Finanční správa a UBER uzavřeli daňové memorandum

12.07.2018

Ministerstvo financí informovalo dne 12.7.2018 o uzavření .daňového memoranda se společností UBER.

I přes názor Soudního dvora EU vyjádřeném v rozsudku ze dne 20.12.2017 ve věci C-434/15 (Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber Systems Spain SL
česká finanční správa nadále zastává názor, že u služby UBER poskytovatelem přepravní služby není provozovatel této webové platformy, ale jednotliví řidiči.

Podle tohoto memoranda bude provozovatel webové platformy poskytovat údaje o tržbách jednotlivých řidičů (v tomto ohledu se nejedná o žádnou novinku, protože těmito údaji týkajícími se minulých let (obdobně jako údaji o platbách poukázaných  z účtů provozovatele webové platformy Airbnb) finanční správa pravděpodobně disponuje.