených daňovým nerezidentům a od květnových mezd dílčím způsobem změnil pravidla pro uplatnění srážkové daně u příjmů ze závislé činnosti.

Zásadní změnou, kterou přinesl daňový balíček 2019 a která se poprvé použije v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2019, je zvýšení  maximálních částek tzv. procentuálních výdajů oproti roku 2018 na dvojnásobek - v daňovém přiznání za rok 2019 tak bude např. možné uplatnit výdaje uplatňované ve výši 60 % příjmů (příjmy z neřemeslné živnosti) až do výše 1,2 mil. Kč).

Kromě změn daňovým balíčkem 2019 byl zákon o daních z příjmů pro rok 2019 změněn ještě novelou č.  306/2018 Sb., a to ve věci  uplatnění superhrubé mzdy např. u všech zaměstnanců, jejichž mzda podléhá zdanění v ČR, ale jejichž odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění se řídí předpisy EU resp. EHP a Švýcarska. Český zaměstnavatel, který za zaměstnance odvádí pojistného např. podle slovenských předpisů, musel tyto změny uplatnit již od 1.1.2019 - viz např. upozornění Finanční správy ze dne 23.4.2019. Pokud se jedná o zaměstnance, který si příslušné příjmy podléhající zahraničnímu pojistnému zdaňuje v daňovém přiznání, tak uvedenou změnu promítne do svého daňového přiznání DPFO za rok 2019.

Právnických osob se za zdaňovací obodbí roku 2019 týkají pouze změny, které přinesl daňový balíček 2019; investiční fondy musí zohlednit ještě zpřísnění definici základního investičního fondu od 1.1.2019 novelou č. 174/2018 Sb.

Změny, které bude nutné promítnout do daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob resp. právnicých osob za rok 2019 shrnují články Daňové přiznání DPFO 2019 resp. Daňové přiznání DPPO 2019.

Daňový řád byl novelizován od 1.4.2019 daňovým balčkem 2019 a dále od 24.4.2019 zákonem 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů (vložení nového § 59a - Zpracování osobních údajů správcem daně).

Od 1.11.2019 nabude účinnosti drobná, leč významná Novela daně z nabytí nemovitých věcí.

Od 1.1.2019 byla vyhláškami č. 127/2018 Sb. a č. 279/2018 Sb., novelizována vyhláška č. 419/2013 Sb., podle které se určuje směrná hodnota pro účely daně z nabytí nemovitých věcí.


Od 1.1.2019 byla novelizována vyhláška 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků vyhláškou č. 288/2018 Sb. - týká se několika desítek katastrálních území a měla vlív na základ daně z nemovitých věcí např. pro ornou půdu, zahrady apod.

Od 1.1.2019 byla zvýšena minimální mzda - např. platba pojistného pro osoby bez zdanitelných příjmů se tak od 1.1.2019 zvýšila na 1.803 Kč

Průměrná mzda poměrně výrazně zvýšila minimální výši záloh pro OSVČ na důchodové resp. zdravotní pojištění pro rok 2019 na 2.388 resp. 2.208 Kč (viz praktická infromace Průměrná mzda 2019).

Sazbám stravného a sazbě základní náhrady za 1km jízdy za použití automobilu je věnována praktická informace Sazby cestovních náhrad.