Rozdělování a zdaňování zisku v SRO

Komentář

Podrobný komentář (30 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.


Komentář byl aktualizován na podmínky roku 2022 a obsahuje např. i komentář ke zveřejňování účetní závěrky 2021 prostřednictvím daňového přiznání.

Obsah komentáře:

  • Pravidla pro rozdělení zisku
  • Průběh schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
  • Zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku
  • Zálohy na podíly na zisku
  • Odvod srážkové daně a její vyúčtování
  • Judikatura k rozdělování zisku
  • Formální nároky na valnou hromadu

Vzory:

  • editovatelné ve formátu word
  • vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku
  • vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady