Daně z příjmů - Změny 2017/2018

Nahrávka

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 8.12.2017 rozdělený na 10 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky.

Celková doba nahrávky je cca 4 hod 23 min.

Cena nahrávky je 1.000,- Kč + DPH.

Obsah nahrávky:

  • přehled změn zákona o daních z příjmů od 1.1.2017...................... 31 min
  • informace finanční správy z roku 2017, Koordinační výbory mezi zástupci Komory daňových poradců a finanční správy........................................................................34 min
  • judikatura - např. náklad od neprokázaného dodavatele, technické zhodnocení, uplatnění odpisů v rámci daňové kontroly, zdanění výplaty zděděného vypořádacího podílu na sro ...................................................................23 min
  • použití změn zákona o daních z příjmů účinných od 1.7.2017 (změny provedené daňovým balíčkem č. 170/2017 Sb.), přehled přechodných ustanovení........................................................................................29 min
  • ke změnám použitelným pro rok 2017 - prodej podílu na sro po peněžitém zvýšení vlastního kapitálu, finanční leasing, výdaje na pořízení cenných papírů u účetních jednotek kategorie mikro (+ výdaje na pořízen kmenových listů), účelově poskytnutý dar na pořízení hmotného majetku, daňové zvýhodnění na dítě, uplatnění procentuálních výdajů........................................... 28 min
  • změny pro fyzické osoby pro rok 2018........................................... 30 min
  • změny pro FO a PO od roku 2018 resp. od hospodářského roku započatého 1.7.2017 a později, změny zákona o rezervách.........................................................38 min
  • opravné položky k pohledávkám, dodanění polhůtních dluhů............... 32 min
  • změny v účetnictví pro rok 2018.................................................... 10 min
  • úhrada faktury nespolehlivému plátci (DPH).....................................8 min

Podkladový materiál v pdf...21 stran textu (z toho 3 strany komentář změn v účetnictví od 1.1.2018)