DPH 2018 -2019

Zvuková nahrávka

Zvukový záznam v MP3 přednášky ze dne 11.1.2019 rozdělený na 9  částí + podkladový materiál v pdf podobě včetně odkazů na jednotlivé části nahrávky + doplňkové podkladové materiály.


Celková doba nahrávky činí4 hod 7 min.

Cena nahrávky činí 220,- Kč + DPH (v případě zakoupení nahrávky přednášky "Daně z příjmů 2018/2019" celková cena za obě nahrávky činí 320 Kč + DPH).

Obsah nahrávky:

 • část 01 ...47 min - z toho 6 min stručné shrnutí změn od poslední velké novely od 1.7.2017 a 41 min komentář platné změny pro rok 2019 v ustanovení § 21 odst. 8 řešícího datum uskutečnění plnění započatých v roce 2018 a neukončených k 31.12.2019 (aktuálně jde plnění započatá v roce 2017 a neukončená k 31.12.2018)
 • část 02 ...40 min, změny předpisů EU - především od 1.1.2019, tj. zejména poskytování služeb na dálku osobám nepovinným k dani usazeným v jiných členských státech EU
 • část 03 ...14 min - dodání zboží do jiného členského státu v porovnání se zasíláním zboží osobám do jiných členských států, které nejsou registrovány k dani, vč. upozornění na zásadní změny od 1.1.2021
 • část 04 ...21 min - shrnutí uplatnění dph v roce 2019 (obrat rozhodný pro registraci, sazby daně, režim přenesení daňové povinnosti)
 • část 05 ...60 min - vybrané změny, které přinese daňový balíček 2019 (kromě změn, které lze uplatnit již od 1.1.2019 - těm je věnována pozornost v části 02)
 • část 06 ...3 min - změna sazeb DPH navržená spolu se spuštěním poslední vlny EET
 • část 07...15 min - dílčí problémy u kontrolního hlášení
 • část 08...27 min - datum uskutečnění zdanitelného plnění vč. "přeúčtování" plnění (ve vazbě na změnu u služeb souvisejících s nájmem daňovým balíčkem 2019, datum povinnosti přiznat dodání zboží do JČS (pořízení zboží z JČS) v porovnání s datem povinnosti přiznat poskytnutí služby zahraniční osobě (přijetí služby od zahraniční osoby), oprava základu daně např. při poskytnutí slevy, "doručování" daňových dobropisů vč. změn daňovým balíčkem, oprava odpočtu daně při poskytnutí finančního bonusu, při nedodání plnění, na které byla uhrazena záloha apod
 • část 09...18 min - upozornění na změny pro vykazování v Intrastatu pro rok 2019; místo poskytnutí u služeb souvisejících s nemovitostí a u "školení"; přeúčtování ubytování (vč. zahraničního) obchodním partnerům - využití zvláštního režimu pro cestovní službu

Jen v podkladovém materiálu:

- dodání zboží do jiného členského státu (pořízení zboží z JČS). Změnám v dodání zboží do JČS od roku 2020 je pozornost věnována v části 2, zasílání zboží osobám neregistrovaným k dani v jiných členských státech v porovnání s osvobozeným dodáním zboží osobám registrovaným k dani vč. změn v této oblasti od 1.1.2021 se věnuje část 3

- služby vázané na vývoz a dovoz - hlavní změny v této oblasti vysvětleny v části 5.


Jako bonus získáte řadu doplňkových materiálů v pdf podobě (všechny materiály jsou v češtině popř. slovenštině):

 • vysvětlivky Generálního ředitelství EK pro daně a cla k vymezení nemovitostí, služeb souvisejících s nemovitostmi atd. (např. důležité pro posouzení, zda oprava stroje spojeného se stavbou nacházející se na Slovensku, která je prováděna pro českého zákazníka, podléhá slovenské nebo české dani)

 • metodická pomůcka k Intrastatu pro rok 2019

 • směrnice a nařízení Rady (EU), která od 1.1.2020 mění pravidla pro uplatnění dph u přeshraničních dodání resp. pořízení zboží v rámci EU
 • komentář posledních zásadních změn v zákoně o dph od 1.7.2017
 • materiály ke stanovení místa poskytnutí služby u "hromadných akcí" (zápis z jednání Koordinančího výboru, výklad slovenské Finanční správy)

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.

Krátká ukázka

Poslechněte si krátkou ukázku věnovanou zásadám režimu přenesení daňové povinnosti platným i v roce 2019, a to i po přijetí daňového balíčku (přiznávání k DUZP, sazba daně uváděná dodavatelem na daňovém dokladu, časové hledisko odpočtu daně).