Registrace k odběru novinek


Vyplněním REGISTRAČNÍHO FORMULÁŘE se registrujete k odběru daňových novinek, které rozesíláme příležitostně dle aktuálního dění, obvykle maximálně 2x měsíčně. Odběr daňových novinek je bezplatný a kdykoli můžete jejich odběr zrušit - odhlašovací formulář naleznete v patičce jakéhokoliv e-mailu z rozesílanými novinkami.

Dne 26.3.2020 byla registrovaným odběratelům rozeslána informace shrnující některé úlevy pro podnikatele včetně odložení EET a podrobně se věnující odpuštění záloh na pojistné pro OSVČ.

Dne 19.3.2020 byla  rozeslána informace o možnosti podat přiznání a doplatit daň z příjmů za rok 2019 bez sankcí v termínu do 1.7.2020 a o podání přiznání a platbě DPH.

Dne 16.3.2020 byla rozeslána informace o zveřejnění rozhodnutí ministryně financí o prominutí sankcí za opožděné podání daňového přiznání a opožděnou úhradu daně za rok 2019.

Dne 13.3.2020 byla  rozeslána zpráva k liberačnímu balíčku připravovanému jako opatření proti šíření koronaviru, k výkladu pracovněprávních souvislostí opatření proti šíření koronaviru nebo uplatnění ošetřovného při uzavření školy a dále k informaci Finanční správy k uplatnění 10% sazby DPH od 1.5.2020.

Dne 9.3.2020 byla rozeslána informace k novele zákona o obchodních korporacích, zákona o realitním zprostředkování, novele daňového řádu, aktuálním informacím k DPH, daním z příjmů a evidenci tržeb‌.

Dne 27.1.2020 byla  rozeslána informace k uplatnění DPH po odchodu Spojeného království z EU.

Dne 27.1.2020 byla rozeslána informace k ročnímu zúčtování daně zaměstnanců za rok 2019 a k prohlášení k dani za rok 2020. Pozornost je věnována nejen příslušným formulářům, ale např. i povinnosti zaměstnanců podat daňové přiznání, zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání (spolu se započtením sražené daně jako zálohy na daň, tj. s možností jejího vrácení) nebo otázce započítávání vlastních příjmů manžela/manželky do hranice 68 tis. Kč pro uplatnění slevy na manžela / manželku. Dále informace upozorňuje na spuštění přípravné fáze evidence tržbe od 1.2.2020, ve které je možné již žádat o povolení zvláštního režimu evidence tržeb (jedná se o off-line režim bez elektronické komunikace, ve kterém budou podnikatelé vydávat úřední účtenky).

Dne 27.1.2020 byla rozeslána informace k novému formuláři souhrnného hlášení od 1.1.2020 včetně promítnutí režimu konsignančního skladu (call-off-stock) do tohoto formuláře. Navíc informace upozorňuje na výklady Finanční správy k dani silniční a k dani z příjmů fyzických osob za období uplynulého roku 2019.

Dne 17.1.2020 byla rozeslána informace ke změnám DPH u dodávek zboží mezi členskými státy EU od 1.1.2020.

Dne 13.1.2020 byla rozeslána informace k vyhlášení jednotných kurzů za rok 2019 v pokynu D-42. Informace se zabývá přepočtem zahraniční měny pro účely daně z příjmů za rok 2019 jak u účetních jednotek, tak i u osob, které účetnictví nevedou (těm je sice jednotný kurz určen, ale i ony mohou uplatnit účetní kurz).

Dne 10.1.2020 byla rozeslána informace o výkladu ombudsmanky k daňovým a dalším povinnostem u sdílené ekonomiky, pokud jde o ubytovací a přepravní služby. Další informace se týkají např. projednávání změn v DPH, které se týkají dodání zboží mezi členskými státy a které měly být schváleny do konce roku 2019.

Dne 3.1.2020 byla rozeslána informace o daňových novinkách roku 2020 - o změnách v DPH, daních z příjmů a dani z nemovitých věcí, o novelizaci vyhlášky o Fondu kulturních a sociálních potřeb, o cestovních náhradách pro rok 2020 a o vybraných parametrech roku 2020.

Dne 20.12.2019 byla rozeslána informace k vyhlášení zvýšení minimální mzdy pro rok 2020, ke schválení tzv. daňovéo rozpočtového balíčku od 1.1.2020 a k novým informacím Finanční správy k DPH (např. ke změně sazby u dodání tepla od 1.1.2020).

Dne 10.12.2019 byla  rozeslána informace ke změnám předpisů DPH pro rok 2020, ke zvýšení minimální mzdy pro rok 2020 atd.

Dne 27.11.2019 byla rozeslána informace k sazbám zahraničního stravného pro rok 2020 včetně pravidel pro krácení stravného a stanovení limitu kapesného, které je u zaměstnance osvobozeno od daně.

