Novela DPH a daní z příjmů 2019

Nahrávka 04/2019

Daňový balíček 2019, který  např. do zákona o DPH přinesl poslední změny v uplatnění DPH v tuzemsku platné v roce 2021 i pro rok 2022 - např. poukazy, daňové doklady a opravné daňové doklady a jejich doručování (k této problematice je navíc poskytnut samostatný materiál) a promítnutí do kontrolního hlášení, odpočet daně v částečné výši ze záloh, úprava odpočtu daně u významných oprav nemovitostí, řešení časového posunu (např. v 9/2021 přijato plnění v režimu přenesení daňové povinnosti s plným nárokem na odpočet daně a uplatněno až v daňovém přiznání za 10/2021) a další změny.

Zvukový záznam v MP3 přednášky z 04/2019 rozdělený na 9 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky + řada doplňkových materiálů.

Celková doba nahrávky je cca 4 hod 05 min.

Cena nahrávky je 220,- Kč + DPH.

Obsah nahrávky:

 • obsah daňového balíčku a přehled změn v daních z příjmů; 22 min

 • srážková daň ze závislé činnosti počínaje zúčtováním mezd za květen 2019; 14 min

 • oznámení příjmů vyplácených daňovým nerezidentům podle § 38da, omezení pro PO ze směrnice ATAD, nadměrné výpůjční výdaje; 32 min

 • přehled změn DPH; 34 min

 • poukazy; 15 min

 • daňové doklady včetně oprav základu a výše daně; 43 min

 • datum uskutečnění zdanitelného plnění, zaokrouhlování; 17 min

 • pokuty u kontrolního hlášení, vykazování přijetí úplaty za službu v souhrnném hlášení, změny u zahraničních obchodů, nárok na odpočet daně v částečné výši; 47 min

 • časový posun, oprava základu daně u nedobytné pohledávky, některé další změny; 

  21 min

Doplňkové materiály:

 • komentář k opravným daňovým dokladům po novele DPH od 1.4.2019
 • informace GFŘ ke změnám v daních z příjmů od 1.4.2019
 • informace GFŘ k novelám zákona o DPH v roce 2019
 • tiskopis přiznání DPH vzor 21
 • komentář k novému tiskopisu přiznání DPH
 • vysvětlivky k daňovému přiznání DPH vzor 17
 • pokyny ke kontrolnímu hlášení z 3.4.2019
 • odpovědi Finanční správy na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení - část věnovaná opravám základu daně podle § 42 a opravám daně podle § 43
 • oznámení podle § 38da ZDP
 • komentář k novému tiskopisu oznámení podle § 38da
 • daňový balíček 2019 (zákon 80/2019 Sb.) s důvodovou zprávou


Podkladový materiál v pdf...20 stran textu


Krátká ukázka věnovaná daňovým dobropisů vystavovaných z důvodu opravy chyby - např. z důvodu storna duplicitně vystavené faktury