Rozdělování a zdaňování zisku v SRO
Komentář

Podrobný komentář (17 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.


Komentář byl aktualizován 18.1.2019 a je plně použitelný pro rozhodování o rozdělení zisku v průběhu roku 2019 či pro výplatu záloh na podíly na zisku na počátku roku 2019. Komentář byl také doplněn (např. o odvod srážkové daně z podílů na zisku, o registraci k této dani a o její roční vyúčtování, o judikaturu ve věci následného schválení dříve neplatně vyplaceného podílu na zisku a ve věci nároku na výplatu podílu na zisku při převodu podílu).

Obsah komentáře:

  • Pravidla pro rozdělení zisku
  • Průběh schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
  • Zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku
  • Zálohy na podíly na zisku
  • Odvod srážkové daně a její vyúčtování
  • Judikatura k rozdělování zisku
  • Formální nároky na valnou hromadu