Registrace k odběru novinek


Vyplněním REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE se registrujete k odběru daňových novinek, které rozesíláme příležitostně dle aktuálního dění, obvykle maximálně 2x měsíčně. Odběr daňových novinek je bezplatný a kdykoli můžete jejich odběr zrušit - odhlašovací formulář naleznete v patičce jakéhokoliv e-mailu z rozesílanými novinkami.

Některé informace jsou poskytovány i v rozšířené verzi. Máte-li zájem o tuto rozšířenou verzi, stačí uhradit příspěvek za rozesílané informace ve výši alespoň 500 Kč nebo objednat  záznam webináře a získáte rozšířené informace minimálně do konce roku; navíc získáte přístup např. k 

 • příkladům nároku na daňové zvýhodnění na studenty (úspěšná či neúspěšná maturita, jazykový kurz, studium na vysoké škole, výdělečná činnost při studiu)
 • daňovým změnám doprovázející nový stavební zákon od 1.7.2023
 • základní informaci o možnosti registrace do nového systému jednoho správního místa DPH od 1.7.2021 vč. vysvětlivek EK ke změnám v uplatnění DPH u tzv. e-commerce od 1.7.2021
 • 6stránkový komentář k daňovému balíčku 2021
 • příklady ke zvýšení hodnotové hranice pro daňově odpisovaný hmotný majetek ze 40 na 80 tis. Kč.

ARCHIV ROZESÍLANÝCH INFORMACÍ

Dne 23.8.2021 byla registrovaným odběratelům rozeslána informace k nové úpravě dětských skupin, novelizaci zákonů o důchodovém a nemocenském pojištění a daňovým souvislostem studia a dále k formuláři DPH (k vykazování plnění v režimu OSS na ř. 24/26 byla rozeslána doplňková informace)

Dne 29.7.2021 byla rozeslána informace k doprovodným změnám zákona o DPH  přijatým v souvislosti s novým stavebním zákonem od 1.7.2023.

Dne 14.7.2021 byla rozeslána informace ke zvýšení daňového zvýhodnění na děti a k novým pravidlům pro přídavky na děti od července.  

Dne 7.7.2021 byla rozeslána informace k prominutí penále u plateb pojistného OSVČ a zaměstnavateli postiženými tornádem. a také k dotačnímu programu MPSV tornádo 

Dne 30.6.2021 byla  rozeslána informace především k daňovým úlevám pro osoby postižené tornádem, k pojistnému OSVČ na sociální a zdravotní pojištění

Dne 1.6.2021 byla rozeslána informace k prodloužení .programu Antivirus na období 06/2021, k aktuálním otázkám krizového ošetřovného apod.

Dne 13.5.2021 byla rozeslána informace shrnující změny DPH od 1.7.2021 (především prodej z e-shopů do jiných členských států a nová pravidla dovozu zboží malé hodnoty).

Dne 5.5.2021 byla  rozeslána informace ke změnám v krizovém ošetřovném a k dalším aktuálním novinkám (např. k výkladu Finanční správy ke stravovacímu paušálu).

Dne 7.4.2021 byla rozeslána informace k uvolnění podnikatelských omezení od 12.4., ke zvýšení ošetřovného  k termínům pro podání přehledů OSVČ na sociální a zdravotní pojištění za loňský rok.

Dne 30.3.2021 byla rozeslána informace shrnující aktuální novinky:

 • podnikatelská omezení po prodloužení nouzového stavu
 • Antivirus za březen a duben
 • příspěvek náležející zaměstnancům, kterým byla od 1.3. nařízena karanténa či izolace - tzv. izolačka
 • proplácení samotestů zdravotními pojišťovnami
 • zvýšení krizového ošetřovného
 • prodloužení lhůty pro podání přehledu o P a V na zdravotní pojištění
 • aktuální dotační programy. 

Dne 9.3.2021 byla rozeslána informace k daňovému generálnímu pardonu umožňujícímu podat daňové přiznání až o měsíc později (přiznání za rok 2020 tedy nejméně do 3.5.2021), k novému kompenzačnímu bonusu 2021 a k tzv. izolačce. Rozšířená verze této informace obsahuje přístup k k cca 43minutovému video záznamu vysvětlujícímu schéma Finanční správy k nároku na nový kompenzační bonus 2021.

Dne 26.2.2021 byla rozeslána informace k novému kompenzačnímu bonusu. Rozšířená verze této informace obsahuje také příklady k tomuto novému kompenzačnímu bonusu.

Dne 23.2.2021 byla rozeslána informace k prodloužení programu Antivirus, k příspěvku zaměstnancům v karanténě, k připravované podpoře testování zaměstnanců a k novinkám v kompenzačním bonusu.

Dne 9.2.2021 byla rozeslána informace k uplatnění DPH od 1.1.2021 ve vztahu k Velké Británii a Severnímu Irsku (Irsko je nadále členským státem EU a k žádné změně ve vztahu k Irsku z důvodu Brexitu nedošlo). 

Dne 29.1.2021 byla rozeslána informace o aktuálních novinkách roku 2021. 

Dne 11.1.2021 byla rozeslána informace o aktuálních novinkách roku 2021. 

Dne 22.12.2020 byla rozeslána informace o prodloužení programu Antivirus a o prodloužení generálního daňového pardonu.

Dne 11.12.2020 byla  rozeslána informace o omezení podnikatelské činnosti, nových kompenzacích a daňových novinkách vč. novely zákona o podzimním kompenzačním bonusu.

Dne 11.12.2020 byla  rozeslána informace o potvrzení daňového balíčku Senátem.

Dne 8.12.2020 byla rozeslána informace o spuštění paušální daně pro rok 2021. 

Dne 20.11.2020 byla rozeslána informace ke zvýšení minimální mzdy od 1.1.2021. 

Dne 30.10.2020 byla rozeslána informace k novému kompenzačnímu bonusu upozorňující na některé zásadní odlišnosti od bonusu jarního.

Dne 26.10.2020 byla rozeslána informace o rozšíření generálního daňového pardonu na další subjekty s nuceným uzavřením provozu.

Dne 20.10.2020 byla rozeslána informace o výkladu Finanční správy k novele DPH od 1.9.2020. 

Dne 15.10.2020 byla rozeslána informace ke generálnímu daňovému pardonu ministryně financí ze dne 14.10.2020.

Dne 9.10.2020 byla rozeslána informace k platbě záloh na daň silniční do 15.10.2020 vč. promítnutí změn daňových sazeb.  

Dne 29.9.2020 byla rozeslána informace k vládnímu návrhu tzv. kurzarbeitu.  

Dne 25.9.2020 byla rozeslána informace o účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a o vyhlášení údajů o průměrné mzdě pro rok 2021. 

Dne 16.9.2020 byla rozeslána informace ke zpětným účinkům zrušení daně z nabytí nemovitých věcí a k použití budoucích změn v daních z příjmů.

Dne 11.9.2020 byla rozeslána informace ke spuštění programu COVID-ubytování a k povinnosti hradit čtvrtletní zálohu na daň z příjmů k 15.9..

Dne 17.8.2020 byla  rozeslána informace k sankcím za pozdě podané přiznání a pozdní úhradu daně a k možnosti odeslání daňového přiznání vč. odeslání z PC.

Dne 23.7.2020 byla  rozeslána informace k podávání žádostí o kompenzační bonus pro dohodáře. Případné problémy s otevřením odkazu na pdf soubor mohou být způsobeny prohlížečem a jeho nastavením; v případě problémů zkontrolujte složku se staženými soubory nebo zkuste otevřít odkaz v jiném prohlížeči či na jiném zařízení.

Dne 17.7.2020 byla rozeslána informace k "douplatnění" "prominutí" pojistného za červen.

Dne 13.7.2020 byla rozeslána informace k rušení daně z nabytí nemovitých věcí a k rozšíření kompenzačního bonusu na dohodáře; stručně bylo upozorněno také na připravovanou paušální daň a stravenkový paušál. V rozšířené verzi pro naše platící zákazníky byly součástí informace také aktuální změny silniční daně a uplatnění odhadnuté ztráty roku 2020 v dodatečném či řádném daňovém přiznání roku 2019.

Dne 30.6.2020 byla rozeslána informace k přeřazení některých služeb do 10% sazby DPH.

Dne 26.6.2020 byla rozeslána informace upozorňující na změnu výkladu Finanční správy "rodinných" SRO pro účely kompenzačního bonusu 

Dne 22.6.2020 byla  rozeslána informace o dotačním programu Covid-nájemné (maximální výše této dotace činí 10 mil. Kč) a o odpuštění pojistného na sociální zabezpečení pro některé zaměstnavatele.

