DPH 2020/2021 - záznam webináře

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková


Přístup k záznamu webináře získáte ihned po úhradě zálohové faktury (po připsání na náš účet); v případě úhrady on-line nebo kartou získáte přístup okamžitě.

Záznam webináře je věnován např. změnám u dodání zboží do jiných členských států plátcům z jiných členských států - tyto změny se nadále uplatňují i v roce 2021 a budou platit i v roce 2022 (např. prokazování přepravy do jiných členských států, přiřazení přepravy u řetězových obchodů atd).

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak".

Obsah:

Změny a novinky 2020 / 2021:

- změny v průběhu roku 2020

- změny od 1.1.2021 a v průběhu roku 2021

Problémy běžné praxe:

- např. vyúčtování vodného za rok 2020 v různých sazbách daně

- prokazování přepravy při dodání zboží do jiného členského státu EU po novele zákona o DPH od 1.9.2020

Doplňkové materiály zdarma v pdf:

- vysvětlivky EK k uplatnění DPH u nemovitostí (v češtině)

- vysvětlivky EK k uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží  (v češtině)

- příklady plnění, které Finanční  správa považuje resp. nepovažuje za stavební a montážní práce podléhající resp. nepodléhající režimu přenesení daňové povinnosti


Místo a datum konání

Záznam webináře ze dne 12.11.2020

Nabízíme zvukový záznam přednášky DPH 2019/2020 ze dne 9.1.2020.


Čas

9 - 14 hod webinář s krátkými přestávkami

8.30 - 9.00 hod možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením


Cena

webinář on-line  2080 Kč + DPH

webinář záznam...220 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků. Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz