DPH 2019/2020

Zvukový záznam

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 9.1.2020 přehledně rozdělený na 9 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky. Řada doplňkových materiálů v pdf podobě jako např. vysvětlvky Evropské komise ke změnám u intrakomunitárních dodávek zboží od 1.1.2020. Pravidla pro intrakomunitární dodávky zboží zavedená od roku 2020 platí i v roce 2021 (i po změnách od 1.7.2021)

Celková doba nahrávky je cca 4 hod 16 min.

Cena nahrávky je 1413,- Kč + DPH.

Obsah nahrávky:

 • vybrané legislativní změny do konce roku 2019...47 min
 • dlouhodobá plnění přiznávaná k 31.12. příslušného kalendářního roku...15 min
 • změny sazeb od 1.1. a 1.5.2020...31 min

 • změny u intrakomunitárních dodávek zboží v rámci EU (úvod k dočasným záplatám - quick fixes a k prokazování přepravy zboží do jiného členského státu, nové podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, konsignační sklady - call off stock)...44 min

 • změny u intrakomunitárních dodávek zboží v rámci EU - přiřazení přepravy u řetězových obchodů; a místo plnění při pořízení zboží z jiného členského státu...37 min

 • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu od 1.1.2020, Intrastat 2020, stručně EU změny pro rok 2021...35 min

 • osvobození nájmu nemovité věci od roku 2021...12 min

 • režim přenesené daňové povinnosti...26 min

 • k odpočtu daně v krácené či poměrné výši...9 min


 • Podkladový materiál v pdf...22 stran textu

Doplňkové materiály:

 • komentář k opravným daňovým dokladům po novele DPH od 1.4.2019
 • vysvětlivky Evropské komise k uplatnění DPH u nemovitostí (v češtině)
 • schválené vysvětlivky EK k uplatnění DPH u intrakomunitárních dodávek zboží z 12/2019 a další materiály EK (v angličtině)

Součástí podkladových materiálů v pdf navíc nad rámec přednášky:

 • k odpočtu DPH u dlouhodobého majetku v částečné výši
 • odpočet dph při registraci a jejím zrušení
 • vyřazení z obchodního majetku plátce


Krátká ukázka s příkladem důkazních prostředků, kterými lze jednoznačně prokázat, že zboží bylo přepraveno do jiného členského státu