Změny v daních pro rok 2019

08.11.2018

Změny v daních pro rok 2019

Rozsáhlé změny (případně i upřesnění) obsahuje tzv. daňový balíček 2019, který Poslanecká sněmovna projednala v prvém čtení 23.10.2018 a Rozpočtový výbor by jej měl projednat 21.11.2018. Řada důležitých změn pro rok 2019 však již platí resp. by měla začít platit v poměrně krátké době.

Od 1.1.2019 již nemohou členové sdružení (společností) bez právní subjektivity uplatňovat dph podle starých pravidel - viz článek DPH u sdružení 2019. Od 1.1.2019 se mění pravidla EU pro uplatňování dph (viz článek DPH v roce 2019) a daní z příjmů. Pro rok 2019 byla schválena novela zákona o daních z příjmů týkající se zdanění investičních fondů.

Na zářijové schůzi Poslanecká sněmovna schválila dvě daňové změny pro rok 2019, které ještě musí potvrdit Senát (na projednání má Senát lhůtu do 18.11.2018) a prezident. První změna se týká daní z příjmů a uplatnění superhrubé mzdy např. u námořníků zaměstnaných u nizozemských flotil. Druhá je drobná novela zákona o dph od 1.1.2019, která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8) - viz níže ke změnám schváleným Poslaneckou sněmovnou.

V souvislosti s připravovanými změnami v evidenci tržeb (viz článek Novela zákona o evidenci tržeb) by mělo dojít v druhé polovině roku 2019 ke změnám v sazbách dph.


Další platné změny

Novelou zákona o daních z příjmů č. 174/2018 Sb. dochází od 1.1.2019 ke změně ve zdanění investičních fondů - zužuje se definice základního investičního fondu, u kterého se uplatňuje sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %.

Změny schválené Poslaneckou sněmovnou

Senát bude projednávat tyto dvě drobné daňové novely, které s účinností od 1.1.2019 schválila Poslanecká sněmovna na zářijové schůzi (čeká je tedy ještě projednání Senátem a prezidentem) :

  • novelu zákona , která upravuje datum uskutečnění pro zdanitelná plnění zahájená v jednom roce a neukončená do 31.12. roku následujícího (§ 21 odst. 8), a to tak, že se nově nebude vztahovat např. na soudem ustanovené advokáty (tedy v případech, kdy odměnu hradí stát).
  • novelu zákona o daních z příjmů řešící specifickou záležitost, kterou je např. uplatnění superhrubé mzdy českých lodníků zaměstnaných u nizozemských flotil.

Daňový balíček 2019

Daňovému balíčku 2019 je pro jeho rozsah věnován samostatný článek.

Daňový balíček novelizuje především zákon o DPH - rozsah těchto změn je doopravdy velký. V daních z příjmů bylo v rámci vnějšího připomínkového řízení z původního návrhu předloženého do vlády MF vypuštěno zrušení superhrubé mzdy doprovázené zavedením progresivní sazby daně z příjmů fyzických osob 19 resp. 24 %. MF zavedení progresivní sazby DPFO hodlá prosazovat až v některém z dalších návrhů na změny v daních z příjmů a pro rok 2019 k této zásadní změně téměř jistě nedojde.

V daních z příjmů daňový balíček od 1.1.2019 především zapracovává změny předpisů EU omezujících přelévání zdanitelných zisků do států s nižším daňovým zatížením apod. (to čemu se často říká "agresivní daňové plánování"), např. zavedení omezení daňové uznatelnosti "nadměrných výpůjčních výdajů".