Daně z příjmů 2018 -2019

Zvuková nahrávka

Zvukový záznam v MP3 přednášky ze dne 10.1.2019 rozdělený na 9 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky + doplňkové podkladové materiály.

Celková doba nahrávky bude 4 hod 18 min.

Cena nahrávky činí 220,- Kč + DPH (v případě zakoupení nahrávky přednášky DPH 2018/2019 celková cena za obě nahrávky činí 320 Kč + DPH).

Nahrávka a podkladový materiál je do značné míry stále aktuální i v roce 2020. Např. 5. část věnovaná změnám v daňových nákladech nebo 6. část věnované tvorbě a rozpouštění opravných položek je plně platná i v roce 2020.

Obsah nahrávky:

 • 01 ...33 min - změny zákona o daních z příjmů pro rok 2018 a 2019
 • 02 ...65 min, změny v daních z příjmů daňovým balíčkem 2019
 • 03 ...35 min - platba a vyúčtování srážkové daně z podílů na zisku, dopad účtování finančního leasingu dle IFRS na základ daně a období roku 2019, příspěvky Koordinačních výborů (např. bezúplatný výkon funkce jednatele a bezúplatný příjem společnosti, dopad daně z nabytí do ocenění nabývaných nemovitostí)
 • 04 ...17 min - změny v závislé činnosti (kromě změn v uplatnění srážkové daně, která je vysvětlena v části 02 v souvislosti se změnou obsaženou v daňovém balíčku 2019)
 • 05 ...16 min - změny v daňových nákladech za rok 2018 (náklady exekuce a uplatnění nákladů souvisejících s automobilem na úvěr, pokud je úvěr zajištěn převodem vlastnického práva na poskytovatele úvěru
 • 06 ...20 min - tvorba opravných položek k pohledávkám a jejich odpis
 • 07...28 min - dílčí problémy s účetním a daňovým odpisováním vč. technického zhodnocení
 • 08...9 min - změny a novinky v účetnictví - např. přeřazení účetní jednotky do jiné kategorie, změny ve výkazech (v podkladových materiálech všechny změny v rozvaze a výsledovce za rok 2018)
 • 09...35 min - uplatnění výdajů procentem z příjmů (především u OSVČ), přechod z procentuálních výdajů (za rok 2017) na skutečné (za rok 2018), uplatnění jednotného kursu, uplatnění odpisů u vozidla koupeného 2018 a převedeného v registru vozidel až ve 2019 (tato problematika řešena též v části 08)

Doplňkové materiály v pdf:

 • úplné znění části zákona o daních z příjmů s vyznačením změn, které přinese daňový balíček v oblasti odpočtu na vědu a výzkum
 • stanovisko PF západočeské fakulty v Plzni k účtování daně z nabytí (tato problematika je řešena v části 03 nahrávky)

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.

Krátká ukázka

Poslechněte si krátkou ukázku věnovanou věnovaná posouzení technického zhodnocení, které je vyvolána nutností opravy.