Dne 17.6.2020 byla rozeslána informace o konečném přijetí daňového balíčku 06/2020, který např. nejpozději od 1.7.2020 přeřadí některé služby do 10% sazby DPH).  Platícím odběratelům daňových novinek byl 15.6.2020 rozeslán komentář ke službám, u kterých dojde ke změně sazeb, včetně přílohy obsahující příslušnou změnu zákona o DPH a výtah z důvodové zprávy - tyto materiály budou dodatečně rozeslány každému, kdo si objedná jakoukoli zvukovou nahrávku či komentář nebo kdo za poskytované informace přispěje částkou alespoň 50 Kč vč. DPH.

Dne 15.6.2020 byla rozeslána informace o daňovém balíčku 06/2020 a liberačnímu balíčku III (např. podání přiznání k daním z příjmů do 18.8.2020).

Dne 29.5.2020 byla rozeslána informace o kompenzačním bonusu pro společníky SRO a o dalších novinkách.

Dne 21.5.2020 byla rozeslána informace s přehledem toho, co po skončení nouzového stavu platí a co je teprve připravováno, např.: otevřené školy a školky a ošetřovné - údajný odklad plateb pojistného na sociální zabezpečení za zaměstnavatele - prodloužení "pětadvacítky" - bonus pro společníky "rodinných" SRO - dotace na zajištění úvěrů COVID III a dotace COVID nájemné - budoucnost programu na podporu zaměstnanosti Antivirus - termín schvalování účetní závěrky za rok 2019, limitace úroků z prodlení a ochrana zaměstnanců před platební neschopností zaměstnavatele (tzv. lex covid justice) - rušení daně z nabytí nemovitých věcí a související změny v daních z příjmů fyzických osob.

Dne 7.5.2020 byla  rozeslána informace k rozšíření bonusu 500 Kč denně pro OSVČ až na období do 8.6.2020 a  ke schvalovanému rozšíření tohoto bonusu i na společníky SRO.

Dne 4.5.2020 byla rozeslána informace např. ke zrušení daně z nabytí nemovitých věcí, dalším novinkám v ošetřovném či vývoji kompenzačního bonusu pro OSVČ a nově také pro SRO.

Dne 30.4.2020 byla rozeslána informace k ochraně nájemců před výpovědí z důvodu neuhrazení nájmeného splatného od 12.3. do 30.6.2020 (v případě podnikatelských nájmů) a v případě nájmu bytu splatného do skončení mimořádných opatření, nejpozději však do 31.7.2020. Informace se věnuje také schvalovanému rozšížení tzv. "pětadvacítky" pro OSVČ na další bonusové období (viz také článek Kompenzační bonus pro OSVČ)a o návrhu na obdobnou kompenzaci pro společníky a jednatele "rodinných" sro (viz také článek Kompenzační bonus pro SRO), pokud byla činnost těchto sro postižena krizovými opatřeními. Dále je věnována pozornost např. omezování a následného uvolňování podnikatelských činností a dalším novinkám (např. 10% sazbě dph u točeného piva, která se fakticky od 1.5.2020 nemůže uplatnit).

Dne 20.4.2020 byla  rozeslána informace  k možným úlevám při pozdním podání přiznání k DPH či kontrolního hlášení či při opožděné úhradě DPH. Upozorňuje také např. na harmonogram otevírání podnikatelských provozoven, na nově schválené zákony (týkající se např. odkladu splátek úvěrů) a na zákony teprve přijímané (např. ochrana nájemníkům před výpovědí z důvodu neplacení nájemného či zvýšení ošetřovného na 80 % denního vyměřovacího základu).

Dne 17.4.2020 byla rozeslána informace shrnující aktuálně schvalované zákony (např. v oblasti odkladu splátek úvěrů či nájemného) a nové daňové úlevy zveřejněné Finanční správou.

Dne 14.4.2020 byla  rozeslána informace  shrnující aktuální opatření včetně schváleného kompenzačního bonusu až 25 tis. Kč pro OSVČ; v informaci byl 18.4.2020 doplněn příklad 7 řešící nárok na kompenzační bonus u OSVČ pobírající starobní důchod.

Dne 8.4.2020 byla rozeslána informace o programu zaměstnanosti Antivirus a o ošetřovném.

Dne 26.3.2020 byla rozeslána informace shrnující některé úlevy pro podnikatele včetně odložení EET a podrobně se věnující odpuštění záloh na pojistné pro OSVČ.

