Zdanění mezd - změny 2018/2019

Nahrávka - aktuální i v roce 2020

Nabízíme zvukový záznam v MP3 přednášky pořízený 28.1.2019 rozdělený na 9 částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky. Bonus k daňovým dopadům penzijního připojištění a soukromého životní pojištění včetně dopadů řádného či předčasného ukončení smluv - materiál v pdf + nahrávka v mp3 v délce 56 min.

Nahrávka je aktuální i v roce 2020; od konání přednášky došlo pouze ke změně hranice pro uplatnění srážkové daně z příjmů ze závislé činnosti jiných, než jsou dohody o provedení práce, z 2.500 Kč na 3.000 Kč počínaje zúčtováním mezd za 05/2019. Dále došlo jen k parametrickým změnám - např. hranice pro solidární zvýšení daně pro rok 2020 činí 1.672.080 Kč.

Celková doba nahrávky je cca 4 hod 10 min + 56 min bonus k penzijnímu a životnímu pojištění.

Cena nahrávky je 220,- Kč + DPH.

Obsah nahrávky:

  • 01 ...30 min - legislativní novinky
  • 02 ...37 min, cestovní náhrady, stravenky
  • 03 ...21 min - aktuální informace Finanční správy k závislé činnosti, prohlášení k dani, roční zúčtování daně, potvrzení o zdanitelných příjmech, vyúčtování daně
  • 04 ...18 min - mzdový list, sleva na manželku (manžela)
  • 05 ...54 min - superhrubá mzda, odvody pojistného, srážková daň vč. její překlasifikace na zálohovou daň v daňovém přiznání resp. dodatečným učiněním prohlášení k dani
  • 06 ...22 min - povinnost zaměstnance podat daňové přiznání, sankce za nepodání daňového přiznání
  • 07...28 min - zaměstnanecké benefity - sleva z ceny, služební automobil i k soukromým účelům zaměstnance
  • 08...33 min - zaměstnanecké benefity - nepeněžní plnění (zboží nebo služby zdravotního charakteru, rekreace atd.) penzijní a životní pojištění, bezúročné zápůjčky
  • 09...7 min - daňové rezidenství zaměstnance (přiklad podle smlouvy o zamezení dvojímu zdanění se Slovenskem)

Krátká ukázka

K dispozici máte k poslechu krátkou ukázku, která je věnována povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání (v tomto případě nemůže požádat svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně) z důvodu souběhu příjmů ze zaměstnání (ze závislé činnosti) a příjmů dalšího druhu (např. z pronájmu).