Obchodní podmínky

Přednášky

Na základě objednávky Vám bude obratem automaticky odeslána zálohová faktura.           Nebude-li zálohová faktura uhrazena do data splatnosti nebo nejpozději 7 dnů před konáním přednášky, vyhrazujeme si právo zrušit objednávku, a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na zálohové faktuře.                                                                                                                             Do 5 pracovních dnů před konáním přednášky se lze odhlásit a uhrazená částka bude na základě potvrzeného opravného daňového dokladu vrácena v plné výši. V kratší době se budeme snažit najít oboustranně výhodné řešení.

Zvukové nahrávky, komentáře

Na základě objednávky Vám bude obratem automaticky odeslána zálohová faktura. Po úhradě zálohové faktury Vám budou obratem na Váš zadaný e-mail zaslány údaje pro stažení zvukové nahrávky v mp3 a podkladových materiálů v pdf formátu resp. pro stažení komentáře v pdf formátu.

Bezplatný odběr daňových novinek

Osobám registrovaným k odběru daňových novinek jsou tyto rozesílány příležitostně dle aktuálního dění, obvykle maximálně 2x měsíčně. Z provedené registrace neplyne ani pro jednu stranu žádný závazek. Odběr daňových novinek je bezplatný a lze jej zrušit - odhlašovací formulář naleznete v patičce jakéhokoliv e-mailu z rozesílanými novinkami.

Reklamace

V případě duplicitní platby v okamžiku zjištění této skutečnosti z mé strany budete kontaktováni a platba Vám bude obratem vrácena. V případě nekonání přednášky bude vrácena celá uhrazená částka; v případě zrušení z důvodu zásahu vyšší moci bude vrácení řešeno podle občanského zákoníku.

Ochrana dat

Za účelem plnění mého závazku z objednané přednášky, zvukové nahrávky či komentáře a vystavení řádného daňového dokladu jsou u správce dat evidovány údaje uvedené v příslušném objednávkovém formuláři. Správce dat je provozovatel prodejního systému FAPI, kterým je SmartSelling a.s., IČO 29210372, sídlo Netroufalky 797/5, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7559. Se správcem dat mám uzavřenou písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů.

U osob registrovaných k odběru daňových novinek je u výše uvedeného správce dat evidována e-mailová adresa k rozesílání daňových novinek popř. i další údaje nepovinně vyplněné v registračním formuláři (jméno, příjmení, firma). Při zrušení odběru novinek budou tato data automaticky vymazána.