Dne 19.3.2020 byla  rozeslána informace o možnosti podat přiznání a doplatit daň z příjmů za rok 2019 bez sankcí v termínu do 1.7.2020 a o podání přiznání a platbě DPH.

Dne 16.3.2020 byla rozeslána informace o zveřejnění rozhodnutí ministryně financí o prominutí sankcí za opožděné podání daňového přiznání a opožděnou úhradu daně za rok 2019.

Dne 13.3.2020 byla  rozeslána zpráva k liberačnímu balíčku připravovanému jako opatření proti šíření koronaviru, k výkladu pracovněprávních souvislostí opatření proti šíření koronaviru nebo uplatnění ošetřovného při uzavření školy a dále k informaci Finanční správy k uplatnění 10% sazby DPH od 1.5.2020.

Dne 9.3.2020 byla rozeslána informace k novele zákona o obchodních korporacích, zákona o realitním zprostředkování, novele daňového řádu, aktuálním informacím k DPH, daním z příjmů a evidenci tržeb‌.

Dne 27.1.2020 byla  rozeslána informace k uplatnění DPH po odchodu Spojeného království z EU.

Dne 27.1.2020 byla rozeslána informace k ročnímu zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019 a k prohlášení k dani za rok 2020. Pozornost je věnována nejen příslušným formulářům, ale např. i povinnosti zaměstnanců podat daňové přiznání, zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání (spolu se započtením sražené daně jako zálohy na daň, tj. s možností jejího vrácení) nebo otázce započítávání vlastních příjmů manžela/manželky do hranice 68 tis. Kč pro uplatnění slevy na manžela / manželku. Dále informace upozorňuje na spuštění přípravné fáze evidence tržbe od 1.2.2020, ve které je možné již žádat o povolení zvláštního režimu evidence tržeb (jedná se o off-line režim bez elektronické komunikace, ve kterém budou podnikatelé vydávat úřední účtenky).

Dne 27.1.2020 byla rozeslána informace k novému formuláři souhrnného hlášení od 1.1.2020 včetně promítnutí režimu konsignančního skladu (call-off-stock) do tohoto formuláře. Navíc informace upozorňuje na výklady Finanční správy k dani silniční a k dani z příjmů fyzických osob za období uplynulého roku 2019.

Dne 17.1.2020 byla rozeslána informace ke změnám DPH u dodávek zboží mezi členskými státy EU od 1.1.2020.

Dne 13.1.2020 byla rozeslána informace k vyhlášení jednotných kurzů za rok 2019 v pokynu D-42. Informace se zabývá přepočtem zahraniční měny pro účely daně z příjmů za rok 2019 jak u účetních jednotek, tak i u osob, které účetnictví nevedou (těm je sice jednotný kurz určen, ale i ony mohou uplatnit účetní kurz).

Dne 10.1.2020 byla rozeslána informace o výkladu ombudsmanky k daňovým a dalším povinnostem u sdílené ekonomiky, pokud jde o ubytovací a přepravní služby. Další informace se týkají např. projednávání změn v DPH, které se týkají dodání zboží mezi členskými státy a které měly být schváleny do konce roku 2019.

Dne 3.1.2020 byla rozeslána informace o daňových novinkách roku 2020 - o změnách v DPH, daních z příjmů a dani z nemovitých věcí, o novelizaci vyhlášky o Fondu kulturních a sociálních potřeb, o cestovních náhradách pro rok 2020 a o vybraných parametrech roku 2020.

Dne 20.12.2019 byla rozeslána informace k vyhlášení zvýšení minimální mzdy pro rok 2020, ke schválení tzv. daňovéo rozpočtového balíčku od 1.1.2020 a k novým informacím Finanční správy k DPH (např. ke změně sazby u dodání tepla od 1.1.2020).

Dne 10.12.2019 byla  rozeslána informace ke změnám předpisů DPH pro rok 2020, ke zvýšení minimální mzdy pro rok 2020 atd.

Dne 27.11.2019 byla rozeslána informace k sazbám zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro krácení stravného a stanovení limitu kapesného, které je u zaměstnance osvobozeno od daně.

Dne 11.11.2019 byla rozeslána informace k tzv. rozpočtovému balíčku 2020 a dalším novinkám.

Dne 29.10.2019 byla rozeslána informace ke zvláštnímu režimu EET a aktuálním legislativním novinkám (např. k novele zákona o místních poplatcích, která zavádí od 1.1.2020 poplatek z ubytování namísto poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt resp. poplatku z ubytovací kapacity).

