DPH A DANĚ Z PŘÍJMŮ 2020/2021

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Záznam webináře je dostupný okamžitě po jeho uhrazení - v případě on-line bankovního převodu či úhradě platební kartou tedy okamžitě, v případě úhrady bankovním převodem cca do 1 hod od připsání na náš bankovní účet u FIO banky.

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak". Záznam webináře se podrobně věnuje změnám v daních z příjmů a DPH daňovým balíčkem 2021 přijatým v závěru roku 2021. Webinář doplňuje záznamy webinářů "Změny v daních 2020/2021", "DPH 2020/2021" a "Daně z příjmů 2020/2021" - obsah se s uvedenými webináři nepřekrývá.

Obsah:

Podrobně ke změnám daní z příjmů a DPH daňovým balíčkem 2021:

- změny v odpisování investic pro přiznání daní z příjmů 2020 včetně promítnutí změny hodnotové hranice do účetnictví

- zrušení superhrubé mzdy od 1.1.2021 a další změny a novinky ve zdanění mezd pro leden 2021 včetně stravenkového paušálu

- změny a novinky v daňových nákladech - náklady na automobil

- změny v oznamování příjmů vyplácených do zahraničí dle § 38da zákona o daních z příjmů

- změny v uplatnění sazeb DPH a změny v dlouhodobém majetku pro účely DPH


Problémy běžné praxe, např.:

- promítnutí koronavirových opatření do daní z příjmů 

- přiznání k DPH za poslední období roku 2020

- vyúčtování vodného za rok 2020 v různých sazbách DPH

Doplňkové materiály zdarma v pdf:

- vysvětlivky EK k uplatnění DPH u nemovitostí (v češtině)

- vysvětlivky EK k uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží z 12/2019 (v češtině)

Místo a datum konání

Webinář 18.1.2021 -  záznam


Čas

9 - 14 hod


Cena záznamu

220 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz