Daňový odpočet penzijního spoření

06.01.2022

Doplňkové penzijní spoření a daně

Jednou z forem státem podporovaného finančního zabezpečení pro věk od 60 let  je doplňkové penzijní spoření popř. penzijní připojištění se státním příspěvkem (od roku 2013 bylo penzijní připojištění se státním příspěvkem nahrazeno doplňkovým penzijním spořením, ale smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem mohou nadále trvat; z penzijního  připojištění se státním příspěvkem bylo původně možné řádné čerpání plnění již při dožití 50 let věku).

Doplňkové penzijní spoření je státem podporováno tak, že podle výše měsíčního příspěvku je poskytován státní příspěvek - maximální výše státního příspěvku přitom činí 230 Kč měsíčně, pokud si účastník měsíčně spoří alespoň 230 Kč. Maximální výše příspěvku 230 Kč se neměnila a platí i v roce 2022.

Pokud si účastník doplňkového spoření měsíčně platí více než 1 tis. Kč, je dále státem motivován formou odpočtu od základu daně - maximální výše tohoto daňového odpočtu od roku 2017 činí 24 000 Kč.

Počínaje zdaňovacím obdobím roku 2017 se jednak zvýšila částka maximálního daňového odpočtu (před rokem 2017 bylo možné odečíst maximálně 12 000 Kč), jednak se uplatňuje jiná koncepce - před rokem 2017 potvrzení pro daňový odpočet obsahovalo celkovou částku příspěvků účastníka doplňkového důchodového spoření a pro daňové účely se tato částka snižovala o 12 000 Kč. Od roku 2017 potvrzení obsahuje přímo částku daňového odpočtu. Pokud tedy např. celý rok 2021 účastník měsíčně přispíval částkou do 1 tis. Kč, tak potvrzení za rok 2021 obsahuje částku 0 Kč. Pokud měsíčně přispíval 1 500 Kč, tak potvrzení obsahuje částku 6 000 Kč. Pokud měsíčně přispíval 3 000 Kč, tak potvrzení obsahuje částku 24 000 Kč a účastník si za rok 2021 (u svého zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování za rok 2021 nebo v daňovém přiznání za rok 2021 uplatní odpočet 24 000 Kč. 

Podle § 38l odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů ve znění účinném od 1.7.2017 zaměstnanec nezdanitelnou část základu daně prokazuje:

potvrzením penzijní společnosti o části měsíčních příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo doplňkové penzijní spoření, které v jednotlivých kalendářních měsících zdaňovacího období přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek