Opravné daňové doklady DPH

Komentář

Komentář se na 10 stranách věnuje praktickým příkladům oprav základu daně podle § 42 ZDPH (daň byla původně přiznána správně a opravným daňovým dokladem se reaguje na následnou změnu okolností - např. na dodatečné snížení ceny) a oprav výše daně podle § 43 (v tomto případě se jedná o opravy chyb, kdy byl daňový doklad vystaven a vykázán chybně), a to se zamřením na změny od 1.4.2019.

V návaznosti na změny ve vykazování opravných daňových dokladů v kontrolním hlášení od 1.4.2019 Finanční správa doplnila odpovědi na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení - viz informace rozeslaná uživatelům registrovaným k odběru e-malových novinek dne 7.5.2019.

V úvodu komentář shrnuje změny v opravách základu daně a výše daně podle § 42 a 43 ZDPH a v náležitostech opravných daňových dokladů podle § 45 ZDPH.

Příklady:

  • opravný daňový doklad je vystavován z důvodu vrácení zboží
  • opravný daňový doklad je vystavován v situaci, kdy je daň přiznána na základě přijaté úplaty, ale tato úplata je následně použita na úhradu zdanitelného plnění v jiném daňovém režimu
  • opravným daňovým dokladem je opravována chyba, kdy byla daň původně přiznána chybně v sazbě 21 %, ale správně měla být uplatněna sazba 15 %
  • opravným daňovým dokladem je opravována chyba, kdy byla daň původně přiznána chybně v sazbě 15 %, ale správně měla být uplatněna sazba 21 %
  • opravný daňový doklad je vystavován z důvodu, že bylo omylem vyfakturováno plnění, které se vůbec neuskutečnilo
  • opravný daňový doklad je vystavován z důvodu, že jedno plnění bylo omylem vyfakturováno 2x
  • opravný daňový doklad je vystavován z důvodu, žedaňový doklad byl chybně vystaven na nesprávného odběratele
Komentář upozorňuje na vysvětlivky ke kontrolnímu hlášení ze dne 3.4.2019, ve kterých byla novelizována v důsledku změn od 1.4.2019 kapitola 1.6 Vykazování oprav do kontrolního hlášení. Součástí komentáře je také část X. a XI odpovědí Finanční správy na nejčastější dotazy ke kontrolnímu hlášení (10.4.2019 doplněno o odpověď na jeden dotaz) opatřená poznámkami k právní úpravě od 1.4.2019.