ČNB ponechala úrokové sazby beze změny

04.05.2018 16:23

Bankovní Rada ČNB na svém zasedání konaném dne 3.5.2018 ponechala úrokové sazby na úrovni, na kterou byly zvýšeny dne 1.2.2018 s účinností od 2.2.2018 - dvoutýdenní reposazbu na úrovni 0,75 % a lombardní sazbu na úrovni 1,50 %; diskontní sazba stále činí 0,05 %, a to již od 2.11.2012. Zvýšení reposazby od 2.2.2018 se zatím aktuálně nepromítá do výše úroků z prodlení, ale lze předpokládat, že výše úroků z prodlení dle prováděcího nařízení k občanskému zákoníku se v případě prodlení vzniklého v druhém pololetí roku 2018 zvýší (v případě prodlení vzniklého v prvém pololetí roku 2018 činí 8,50 %; pokud by se aktuální sazba 0,75 % již dále neměnila, u prodlení vzniklého v druhém pololetí roku 2018 by činil 8,75 %). Obdobně lze předpokládat vyšší úrok z prodlení dle daňového řádu za opožděnou úhradu daně, který se uplatňuje od pátého pracovního dne prodlení - za prodlení v prvém pololetí roku 2018 činí 14,50 %; pokud by se aktuální sazba 0,75 % již dále neměnila, za prodlení spadající do druhého pololetí roku 2018 by činil 14,75 %.

Přehled sazeb:

* dvoutýdenní repo  sazba od 2.2.2018 činí 0,75 % (od 3.11.2017 do 1.2.2018 platila sazba 0,5 %, od 4.8.2017 do 2.11.2017 platila sazba 0,25 %, od 2.11.2012 do 3.8.2017 platila sazba 0,05 %, od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,25 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 0,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012 platila sazba 0,75 %),

* lombardní sazba od 2.2.2018 činí 1,50 % (od 3.11.2017 do 1.2.2018 platila sazba 1,00 %, od 4.8.2017 do 2.11.2017 platila sazba 0,50 %, od 2.11.2012 do 3.8.2017 platila sazba 0,25 %, od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,75 %, od 29.6.2012 do 30.9.2012 platila sazba 1,50 %, od 7.5.2010 do 28.6.2012 platila sazba 1,75 %),

* diskontní sazba od 2.11.2012 činí 0,05 % (od 1.10.2012 do 1.11.2012 platila sazba 0,10 %, od 7.8.2009 do 30.9.2012 platila sazba 0,25 %).

Dvoutýdenní reposazba se použije pro výpočet úroků z prodlení podle nového občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 351/2013 Sb. V závislosti na okamžiku vzniku prodlení úroky z prodlení za celou dobu prodlení činí:

Začátek prodlení Úrok z prodlení (p.a.)
1.1.2014 až 31.12.2017 8,05 %  
1.1.2018 až 30.6.2018 8,50 % p.a.

Dvoutýdenní reposazba se používala také pro výpočet úroků z prodlení podle starého občanského zákoníku, tj. podle nařízení vlády č. 142/1994 Sb., v platném znění. V závislosti na okamžiku vzniku prodlení úroky z prodlení za celou dobu prodlení činí:

Začátek prodlení Úrok z prodlení (p.a.)
1.7.2013 až 31.12.2013 8,05 %
1.1.2013 až 30.6.2013 7,05 %
1.7.2012 až 31.12.2012 7,5 %
1.7.2010 až 30.6.2012 7,75 %

 

K výpočtu úroku z prodlení viz https://www.behounek.eu/news/uroky-z-prodleni-od-1-7-2010/.

Na základě dvoutýdenní reposazby ČNB stanovují správci daně úrok z prodlení podle § 252 daňového řádu - tento úrok z prodlení se počítá počínaje pátým pracovním dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně a odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. V době prodlení od 1.1.2014 do 31.12.2017 úrok z prodlení podle daňového řádu činí 14,05 % p.a., za prodlení v prvém pololetí 2018 úrok z prodlení podle daňového řádu činí 14,50 %.

O úrokových sazbách rozhoduje bankovní rada ČNB, další zasedání bankovní rady ČNB se uskuteční v těchto dnech:

  • 27.6.2018
  • 2.8.2018
  • 26.9.2018
  • 1.11.2018
  • 20.12.2018.

Chcete-li být informováni o novinkách z daňové a účetní oblasti, můžete se zaregistrovat k bezplatnému zasílání e-mailových novinek:

REGISTRACE K ODBĚRU E-MAILOVÝCH NOVINEK

 

Novinky můžete také sledovat na FACEBOOKU O DANÍCH

 

 

Také by Vás mohlo zajímat:

 

  
 

 

 

 

 

Kontakt

Ing. Pavel Běhounek

Na Mlejnku 1679/20
147 00 Praha 4

601 207 656

Odpovědi na dotazy od 200 Kč+DPH

   

Kliknutím na tlačítko výše vstoupíte na facebookovou stránku "O daních" věnovanou aktuálnímu daňovému dění

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

O daňovém přiznání za rok 2011

Odkaz na video (od 64. minuty, lze vybrat v obsahu pořadu):

www.ceskatelevize.cz/porady/1148499747-sama-doma/212562220600031/video/