Potvrzení pro daňový odpočet "penzijka"

01.11.2017

Potvrzení pro daňový odpočet

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 se uplatňuje nová koncepce nezdanitelné části základu daně na doplňkové penzijní spoření resp. na penzijní připojištění se státním příspěvkem. S touto změnou souvisí nová koncepci potvrzení pro uplatnění daňového odpočtu "penzijka".

Podle § 38l odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.7.2017 (podle přechodného ustanovení v čl. II zákona č. 170/2017 Sb. se tato nová úprava použije již pro zdaňovací období roku 2017) zaměstnanec nezdanitelnou část základu daně prokazuje:

potvrzením penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek

Na potvrzeních vystavených v souladu se zákonem o daních z příjmů je tedy (poprvé v potvrzení za rok 2017) uváděna přímo částka určená k odpočtu od daňového základu (maximálně lze za rok 2017 odečíst částku 24 tis. Kč), tzn., že se částka uvedená na potvrzení nesnižuje o 12 tis. Kč, jak tomu bylo v potvrzeních za rok 2016 a roky předchozí.