DPH 2019/2020
Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, kteří nechtějí, aby jim "ujel vlak".

Obsah:

Změny a novinky 2019 / 2020:

- např. daňový balíček od 1.4.2019, změny sazeb od 1.1.2020 a od 1.5.2020, prokazování splnění podmínek pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu od 1.1.2020, změny v uplatnění dph u dodávek zboží v rámci EU pro rok 2020, přenesení daňové povinnosti v roce 2020

Problémy běžné praxe:

- např. zálohy na teplo uhrazené v roce 2019 v 15% sazbě daně a vyúčtované v roce 2020

Doplňkové materiály zdarma v pdf:

- komentář Opravné daňové doklady od 1.4.2019

- vysvětlivky EK k uplatnění DPH u nemovitostí (v češtině)

- schválené vysvětlivky EK k uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží z 12/2019 (v angličtině; budou-li zveřejněny i v češtině, bude doplněna i česká verze)

Součástí podkladových materiálů v pdf navíc nad rámec přednášky:
- k odpočtu DPH u dlouhodobého majetku v částečné výši
- odpočet dph při registraci a jejím zrušení
- vyřazení z obchodního majetku plátce


Místo a datum konání

Praha 12.12.2019 a 20.1.2020, Hotel Occidental

Brno 9.1.2020, Hotel Barceló Brno Palace

Nabízíme zvukový záznam přednášky.


Čas

9 - 14 hod

8.30 - 9.00 hod prezence

10.30 přestávka


Cena

Brno 1980 Kč + DPH

Praha 2180 Kč + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV)

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz