Daně z příjmů 2019 -2020

Zvuková nahrávka

Zvukový záznam v MP3 přednášky ze dne 10.3.2020 rozdělený na 9 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky + doplňkové podkladové materiály.

Celková doba nahrávky bude 4 hod 20 min.

Cena nahrávky činít 1.413,- Kč + DPH.

Obsah nahrávky:

 • 01 ...65 min - shrnutí posledního legislativního vývoje daní z příjmů; daňová uznatelnost daně z nabytí nemovitých věcí; dopad soukromoprávní zásady, že stavba je součástí pozemku, do osvobození příjmu fyzické osoby z prodeje pozemku se stavbou vč. dopadu rozdělení parcely na více parcel; změna ve zdanění výher fyzických osob od roku 2020 (výhry z loterií x výhry z kurzových sázek)
 • 02 ...38 min - souvislost změn v superhrubé mzdě k povinnostem zaměstnavatele zaměstnávajícího zaměstnance, u kterého se odvod pojistného nemusí řídit předpisy ČR, ale např. předpisy SR; oznamování příjmů podléhajících srážkové dani a vyplácených daňový nerezidentům (§ 38da); zdanění dividend ze zahraničních cenných papírů v ČR a zdanění příjmů z prodeje cenných papírů u fyzické osoby
 • 03 ...18 min - shrnutí opatření ze směrnice ATAD (nadměrné výpůjční výdaje, zdanění ovládané zahraniční společnosti, exit tax, hybridní nesoulady); k přiznání DPPO a DPFO za rok 2019; přepočet zahraniční měny na Kč u neúčetních jednotek
 • 04 ...22 min - z příspěvků Koordinačních výborů 2019 a 2020 k daním z příjmů; účetní interpretace k uvedení automobilu do užívání a návrh interpretace např. k účtování slev poskytovaných při dalším nákupu
 • 05 ...20 min - k procentuálním výdajům včetně dopadům změny metodiky uplatňování výdajů
 • 06 ...29 min - problematika cen (obvyklá cena při jednorázovém prodeji zásob fyzickou osobou převádějící své podnikání na s.r.o., obvyklá výše úroku u zápůjčky
 • 07...21 min - omezení daňové uznatelnosti úroků z úvěrů a zápůjček
 • 08...19 min -bezúročné zápůjčky
 • 09...13 min - uplatnění výdajů na auto

Doplňkové materiály v pdf:

 • stanovisko PF západočeské fakulty v Plzni k účtování daně z nabytí (tato problematika je řešena v části 01 nahrávky)

Bonus:

 • Opravné položky k pohledávkám - zvukový záznam 20 min z 01/2019 + podkladový materiál


Krátká ukázka

Poslechněte si krátkou ukázku věnovanou paušálnímu výdaji na dopravu (vozidlo nesmí být použito jinou osobou).