Novela DPH a Daní z příjmů 2019

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak".

Obsah:

Daňový balíček 2019  účinný (až na výjimky)  od 1.4.2019.

Větší část přednášky bude věnována změnám v dph; většina změn je účinná od 1.4.2019. Např. již od 1.4.2019 je nutné uplatnit některá z nových pravidel pro zaokrouhlování dph či novou úpravu doručován daňových dokladů a opravných daňových dokladů.

Pozornost bude zaměřena i na změny v daních z příjmů, a to především na změny, které je nutné uplatnit již v průběhu roku 2019:

 • změna v uplatnění srážkové daně z mezd (příjmů ze závislé činnosti), a to již z mezd zúčtovaných za květen 2019
 • nová oznamovací povinnost pro příjmy vyplácené do zahraničí od dubna 2019, která se bude plnit poprvé v květnu 2019.
Výklad změn bude zaměřen na problémy běžné praxe, např.:
 • úprava odpočtu dph u oprav nemovitostí
 • změny v zaokrouhlování dph (např. se ruší zaokrouhlování dph na celé Kč, nově naopak půjde u plateb v hotovosti zaokrouhlit na celé Kč celkovou částku k úhradě a rozdíl ze zaokrouhlení nepromítat do základu daně a daně)
 • nová úprava doručování daňových dokladů a opravných daňových dokladů
 • dílčí změny u vykázání faktury za jiné období a u režimu přenesení daňové povinnosti
 • přiznávání dph z poukázek (voucherů) resp. obecně z plateb přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění
 • zcela nový systém přiznávání dph v případě dodání zboží či poskytnutí služeb, kdy zákazník provede úhradu třetí osobě a plnění je mu poskytnuti na základě voucheru - např. když penzion poskytne službu zákazníkovi na základě voucheru, který zákazník zaplatil provozovateli webového portálu a penzionu je poskytnutá služba uhrazena provozovatelem webového portálu, který voucher vystavil svým jménem
 • datum uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem (zde přináší daňový balíček změnu) resp. obecně u přeúčtování (zde se naopak nic nemění, ačkoli se zde v praxi často chybuje)
 • změny u souhrnných daňových dokladů
 • změna právní úpravy u služeb souvisejících s dovozem a vývozem daňovým balíčkem ve vztahu ke změně správní praxe od 1.3.2018
 • praktický dopad změny ustanovení řešícího vznik daňové povinnosti v ČR (bez nároku na odpočet této daně) u dodání zboží s místem ukončení odeslání nebo přepravy v jiném členském státě, pokud není daň v jiém členském státě přiznána a zaplacena 


Místo a datum konání

Praha 20.5.2019 -  Hotel Occidental


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence

10.30 přestávka


Cena

Praha 2180 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz