Podpora rodin s dětmi 

Informace ze dne 14.7.2021


Poslanci definitivně potvrdili rozšíření přídavku na děti pro více rodin a jeho zvýšení. Dále bylo schváleno zvýšení daňového zvýhodnění na 2. dítě a na 3. a další děti - více v níže uvedené informaci ze dne 14.7.2021. 

Informace ze dne 14.7.2021 také doplňuje předchozí informace ze dne 7.7. a 30.6. k tornádovým opatřením MF a MPSV:

Úlevy v platbách pojistného pro OSVČ a pro zaměstnavatele vyhlásilo MPSV; dále byl vyhlášen dotační program tornádo pro kompenzaci mzdových nákladů - více v informaci ze dne 7.7.2021.

Ministryně financí vyhlásila některé daňové úlevy pro postiženou jižní Moravu - více v informaci ze dne 30.6.2021. Informace se dále zabývá aktuálními povinnostmi OSVČ ve vztahu k pojistnému, schválením účetní závěrky za rok 2020, blížícím se změnám v DPH od 1.7. atd.

Podpora rodin s dětmi

14.7.2021

Text informace v pdf

Po informacích, které se týkaly některých dopadů tornáda, je dnešní informace zaměřena na novelu zákona o státní sociální podpoře, kterou včera definitivně potvrdili poslanci a která bude po podpisu prezidenta vyhlášena ve Sbírce zákonů. Tato novela se týká především přídavků na děti a daňového zvýhodnění na dítě. Poslanci včera také definitivně potvrdili novelu stavebního zákona od roku 2023 včetně doprovodných změn (ty se týkají např. zákona o daních z příjmů a zákona o DPH).

Pokud jde o tornádové daňové úlevy (aktuálně např. k platbě zálohy na daň silniční splatné zítra 15.7.) vyhlášené ve FZ 26/2021 (viz informace z 30.6.), Finanční správa o nich informuje na svém webu v samostatné sekci. Finanční správa např. upozorňuje na některá osvobození od daně z příjmů pro příjemce darů resp. bezúplatných plnění - kromě prominutí daně vzniklé přijetím dotace či úvěru ze Státního fondu podpory investic poskytovaných právnickým a fyzickým osobám na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou lze využít některých prominutí dle zákona o daních z příjmů (např. přijetí darů od jedné osoby v úhrnu do 15 tis. Kč ročně je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob bez dalších podmínek).

K informaci z k tornádovým úlevám MPSV ze dne 7.7.2021 doplňujeme, že o dotaci z programu Tornádo lze již žádat - viz aktualizované informace MPSV.

O novele zákona o DPH reagující na změny DPH od 1.7. by měl Senát rozhodnout 22.7., nicméně pro prodej zboží na dálku do jiných členských států (kupujícím je osoba, která není registrována k dani) je nutné uplatňovat nová pravidla DPH již od 1.7.2021 - těmto pravidlům je věnován záznam webináře Internetové obchody v EU - DPH a kromě některých změn u dovozu zboží (především DPH se u zboží s hodnotou do 22 EUR začne vybírat nejdříve konce července - viz informace Celní správy) je plně aktuální. Ale i u dovozu se některé změny od 1.7. již uplatňují - např. povinné podávání celních prohlášení u zásilek do 150 EUR, a to i když jsou nakoupeny s českou DPH v režimu Import one stop shopu (IOSS) či možnost využít pro podání celního prohlášení aplikaci eCeP, pokud jsou zásilky doručovány Českou poštou - viz informace Celní správy.

Záznam webináře Internetové obchody v EU - DPH se věnuje také dodatečnému zaregistrování do systému One stop shopu (OSS) po 1.7. Povinnému či dobrovolnému vstupu do systému OSS se věnoval také podcast O daních vč. upozornění na povinné zdaňování DPH jiného členského státu při prodeji na dálku u osob s provozovnou v jiném členském státě (na ty se limit 10 000 EUR nevztahuje, systém OSS však využívat mohou).

