Změny v daních 2019/2020

Nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 14.1.2020 přehledně rozdělený na 9 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky.

Celková doba nahrávky je cca 4 hod 17 min.

Cena nahrávky je 1413,- Kč + DPH.

Obsah nahrávky:

  • Část 1...57 min - úvod, daně z příjmů
  • Část 2...21 min - DPH 2019
  • Část 3...20 min - změny sazeb od 1.1. a 1.5.2020
  • Část 4...34 min - změny u intrakomunitárních dodávek zboží v rámci EU (úvod k dočasným záplatám - quick fixes a k prokazování přepravy zboží do jiného členského státu, nové podmínky pro osvobození dodání zboží do jiného členského státu, konsignační sklady - call off stock)
  • Část 5...13 min - změny u intrakomunitárních dodávek zboží v rámci EU - přiřazení přepravy u řetězových obchodů
  • Část 6.... 21 min - změny prováděcího nařízení k DPH od 1.1.2020, prokazování přepravy zboží do jiného členského státu od 1.1.2020, stručně EU změny pro rok 2021
  • Část 7.... 3 min - osvobození nájmu nemovité věci od roku 2021, změny ZDPH 2022
  • Část 8...- 39 min - evidence tržeb
  • Část 9...39 min - další změny - např. daň z nabytí nemovitých věcí od 1.11.2019, daň z nemovitých věcí, změny daňového řádu, oznamování daňově úsporných schémat, mezinárodní zdanněí, převodní ceny, oceňovací předpisy, minimální mzda, místní poplatky od 1.1.2020, novelizace vyhlášky o FKSP od 1.1.2020, novelizace zákona o obchodních korporacích (rozhodování o rozdělení zisku na základě schválené účetní závěrky až do konce následujícího účetního období, úroky z prodlení, novelizace zákoníku práce a živnostenských přepisů, průměrná mzda, cestovní náhrady

Podkladový materiál v pdf...15 stran textu + 3 str. přílohy


Krátká ukázka věnovaná předmětu evidence tržeb - např. pokud jde o příjmy fyzické osoby z nájmu podle § 9 zákona o daních z příjmů nebo o ostatní příjem podle § 10.