Rozdělování a zdaňování zisku v SRO

Komentář

Podrobný komentář (více než 30 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.


Komentář byl aktualizován na podmínky roku 2024 a obsahuje např. i komentář ke zveřejňování účetní závěrky 2023 prostřednictvím daňového přiznání.

Obsah komentáře:

 • Pravidla pro rozdělení zisku
 • Průběh schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
 • Zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku
 • Zálohy na podíly na zisku
 • Odvod srážkové daně a její vyúčtování
 • Judikatura k rozdělování zisku
 • Formální nároky na valnou hromadu

Vzory:

 • editovatelné ve formátu word
 • vzor návrhu jednatele na rozdělení zisku
 • vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku
 • vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady