DPH u nájmu pro parkování vozidel

Komentář

Předmětem DPH je ekonomická činnost, která zahrnuje nejen podnikání, ale např. i činnost pronajímatelů - viz článek DPH se týká i pronajímatelů. Proto i pronajímatelé musí věnovat této dani pozornost. Nájem nemovitostí je, až na výjimky, osvobozen od daně. A nájem prostor a míst k parkování vozidel je jednou z výjimek - tzn., že u plátců DPH tento nájem podléhá odvodu DPH v sazbě 21 %.

Uvedenou problematikou Vás provede komentář obsahující:

  • Sankce při nepodání přihlášky k registraci pronajímatele k DPH, při neodvedení daně a nesplnění dalších povinností
  • Započítávání nájmu do obratu rozhodného k registraci k DPH
  • Vymezení míst a prostor pro parkování vozidel
  • Nájem pro parkování související s jiným nájmem (např. s nájmem bytu)