Rozdělování a zdaňování zisku v SRO

Komentář

Podrobný komentář (27 stran textu v pdf) k rozdělování zisku ve společnostech s ručením omezeným včetně praktických příkladů řešících zaúčtování rozdělení zisku a související daňové povinnosti. Navíc získáte (ve wordu) vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku a vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady.


Komentář byl aktualizován 06/2021 a je plně použitelný pro rozhodování o rozdělení zisku za rok 2020 v průběhu roku 2021 popř. záloh na podíly na zisku až do schválení řádné účetní závěrky za rok 2021. Do komentáře jsou promítnuty i změny, které v dané oblasti plynou z novely zákona o obchodních korporací č. 33/2019 Sb. od 1.1.2021, ale i omezení, která od 1.6.2021 přinesl zákon o evidenci skutečných majitelů.

Obsah komentáře:

  • Pravidla pro rozdělení zisku
  • Průběh schvalování účetní závěrky a rozdělení zisku
  • Zdanění podílů na zisku a účtování o rozděleném zisku
  • Zálohy na podíly na zisku
  • Odvod srážkové daně a její vyúčtování
  • Judikatura k rozdělování zisku
  • Formální nároky na valnou hromadu

Vzory:

  • editovatelné ve formátu word
  • vzor zápisu valné hromady o schválení účetní závěrky a o rozdělení zisku
  • vzor rozhodnutí jediného společníka v působnosti valné hromady