Zdanění mezd - změny 2018/2019

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Určeno pro:

Účetní, daňové poradce, auditory zabývající se zdaněním mezd

Obsah:

Roční zúčtování daně za rok 2018

Prohlášení k dani 2019

Slevy a nezdanitelné části

Benefity - daňová rizika některých benefitů a porovnání daňové výhodnosti jednotlivých benefitů

Mzdové listy (vč. příjmů osvobozených od daně)

Rozdíl mezi rezidentem a nerezidentem - např. uplatnění daňového zvýhodnění u zaměstnance, který je příslušníkem Slovenské republiky

Související pacovněprávní změny - novelizace zákoníku práce, nový rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění

Jako bonus bude poskytnut materiál shrnující daňové souvislosti "penzijka" a "životka" a komentář v mp3 k této problematice.

Místo a datum konání

Praha 28.1.2019, Hotel Holiday Inn

Z přednášky připravujeme zvukový záznam


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence

10.30 přestávka


Cena

Praha 2180 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) .

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz