Informace
Novinky ze světa daní, články k aktuálním tématům, praktické informace

Novinky

Krátké zprávy ze světa daní
 

Prvá úplatná nabytí vlastnického práva k dokončené nebo užívané stavbě rodinného domu nebo dokončené nebo užívané jednotce v bytovém domě jsou podle § 7 odst. 1 zákonného opatření 340/2013 Sb. osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí. V uvedených případech je tedy nabytí novostavby od daně osvobozeno od daně.

Články

Vysvětlení jednotlivých témat
 

Senát 25.7.2019 zamítl vládní návrh novely zákona o evidenci tržeb, který Poslanecká sněmovna schválila (s některými pozměňovacími návrhy) ve 3. čtení dne 7.6.2019. Poslanecká sněmovna tedy novelu eet bude projednávat pravděpodobně v září znovu - viz informace o projednávání novely v Parlamentu.

Pokud není daň uhrazena včas, tak je tento prohřešek sankcionován úrokem z prodlení podle daňového řádu, který se uplatňuje od pátého pracovního dne následujícího po dni splatnosti daně.

Pokud není věřiteli uhrazena peněžitá pohledávka ve splatnosti, náleží mu úrok z prodlení. V případě pohledávky mezi podnikateli (nebo mezi podnikatelem a veřejným zadavatelem), náleží věřiteli navíc minimální výše nákladů spojených s uplatněním pohledávky ve výši 1200 Kč (viz článek Paušální náhrada za vymáhání pohledávky). Tento článek je věnován...

Praktické informace

Vybrané parametry a dokumenty pro daňovou praxi