DPH u sdružení 2019

Zvuková nahrávka + podkladový materiál s příklady; plně platí i pro rok 2021

Problematice DPH u sdružení podle pravidel povinně uplatňovaných od 1.1.2019 je věnován článek DPH u sdružení 2019. Podrobně se tomuto problému věnuje zvukový záznam v MP3 přednášky rozdělený na 9 částí, jehož součástí je také podkladový materiál v pdf podobě včetně obsahu odkazujícího na jednotlivé části nahrávky.

Nahrávka byla sice pořízena 12.11.2018, ale je stále plně aktuální i pro rok 2021.

Pozornost je věnována především řešení, kdy za společnost (stejně jako podle starých pravidel) fakturuje pouze jeden z účastníků sdružení a kdy dodavatelé nadále fakturují pouze jednomu z účastníků sdružení - v této situaci však nově musí uplatňovat dph mezi sebou.

Celková doba nahrávky je cca 4 hod 39 min.

Cena nahrávky je 1.413,- Kč + DPH.

Součástí výkladu (a také podkladových materiálů) jsou např. příklady, jak budou společníci vystavovat daňové doklady k uskutečněným a přijatým plněním a jak se prakticky vypořádat s náležitostmi daňových dokladů, které je nutné nově vystavovat mezi společníky a které se od 1.1.2019 promítají do daňových přiznání a kontrolních hlášení těch společníků, kteří "po staru" (do konce roku 2018) podávali "nulové daňové přiznání" a nepodávali kontrolní hlášení.

Obsah nahrávky:

  • sdružení (společnost) v zákoně o DPH a v občanském zákoníku - 65 min
  • každý společník si fakturuje sám svůj podíl - 44 min
  • za společnost nadále vystavuje a přijímá daňové doklady jen pověřený společník - základní princip (použití komisionářského modelu) - 34 min,
  • příklad na uplatnění dph na výstupu, kdy zákazníkům společnosti nadále fakturuje jeden ze společníků + příklad vysvětlující nově vystavované daňové doklady mezi společníky společnosti k uskutečněným plněním - 35 min
  • příklad na uplatnění dph na vstupu, kdy dodavatelé společnosti nadále fakturují na DIČ jen jednoho ze společníků + příklad vysvětlující nově vystavované daňové doklady mezi společníky společnosti k přijatým plněním + příklad shrnující uplatnění daně na výstupu a na vstupu - 15 min
  • souhrnný daňový doklad a časové hledisko - 23 min,
  • shrnutí daňových dokladů vystavovaných v rámci společnosti ve vztahu ke kontrolnímu hlášení - 5 min,
  • režim plnění (přenesená povinnost, nákup zboží od neplátce, dodání zboží do JČS, pořízení služby od zahraniční osoby, mzdové náklady - 28 min
  • použití individuálního majetku společníka pro účely společnosti, počítání obratu při přechodu na novou úpravu, rozpuštění sdružení, daň z příjmů fyzických osob, EET- 30 min

Kromě vlastní nahrávky a podkladových materiálů získáte také další doplňkové informace, např. informaci slovenské finannčí správy k uplatnění dph u sdružení.

Pro objednávky použijte objednávkový formulář.

.