Informace
Novinky ze světa daní, články k aktuálním tématům, praktické informace

Novinky

Krátké zprávy ze světa daní
 

Články

Vysvětlení jednotlivých témat
 

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 bylo zveřejněno rozhodnutí ministryně financí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události a dále pokyn GFŘ-D-44 k promíjení úroku z prodlení, úroku z posečkané částky a pokuty za nepodání kontrolního hlášení - tzv. liberační balíček I ze dne 16.3.2020. Některá opatřená z tzv. l...

Praktické informace

Vybrané parametry a dokumenty pro daňovou praxi