Dne 17.10.2019 byla  rozeslána informace reagující na vyjádření Finanční správy k zaokrouhlování DPH.

Dne 14.10.2019 byla  rozeslána informace věnovaná údajům o průměrné mzdě pro rok 2020.

Dne 10.10.2019 byla rozeslána informace věnovaná novinkám, které (především spuštění poslední vlny od 1.5.2020) přinesla novela zákona o evidenci tržeb.

Dne 3.10.2019 byla rozeslána informace věnovaná zaokrouhlování dph a změně tiskopisu kontrolního hlášení od 1.10.2019.

Dne 25.9.2019 byla rozeslána informace o podepsání novely EET prezidentem a o schválení novely daně z nabytí nemovitých věcí.

Dne 13.9..2019 byla rozeslána informace shrnující aktuální stav projednávání novely EET a dalších změn na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny.

Dne 11.9..2019 byla rozeslána informace shrnující aktuální stav projednávání novely EET a dalších změn na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny.

Dne28.6.2019 byla rozeslána informace shrnující výklady Finanční správy k daňovému balíčku vč. upozornění na výklad k přechodným ustanovením k novým pravidlům odpočtu na výzkum a vývoj a na příspěvek KV KDP k uplatnění DPH u stravenek podle nových pravidel. Informace upozorňuje na novelizaci prováděcího nařízení vymezující obsahové náplně jednotlivých živností od 1.7.2019, na přechodná ustanovení ke zrušení karenční doby od 1.7.2019 a na další novinky.

Dne7.5.2019 byla rozeslána informace k novému formuláři přiznání k DPH a ke změnám v kontrolním hlášení včetně doplnění odpovědí Finanční správy na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení o odpověď na dotaz řešící vykázání daňového dobropisu v kontrolním hlášení podle pravidel od 1.4.2019.

Dne 1.4.2019 byla rozeslána informace k dostupnosti aktuálního znění zákona o daních z příjmů a zákona o dph od 1.4.2019 a okamžiku použití některých změn.

Dne 26.3.2019 byla rozeslána informace  k vyhlášení daňového balíčku 2019 ve Sbírce zákonů. Informace se zabývá dopadem daňového balíčku např. na situaci, kdy podnikatel pořizuje od neusazené osoby pro soukromé účely nebo pro účely podnikání, ale nevystupuje přitom jako osoba povinná k dani. Dále informace upozorňuje na možné komplikace, které do praxe přinesl daňový balíček v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti např. vůči veřejnoprávním subjektům.

Dne 19.3.2019 byla  rozeslána informace k definitvnímu schválení daňového balíčku 2019 Parlamentem ČR. Součástí informace je komentář změn, které daňový balíček přináší do oblasti pokut u kontrolního hlášení.

Dne 13.3.2019 byla rozeslána informace k definitvnímu schválení daňového balíčku 2019 Parlamentem ČR; součástí informace je také odkaz na konečné znění daňového balíčku schválené Parlamentem a příklady ke změně v zaokrouhlování dph od 1.4.2019.

Dne 5.3.2019 byla rozeslána informace k vyúčtování srážkové a zálohové daně a ke směrnici a nařízení, které upravují dph na úrovni EU, ve znění pro rok 2019.

Dne 14.2.2019 byla rozeslána informace k projednání novely EET (na jejím základě bude spuštěna poslední vlna EET) v 1. čtení a k dalším legislativním novinkám.

Dne 8.2.2019 byla rozeslána informace k povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání.

Dne 21.1.2019 byla rozeslána informace k aktuálním problémům dph (především daňové přiznání za poslední období roku 2018, změny v dph od 1.1.2019)

Dne 14.1.2019 byla  rozeslána informace ke změnám v Intrastatu v roce 2019. Dne 4.1.2019 byla rozeslána informace shrnující daňové novinky pro rok 2019.

Dne 21.11.2018 byla rozeslána informace seznamující se sazbami zahraničního stravného pro rok 2019 včetně pravidel pro krácení stravného podle doby strávené v zahraničí a podle poskytnutí či neposkytnutí bezúplatného stravování a vztahu zahraničního stravného k maximální výši kapesného, která je na straně zaměstnance osvobozena od daně. Dne 26.11.2018 byl k výše uvedené informaci o zahraničních cestovních náhradách odeslán dodatek.