Pokud sro vyplácejí podíly na zisku jejich skutečným majitelům, měli by v evidenci skutečných majitelů ověřit jejich zápis (jinak je výplata podílu na zisku zakázána - viz aktualizovaný komentář Rozdělování a zdaňování zisku v SRO (tento komentář dostanete jako dárek při objednávce záznamu webináře SRO 2021).

Daňové zvýhodnění na děti

Daňové zvýhodnění na děti se za poslední 3 roky (2018 až 2020) neměnilo, po změně zákona o daních z příjmů schválenou novelou zákona o státní sociální podpoře budou částky daňového zvýhodnění na děti stanoveny takto:

  • na prvé dítě zůstane beze změny částka 15.204 Kč
  • na druhé dítě se zvýší z 19.404 Kč (1.617 Kč měsíčně) na 22.320 Kč (1.860 Kč měsíčně), jedná se tedy o zvýšení 2.916 Kč ročně (243 Kč měsíčně)
  • na třetí a další se zvýší z 24.204 Kč resp. 2.017 Kč měsíčně na 27.840 Kč (2.320 Kč měsíčně); zvýšení tak představuje 3.636 Kč ročně resp. 303 Kč měsíčně.

Nové částky daňových zvýhodnění na děti se použijí retroaktivně pro celý rok 2021. V letech 2017 a 2016 se částky daňového zvýhodnění na druhé a na třetí a další dítě také zvyšovaly retroaktivně za probíhající období - tehdy se však zvýšení zohlednilo při výpočtu záloh na daň v průběhu roku. Tentokrát se při výpočtu záloh na daň nové částky daňového zvýhodnění použijí poprvé až při zúčtování mezd za leden 2022. Nové částky se tedy uplatní poprvé v daňovém přiznání za rok 2021 resp. u zaměstnanců v rámci ročního zúčtování daně za rok 2021. Zatím tedy není nutné mzdové programy aktualizovat - aktualizace však bude nutná pro provedení ročního zúčtování daně.

Přídavky na děti

V oblasti přídavků na děti se počínaje nárokem za červenec 2021 jednak zvyšuje výše přídavků na děti, jednak se zvyšuje částka rozhodného příjmu, při jejímž překročení nárok již nenáleží. K nové úpravě přídavků na děti se vyjádřilo MPSV ve včerejší tiskové zprávě.

Výše přídavku na děti se liší podle toho, zda alespoň jeden z rodičů vydělává či nikoliv, a dále podle věku dítěte:

  • do 6 letu věku dítěte přídavek nově činí 1.130 Kč u rodiny výdělečně činné (dosud činil 800 Kč) resp. 630 Kč u nevydělávající rodiny (dosud 500 Kč)
  • pro dítě 6 až 15 let přídavek nově činí 1.270 Kč u rodiny výdělečně činné (dosud činil 910 Kč) resp. 770 Kč u nevydělávající rodiny (dosud 610 Kč)
  • pro nezaopatřené dítě 15 až 26 let přídavek nově činí 1.380 Kč u rodiny výdělečně činné (dosud činil 1.000 Kč) resp. 880 Kč u nevydělávající rodiny (dosud 700 Kč)

Pro nárok na přídavek na dítě je rozhodující, zda rozhodný příjem domácnosti nepřesáhne určitý násobek životního minima. Doposud to byl 2,7 násobek, pro nárok za červenec 2021 již bude rozhodný 3,4 násobek.

Pro posouzení nároku na přídavek na dítě je tedy nutné určení životního minima - např. za použití kalkulačky MPSV:

  • pro rodinný pár s jedním dítětem do 6 let životní minimum činí 8.720 Kč (3.550 + 3.200 + 1.970) a přídavek na dítě nově náleží, pokud rozhodný příjem nepřesáhne v průměru za předchozí čtvrtletí 29.648 Kč měsíčně (dosud to bylo 23.544 Kč)
  • pro rodinný pár s dvěma dětmi do 6 let životní minimum činí 10.690 Kč (3.550 + 3.200 + 2x 1.970) a přídavek na dítě nově náleží, pokud rozhodný příjem nepřesáhne v průměru za předchozí čtvrtletí 36.346 Kč měsíčně (dosud to bylo 28.863 Kč)