Dne 11.11.2019 byla rozeslána informace k tzv. rozpočtovému balíčku 2020 a dalším novinkám.

Dne 29.10.2019 byla rozeslána informace ke zvláštnímu režimu EET a aktuálním legislativním novinkám (např. k novele zákona o místních poplatcích, která zavádí od 1.1.2020 poplatek z ubytování namísto poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt resp. poplatku z ubytovací kapacity).

Dne 17.10.2019 byla  rozeslána informace reagující na vyjádření Finanční správy k zaokrouhlování DPH.

Dne 14.10.2019 byla  rozeslána informace věnovaná údajům o průměrné mzdě pro rok 2020.

Dne 10.10.2019 byla rozeslána informace věnovaná novinkám, které (především spuštění poslední vlny od 1.5.2020) přinesla novela zákona o evidenci tržeb.

Dne 3.10.2019 byla rozeslána informace věnovaná zaokrouhlování dph a změně tiskopisu kontrolního hlášení od 1.10.2019.

Dne 25.9.2019 byla rozeslána informace o podepsání novely EET prezidentem a o schválení novely daně z nabytí nemovitých věcí.

Dne 13.9..2019 byla rozeslána informace shrnující aktuální stav projednávání novely EET a dalších změn na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny.

Dne 11.9..2019 byla rozeslána informace shrnující aktuální stav projednávání novely EET a dalších změn na zářijové schůzi Poslanecké sněmovny.

Dne28.6.2019 byla rozeslána informace shrnující výklady Finanční správy k daňovému balíčku vč. upozornění na výklad k přechodným ustanovením k novým pravidlům odpočtu na výzkum a vývoj a na příspěvek KV KDP k uplatnění DPH u stravenek podle nových pravidel. Informace upozorňuje na novelizaci prováděcího nařízení vymezující obsahové náplně jednotlivých živností od 1.7.2019, na přechodná ustanovení ke zrušení karenční doby od 1.7.2019 a na další novinky.

Dne7.5.2019 byla rozeslána informace k novému formuláři přiznání k DPH a ke změnám v kontrolním hlášení včetně doplnění odpovědí Finanční správy na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení o odpověď na dotaz řešící vykázání daňového dobropisu v kontrolním hlášení podle pravidel od 1.4.2019.

Dne 1.4.2019 byla rozeslána informace k dostupnosti aktuálního znění zákona o daních z příjmů a zákona o dph od 1.4.2019 a okamžiku použití některých změn.

Dne 26.3.2019 byla rozeslána informace  k vyhlášení daňového balíčku 2019 ve Sbírce zákonů. Informace se zabývá dopadem daňového balíčku např. na situaci, kdy podnikatel pořizuje od neusazené osoby pro soukromé účely nebo pro účely podnikání, ale nevystupuje přitom jako osoba povinná k dani. Dále informace upozorňuje na možné komplikace, které do praxe přinesl daňový balíček v uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti např. vůči veřejnoprávním subjektům.

Dne 19.3.2019 byla  rozeslána informace k definitvnímu schválení daňového balíčku 2019 Parlamentem ČR. Součástí informace je komentář změn, které daňový balíček přináší do oblasti pokut u kontrolního hlášení.

Dne 13.3.2019 byla rozeslána informace k definitvnímu schválení daňového balíčku 2019 Parlamentem ČR; součástí informace je také odkaz na konečné znění daňového balíčku schválené Parlamentem a příklady ke změně v zaokrouhlování dph od 1.4.2019.

Dne 5.3.2019 byla rozeslána informace k vyúčtování srážkové a zálohové daně a ke směrnici a nařízení, které upravují dph na úrovni EU, ve znění pro rok 2019.

Dne 14.2.2019 byla rozeslána informace k projednání novely EET (na jejím základě bude spuštěna poslední vlna EET) v 1. čtení a k dalším legislativním novinkám.

Dne 8.2.2019 byla rozeslána informace k povinnosti zaměstnance podat daňové přiznání.

Dne 21.1.2019 byla rozeslána informace k aktuálním problémům dph (především daňové přiznání za poslední období roku 2018, změny v dph od 1.1.2019)

Dne 14.1.2019 byla  rozeslána informace ke změnám v Intrastatu v roce 2019. Dne 4.1.2019 byla rozeslána informace shrnující daňové novinky pro rok 2019.

Dne 21.11.2018 byla rozeslána informace seznamující se sazbami zahraničního stravného pro rok 2019 včetně pravidel pro krácení stravného podle doby strávené v zahraničí a podle poskytnutí či neposkytnutí bezúplatného stravování a vztahu zahraničního stravného k maximální výši kapesného, která je na straně zaměstnance osvobozena od daně. Dne 26.11.2018 byl k výše uvedené informaci o zahraničních cestovních náhradách odeslán dodatek.