Prominutí DPH u elektřiny a plynu 

Informace k této aktuální problematice


K prominutí 

28.7.2021 nabyl účinnosti zákon č. 285/2021 Sb. novelizující zákon o státní sociální podpoře a také zákon o daních z příjmů. Zásadní změnou zákona o státní sociální podpoře jsou nová pravidla pro přídavek na dítě, která se uplatní již u přídavku za červenec - těmto novým pravidlům byla věnována informace ze dne 14.7.2021 a jsou popsána níže také se k nim vyjádřil Úřad práce.

V zákoně o daních z příjmů bylo zvýšeno daňové zvýhodnění na 2. dítě a na 3. a další děti a dále došlo k dílčí změně v uplatnění měsíčního daňového bonusu na děti - viz informace ze dne 29.7.2021 (příslušnou část informace naleznete níže), která se dále věnuje např. změnám zákona o daních z příjmů přijatým spolu s novým stavební zákonem a využití režimu one stop shopu.

Daňové zvýhodnění na děti a daňový bonus

Část informace z 29.7.2021

Text celé informace v pdf

Zákon 251/2021 Sb. především zvyšuje částky daňového zvýhodnění na děti - zde je trochu zrádné, že tyto částky najdeme v aktuálně účinném znění zákona o daních z příjmů (např. aktuální znění § 35c ZDP na www.zakonyprolidi.cz). Nové částky daňového zvýhodnění se sice podle bodu 1 přechodných ustanovení použijí zpětně za celé období roku 2021, avšak poprvé až při výpočtu zálohy na daň za leden 2022.

Uplatnění částek daňového zvýhodnění na dítě shrnuje následující tabulka:

* částka, která se uplatňuje při výpočtu zálohy na daň; v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021 se uplatní částka 1.860 Kč za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění

** částka, která se uplatňuje při výpočtu zálohy na daň; v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021 se uplatní částka 2.320 Kč za každý měsíc, na jehož počátku jsou splněny podmínky pro uplatnění daňového zvýhodnění

Zákon 251/2021 Sb. obsahuje dvě změny zákona o daních z příjmů. Druhá změna je již podstatně méně důležitá a týká se limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu. Částka daňového bonusu byla ještě za rok 2020 limitována částkou 60.300 Kč a proto byl také v § 35d odst. 4 ZDP stanoven limit měsíčního daňového bonusu 5.025 Kč. Daňový balíček 2021 pro rok 2021 limit ročního daňového bonusu 60.300 Kč odstranil, avšak limit měsíčního bonusu 5.025 Kč zrušen nebyl - tento nedostatek zákon 251/2021 Sb. odstraňuje, avšak podle bodu 2 přechodných ustanovení se tento limit při výpočtu záloh na daň za jednotlivé měsíce roku nadále použije a odstranění limitu se poprvé použije při výpočtu záloh za leden 2022.

Ani jedna změna ZDP tedy nevyvolává potřebu aktualizace mzdových programů v průběhu letošního roku.

Přídavky na děti

Část informace z 14.7.2021

Text celé informace v pdf

V oblasti přídavků na děti se počínaje nárokem za červenec 2021 jednak zvyšuje výše přídavků na děti, jednak se zvyšuje částka rozhodného příjmu, při jejímž překročení nárok již nenáleží. K nové úpravě přídavků na děti se vyjádřilo MPSV ve včerejší tiskové zprávě.

Výše přídavku na děti se liší podle toho, zda alespoň jeden z rodičů vydělává či nikoliv, a dále podle věku dítěte:

  • do 6 letu věku dítěte přídavek nově činí 1.130 Kč u rodiny výdělečně činné (dosud činil 800 Kč) resp. 630 Kč u nevydělávající rodiny (dosud 500 Kč)
  • pro dítě 6 až 15 let přídavek nově činí 1.270 Kč u rodiny výdělečně činné (dosud činil 910 Kč) resp. 770 Kč u nevydělávající rodiny (dosud 610 Kč)
  • pro nezaopatřené dítě 15 až 26 let přídavek nově činí 1.380 Kč u rodiny výdělečně činné (dosud činil 1.000 Kč) resp. 880 Kč u nevydělávající rodiny (dosud 700 Kč)

Pro nárok na přídavek na dítě je rozhodující, zda rozhodný příjem domácnosti nepřesáhne určitý násobek životního minima. Doposud to byl 2,7 násobek, pro nárok za červenec 2021 již bude rozhodný 3,4 násobek.

Pro posouzení nároku na přídavek na dítě je tedy nutné určení životního minima - např. za použití kalkulačky MPSV:

  • pro rodinný pár s jedním dítětem do 6 let životní minimum činí 8.720 Kč (3.550 + 3.200 + 1.970) a přídavek na dítě nově náleží, pokud rozhodný příjem nepřesáhne v průměru za předchozí čtvrtletí 29.648 Kč měsíčně (dosud to bylo 23.544 Kč)
  • pro rodinný pár s dvěma dětmi do 6 let životní minimum činí 10.690 Kč (3.550 + 3.200 + 2x 1.970) a přídavek na dítě nově náleží, pokud rozhodný příjem nepřesáhne v průměru za předchozí čtvrtletí 36.346 Kč měsíčně (dosud to bylo 28.863 Kč)