Otevřený dopis řediteli Čro 

Reakce na pořad "Osobnost plus" vysílaný 8.7.


Host pořadu Českého rozhlasu "Osobnost plus" dne 8.7.2021 (záznam je dostupný ZDE) označil neočkované lidi jako hlupáky, ignoranty a nezodpovědné - ti by dle jeho názoru měli platit vyšší zdravotní pojištění. Dále (zřejmě nevědomky) podpořil k plýtvání s prostředky zdravotního pojištění v případech, kdy je dle jeho názoru očkování prokazatelně zbytečné a snad bez škodlivých  dopadů na zdraví.

Ke covidové problematice se odborně vyjadřovat nemohu, ale k šíření podobných informací na vlnách veřejnoprávního rozhlasu jsem se vyjádřit musel a 10.7.2021  zaslal řediteli Českého rozhlasu níže uvedený otevřený dopis s žádostí o veřejnou omluvu.

Věc: požadavek na veřejnou omluvu za vyjádření odvysílané Čro 8.7.2021

Tento otevřený dopis řediteli Českého rozhlasu je reakcí na některé názory odvysíláné v pořadu "Osobnost plus", který je na stránkách pořadu označen takto: Interview s významnými osobnostmi české společnosti. Barbora Tachecí hledá nepovrchní odpovědi. Dne 8.7.2021 byl odvysílán rozhovor označený "Je tady etická, právní a morální otázka. Omezíme se kvůli těm, kdo se nechtějí očkovat?"

Záznam pořadu je (alespoň zatím) dostupný v archivu Čro.

V druhé části uvedeného rozhovoru si host pořadu položil otázku, zda kvůli lidem, kteří se vědomě a svobodně rozhodli, že se nenechají naočkovat, zastavíme zemi - protože se nám budou plnit nemocnice a budou tady umírat lidé.... Na tuto otázku si odpověděl, že lékaři musí poskytovat lékařskou péči i hlupákům a následně vyjádřil svůj názor, že nenaočkovaní lidé (dále v rozhovoru označeni jako ignoranti a nezodpovědní) by měli platit zvýšené zdravotní pojištění - s odůvodněním, že není důvod, aby očkovaní dopláceli na nenaočkované.

Uvedená část rozhovoru je jednoznačným označení lidí, kteří se nenechají naočkovat (byť je toto očkování dobrovolné), za hlupáky. Jiný výklad podle mého soudu možný není.

Na konci pořadu host pořadu uvedl, že jsou jednoznačná data, že jedna dávka po prodělaném covidu naprosto zásadně zvyšuje "odolnost proti covidu" a že tato jedna dávka velmi pravděpodobně stačí. A dále pokračoval, že druhá dávka je pravděpodobně zbytečná a že nezná jasné argumenty, že by mohla škodit. Byla tedy zvolena argumentace - neví se, že by druhá dávka škodila, a tak (snad) neškodí. Tuto část rozhovoru nelze vyložit jinak, než že po prodělaném covidu je druhá dávka zbytečná a existuje zde zatím vědecky neprozkoumané riziko o případné škodlivosti druhé dávky. Tím, že se host pořadu neohradil proti plýtvání prostředků zdravotního pojištění, které je navíc spojeno s dosud neznámým zdravotním rizikem, tak tím veřejně vyjádřil svůj souhlas s plýtváním prostředků zdravotního pojištění a především s případným (byť zatím neznámým) ohrožením zdraví, které druhá dávka může v tomto případě (po prodělaném covidu) představovat.

Tímto žádám Český rozhlas o veřejnou omluvu, že ponechal bez komentáře vyjádření "významné osobnosti", která označila lidi, kteří se nenechají naočkovat (a to z jakéhokoli důvodu a za situace, kdy bude očkování dobrovolné) za hlupáky, a dále veřejně podpořil případné ohrožení zdraví zcela zbytečnou (dle názoru hosta pořadu) druhou dávkou (u osob, které prodělali covid) spojené s plýtváním prostředků zdravotního pojištění.

V Praze dne 10.7.2021                                                                                     Ing. Pavel Běhounek