Novela DPH a Daní z příjmů 2019
Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak".

Obsah:

Daňový balíček 2019, který bude (až na výjimky) účinný pravděpodobně od 1.4.2019.

Větší část přednášky bude věnována změnám v dph; většina změn nabude účinnosti pravděpodobně od 1.4.2019. Např. již od 1.4.2019 bude nutné uplatnit některá z nových pravidel pro zaokrouhlování dph či novou úpravu doručován daňových dokladů a opravných daňových dokladů.

Pozornost bude zaměřena i na změny v daních z příjmů, a to především na změny, které bude nutné uplatnit již v průběhu roku 2019:

  • změna v uplatnění srážkové daně z mezd (příjmů ze závislé činnosti), a to již z mezd zúčtovaných za květen 2019 (pravděpodobně)
  • nová oznamovací povinnost pro příjmy vyplácené do zahraničí od dubna 2019 (pravděpodobně), která se bude plnit poprvé v květnu 2019 (pravděpodobně).
Výklad změn bude zaměřen na problémy běžné praxe, např.:
  • úprava odpočtu dph u oprav nemovitostí
  • změny v zaokrouhlování dph
  • nová úprava doručování daňových dokladů a opravných daňových dokladů
  • dílčí změny u vykázání faktury za jiné období a u režimu přenesení daňové povinnosti
  • přiznávání dph z poukázek (voucherů) resp. obecně z plateb přijatých před uskutečněním zdanitelného plnění
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění u služeb souvisejících s nájmem (zde přináší daňový balíček změnu) resp. obecně u přeúčtování (zde se naopak nic nemění, ačkoli se zde v praxi často chybuje)
  • změny u souhrnných daňových dokladů
  • změna právní úpravy u služeb souvisejících s dovozem a vývozem daňovým balíčkem ve vztahu ke změně správní praxe od 1.3.2018


Místo a datum konání

Plzeň 4.4.2019, Hotel Vienna House Easy Pilsen (Angelo)

Zlín 8.4.2019, Kongresové centrum Zlín

Praha 12.4.2019, Hotel Holiday Inn

Ostrava 15.4.2019, Hotel Park Inn by Radisson Ostrava


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence

10.30 přestávka


Cena

Plzeň, Zlín, Ostrava 1980 Kč + DPH

Praha 2180 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz