Příspěvek na dítě 5 tis. Kč a přídavek na dítě od 1.7.2022

Z informace ze dne 29.7.2022


V roce 2021 došlo spolu se zvýšením částek daňového zvýhodnění na druhé resp. třetí a další dítě  k zásadním změnám u přídavku na dítě. Částky daňového zvýhodnění na dítě zůstávají v roce 2022 beze změny, nezměnila se také výše přídavku na dítě. Od 1.7.2022 však došlo k navýšení částek životního minima rozhodných pro nárok na přídavek a tak se může přídavek na dítě týkat většího množství rodin. Dále je od 1.7.2022 účinný zákon upravující jednorázový příspěvek na dítě 5 tis. Kč.

Přídavku na dítě, jednorázovému příspěvku na dítě 5 tis. Kč a dalším tématům (např. uplatnění daňového zvýhodnění na dítě u studentů během prázdnin) byla věnována informace rozeslaná v rámci informačního servisu www.behounek.eu. 

Na této stránce naleznete část informace věnované jednorázovému příspěvku na dítě 5 tis. Kč a přídavku na dítě.

Příspěvek na dítě 5 tis. Kč a přídavek na dítě od 1.7.2022

Část informace z 29.7.2022

Text celé informace v pdf

Jednorázový příspěvek na dítě je upraven zákonem č. 196/2022 Sb. Jednou z podmínek nároku na tento příspěvek je, že dítěti není k 1.8.2022 18 let. V tomto případě vcelku jednoznačně platí, že pokud se dítě narodilo 1.8.2004, tak nárok na příspěvek není.

Pokud byl na dané dítě přiznán během července nárok na přídavek na dítě za měsíc červen, tak bude příspěvek 5 tis. Kč automaticky vyplacen - není tedy nutné o něj žádat ani zjišťovat příjmy za rok 2021.

Pokud by bylo o přídavek na dítě za červen požádáno např. až v srpnu a až v srpnu by byl přídavek na dítě za červen přizná, tak by již zřejmě příspěvek automaticky nenáležel a bylo by nutné podat žádost a splnit podmínku příjmu za rok 2021 do 1 mil. Kč - zákon totiž obsahuje formulaci "Nárok na příspěvek má dítě, které ke dni 1. srpna 2022 nedovršilo osmnáctý rok věku, pokud má v měsíci červenci 2022 nárok na výplatu přídavku na dítě1), který mu náleží za měsíc červen 2022."

Pokud za dítě nenáleží za červen přídavek na dítě (v červenci), bude nutné o něj požádat. Ačkoli je zákon účinný již od 1.7.2022, žádosti bude zřejmě možné podávat až v druhé polovině srpna. V tomto případě je nutné splnit podmínku hrubého příjmu za rok 2021 do 1 mil. Kč.

Příklad 1

Manželka pobírala během roku 2021 rodičovský příspěvek 8 tis. Kč měsíčně a jiné příjmy neměla Manžel byl zaměstnán a jeho hrubá mzda (úhrn vyměřovacích základů pro pojistné za rok 2021) činila 700.000 Kč.

Hrubé příjmy manželky ...12 x 8.000 = 96.000 Kč

Hrubé příjmy manžela...700.000 Kč

Celkem za rok 2021 ...796.000 Kč - podmínka příjmu je splněna; výše příjmu v roce 2022 není rozhodující

Příklad 2

Partnerka pobírala během roku 2021 rodičovský příspěvek 8 tis. Kč měsíčně, k tomu měla příjmy z nájmu 10 tis. Kč měsíčně, proti kterým v daňovém přiznání uplatnila výdaje 30 % příjmů). Partner je OSVČ a jeho příjmy za rok 2021 činily 900.000 Kč, výdaje uplatnil ve výši 60 % příjmů.

Hrubé příjmy partnerky po odpočtu výdajů ...12 x 8.000 + 12 x (10.000 - 30 % x 10.000) = 180.000 Kč

Hrubé příjmy partnera po odpočtu výdajů...900.000 - 60 % x 900.000 = 360.000 Kč

Minimální příjem OSVČ musí činit nejméně dvanáctinásobek průměrné mzdy dle sdělení č. 127/2022 Sb. 18.900 Kč (tento limit platí též pro OSVČ v paušálním režimu), tj. 226.800 Kč - rozhodující je tedy hrubý příjem partnera 360.000 Kč dle daňového přiznání za rok 2021.

Celkem za rok 2022 ...540.000 Kč (180.000 + 360.000) - podmínka příjmu je splněna; výše příjmu v roce 2022 není rozhodující.

Příjmy rozhodující pro přiznání jednorázového příspěvku na žádost (tedy hrubé příjmy za rok 2021 do 1 mil. Kč po odpočtu výdajů) se posuzují jinak, než příjmy pro nárok na přídavek na dítě. Příslušnou úpravu obsahuje zákon 196/2022 Sb. v § 4. Důležité je, že (na rozdíl od žádosti o přídavek na dítě) příjmy ze zaměstnání se neprokazují potvrzením zaměstnavatele, ale čestným prohlášením žadatele.

O spuštění portálu pro podávání žádostí (podepsaných e-identitou) či možnost podávat žádosti na Czech pointu (v prvé fázi jen na vybraných místech) Vás budeme informovat resp. by měly být příslušné informace zveřejněny na webu MPSV či Úřadu práce.

V loňském roce byla změněna pravidla přídavku na dítě tak, že náleží pokud příjem rodiny nepřesahuje 3,4 násobek životního minima (do 30.6.2021 to byl 2,7 násobek). I přes uvedenou parametrickou změnu však zřejmě loni nárok na přídavek na dítě mělo jen poměrně malé množství rodin. Vzhledem k současné inflaci, která však obvykle není spojena s odpovídajícím nárůstem příjmu), by nárok na přídavek na dítě mělo mít podstatně vyšší množství rodin - po zvýšení částek životního minima od 1.4.2022 byly totiž tyto částky znovu zvýšeny od 1.7.2022, a to nařízením 204/2022 Sb.

Částky životního minima od 1.7.2022 činí:

  • na 1. dospělého 4.250 Kč (od 1.4. do 30.6. částka 3.910 Kč)
  • na 2. dospělého 3.840 (od 1.4. do 30.6 částka 3.530 Kč)
  • na dítě do 6 let 2.360 Kč (od 1.4 do 30.6. částka 2.170 Kč)
  • na dítě 6 až 15 let 2.900 Kč (od 1.4. do 30.6. částka 2.670 Kč)
  • na nezaopatřené dítě 15 až 26 let 3.320 Kč (od 1.4. do 30.6. částka 3.050 Kč)

Např. pro rodinu tvořenou 2 dospělými a 1 dítětem do 6 let životní minimum od 1.4. do 30.6.2022 činilo 9.610 Kč (3.910 + 3.530 + 2.170) a 3,4násobek rozhodný pro nárok na přídavek na dítě činil 32.674 Kč měsíčně. Od 1.7.2022 životní minimum této rodiny činí 10.450 Kč (4.250 + 3.840 + 2.360) a nárok na přídavek na dítě tak od 1.7.2022 má rodina s průměrnými příjmy za 2. čtvrtletí 2022 do 35.530 Kč měsíčně.

Např. pro rodinu tvořenou 2 dospělými a 2 dětmi do 6 let životní minimum od 1.4. do 30.6.2022 činilo 11.780 Kč (3.910 + 3.530 + 2.170 + 2.170) a 3,4násobek rozhodný pro nárok na přídavek na dítě činil 40.052 Kč měsíčně. Od 1.7.2022 životní minimum této rodiny činí 12.810 Kč (4.250 + 3.840 + 2.360 + 2.360 a nárok na přídavek na dítě tak od 1.7.2022 má rodina s průměrnými příjmy za 2. čtvrtletí 2022 do 43.554 Kč měsíčně.

Částky přídavku na dítě byly zvýšeny v roce 2021 a ve stejné výši náleží i v současné době - přídavek ve zvýšené výměře na dítě do 6 let činí 1.130 Kč měsíčně, od 6 do 15 let 1.270 Kč a od 15 do 26 let 1.380 Kč. Přídavek ve zvýšené výměře náleží např. tehdy, pokud alespoň jedna osoba z domácnosti má příjem ze zaměstnání alespoň ve výši 4.620 Kč anebo podniká jako OSVČ. Pokud nejsou splněny podmínky pro zvýšenou výměru (viz § 18 zákona o státní sociální podpoře), je výše přídavku o 500 Kč nižší.

Příklad 3 - 2 rodiče a dítě do 6 let

Rodiče vyživují dítě do 6 let. Maminka pobírá rodičovský příspěvek do května 2022 ve výši 8.000 Kč, od června ve výši 2.000 Kč. Otec je zaměstnán a jeho čistý příjem (hrubá mzda - pojistné srážené zaměstnanci ze mzdy - záloha na daň) činil za duben 30.000 Kč, za květen 34.000 Kč a za červen 32.000 Kč.

Pro nárok na přídavek na dítě za měsíce duben až červen bylo rozhodující životní minimum platné od 1.4 do 30.6.2022. Pro posouzení nároku za měsíce duben až červen 2022 byl přitom rozhodující příjem rodiny za měsíce leden až březen 2022 do 32.674 Kč měsíčně.

Pro nárok na přídavek na dítě za měsíce červenec až září je rozhodující životní minimum platné od 1.7.2022. Pro posouzení nároku za měsíce červenec až září 2022 je tak rozhodující příjem rodiny za měsíce duben až červen 2022 do 35.530 Kč.

Příjem rodiny za duben až červen činí 114.000 Kč (8.000 + 8.000 + 2.000 + 30.000 + 34.000 + 32.000), měsíčně tedy 38.000 Kč a nárok na přídavek tak nevzniká.

Příklad 4 - 2 rodiče a 2 děti do 6 let

Stejné jako příklad 3, jen jsou v rodině 2 děti do 6 let.

Pro nárok na přídavek na dítě za měsíce duben až červen bylo rozhodující životní minimum platné od 1.4 do 30.6.2022. Pro posouzení nároku za měsíce duben až červen 2022 byl přitom rozhodující příjem rodiny za měsíce leden až březen 2022 do 40.052 Kč měsíčně.

Pro nárok na přídavek na dítě za měsíce červenec až září je rozhodující životní minimum platné od 1.7.2022. Pro posouzení nároku za měsíce červenec až září 2022 je tak rozhodující příjem rodiny za měsíce duben až červen 2022 do 43.554 Kč.

Příjem rodiny za duben až červen činí 114.000 Kč (8.000 + 8.000 + 2.000 + 30.000 + 34.000 + 32.000), měsíčně tedy 38.000 Kč a nárok na přídavek tak vzniká - v tomto případě ve zvýšené výši, tj. 1.130 Kč měsíčně na každé dítě.

OSVČ, které v roce 2020 a 2021 podnikali, stanovují rozhodný příjem z podnikání za 2. čtvrtletí roku 2022 na základě daňového přiznání za rok 2020 (nejméně však 17.800 Kč měsíčně - viz sdělení 216/2021 Sb.) a rozhodný příjem z podnikání za 3. čtvrtletí roku 2022 na základě daňového přiznání za rok 2021 (nejméně však 18.900 Kč měsíčně podle sdělení 127/2022 Sb.) - viz § 5 odst. 4 a násl. zákona o státní sociální podpoře. Příjmy z podnikání se snižují nejen o daňové výdaje, ale i o daň z příjmů fyzických osob a povinné pojistné.


Některé rozdíly mezi jednorázovým příspěvkem a přídavkem na dítě:

  • žádost o příspěvek na dítě se předkládá Úřadu práce a výše příjmů ze zaměstnání se dokládá potvrzením zaměstnavatele (u OSVČ daňovým přiznáním a dokladem o zaplacených zálohách na pojištění) - příslušný formulář včetně formuláře potvrzení o příjmech a další přílohy jsou dostupné ZDE
  • nárok na jednorázový příspěvek vzniká buď automaticky ve vazbě na nárok na přídavek na dítě za červen 2022 anebo na základě žádosti - výše příjmu se k žádosti nedokládá (je však třeba počítat s tím, že následně může být výše příjmu kontrolována a příspěvek odebrán)
  • nárok na přídavek se odvozuje od čistého příjmu (tedy sníženého o daň z příjmů fyzických osob a pojistné), nárok na příspěvek na základě žádosti se odvozuje od hrubého příjmu (sníženého o výdaje)
  • nepeněžní příjem ve formě možnosti využívat služební vozidlo i pro soukromé účely se pro účely přídavku na dítě nezohledňuje, pro účely jednorázového příspěvku se zohledňuje