Registrace k odběru novinek


Vyplněním REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE se registrujete k odběru daňových novinek, které rozesíláme příležitostně dle aktuálního dění, obvykle maximálně 2x měsíčně. Odběr daňových novinek je bezplatný a kdykoli můžete jejich odběr zrušit - odhlašovací formulář naleznete v patičce jakéhokoliv e-mailu z rozesílanými novinkami.

Dne 17.10.2019 byla registrovaným odběratelům rozeslána informace reagující na vyjádření Finanční správy 

Dne 14.10.2019 byla  rozeslána informace věnovaná údajům o průměrné mzdě pro rok 2020.

Dne 10.10.2019 byla rozeslána informace věnovaná novinkám, které (především spuštění poslední vlny od 1.5.2020) přinesla novela zákona o evidenci tržeb.

Dne 3.10.2019 byla rozeslána informace věnovaná zaokrouhlování dph a změně tiskopisu kontrolního hlášení od 1.10.2019.

Dne 25.9.2019 byla rozeslána informace o podepsání novely EET prezidentem a o schválení novely daně z nabytí nemovitých věcí.

Dne 13.9..2019 byla rozeslána informace shrnující aktuální stav projednávání novely EET a dalších změn na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny.

Dne 11.9..2019 byla rozeslána informace shrnující aktuální stav projednávání novely EET a dalších změn na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny.

Dne28.6.2019 byla rozeslána informace shrnující výklady Finanční správy k daňovému balíčku vč. upozornění na výklad k přechodným ustanovením k novým pravidlům odpočtu na výzkum a vývoj a na příspěvek KV KDP k uplatnění DPH u stravenek podle nových pravidel. Informace upozorňuje na novelizaci prováděcího nařízení vymezující obsahové náplně jednotlivých živností od 1.7.2019, na přechodná ustanovení ke zrušení karenční doby od 1.7.2019 a na další novinky.

Dne7.5.2019 byla rozeslána informace k novému formuláři přiznání k DPH a ke změnám v kontrolním hlášení včetně doplnění odpovědí Finanční správy na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení o odpověď na dotaz řešící vykázání daňového dobropisu v kontrolním hlášení podle pravidel od 1.4.2019.

Dne 1.4.2019 byla rozeslána informace k dostupnosti aktuálního znění zákona o daních z příjmů a zákona o dph od 1.4.2019 a okamžiku použití některých změn.

Dne 26.3.2019 byla rozeslána informace  k vyhlášení daňového balíčku 2019 ve Sbírce zákonů. Informace se zabývá dopadem daňového balíčku např. na situaci, kdy podnikatel pořizuje od neusazené osoby pro soukromé účely nebo pro účely podnikání, ale nevystupuje přitom jako osoba povinná k dani. Dále informace upozorňuje na možné komplikace, které do praxe přinesl daňový balíček v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti např. vůči veřejnoprávním subjektům.

Dne 19.3.2019 byla  rozeslána informace k definitvnímu schválení daňového balíčku 2019 Parlamentem ČR. Součástí informace je komentář změn, které daňový balíček přináší do oblasti pokut u kontrolního hlášení.

Dne 13.3.2019 byla rozeslána informace k definitvnímu schválení daňového balíčku 2019 Parlamentem ČR; součástí informace je také odkaz na konečné znění daňového balíčku schválené Parlamentem a příklady ke změně v zaokrouhlování dph od 1.4.2019.

Dne 5.3.2019 byla rozeslána informace k vyúčtování srážkové a zálohové daně a ke směrnici a nařízení, které upravují dph na úrovni EU, ve znění pro rok 2019.

Dne 14.2.2019 byla rozeslána informace k projednání novely EET (na jejím základě bude spuštěna poslední vlna EET) v 1. čtení a k dalším legislativním novinkám.

Dne 8.2.2019 byla rozeslána informace k povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání.

Dne 21.1.2019 byla rozeslána informace k aktuálním problémům dph (především daňové přiznání za poslední období roku 2018, změny v dph od 1.1.2019)

Dne 14.1.2019 byla  rozeslána informace ke změnám v Intrastatu v roce 2019. Dne 4.1.2019 byla rozeslána informace shrnující daňové novinky pro rok 2019.

Dne 21.11.2018 byla rozeslána informace seznamující se sazbami zahraničního stravného pro rok 2019 včetně pravidel pro krácení stravného podle doby strávené v zahraničí a podle poskytnutí či neposkytnutí bezúplatného stravování a vztahu zahraničního stravného k maximální výši kapesného, která je na straně zaměstnance osvobozena od daně. Dne 26.11.2018 byl k výše uvedené informaci o zahraničních cestovních náhradách odeslán dodatek.