Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení

01.11.2018

Výše zákonných úroků z prodlení uplatňovaná ve smluvních vztazích (viz článek Úroky z prodlení) a úroků za opožděnou úhradu daně (viz článek Daňové úroky z prodlení) závisí na repo sazbě ČNB platné na začátku příslušného pololetí.


Repo sazba ČNB

Aktuálně se použije repo sazba 1,00 % platná na začátku 2. pol. 2018 pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo či dojde ve 2. pol. 2018, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do 2. pol. 2018. Aktuální sazba 1,75 % platná od 2.11.2018 by se mohla použít až pro 1. pol. 2019 (pokud nedojde 20.12.2018 ke změně této sazby).

Úroky z prodlení podle ObčZ

V závislosti na okamžiku počátku prodlení výše zákonného úroků z prodlení podle občanského zákoníku činí (pro celou dobu prodlení):

 • 9,00 % p.a., pokud k prodlení došlo či dojde v druhém pololetí roku 2018
 • 8,50 % p.a., pokud k prodlení došlo prvém pololetí roku 2018
 • 8,05 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.7.2013 do 31.12.2017
 • 7,05 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.1.2013 do 30.6.2013 (tehdy se k repo sazbě ČNB nepřipočítávalo 8 p.b., ale pouze 7 p.b.)
 • 7,50 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.7.2012 do 31.12.2012
 • 7,75 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.7.2010 do 30.6.2012

Úroky z prodlení pro daňové účely

Sazba úroků z prodlení pro daňové účely se může během prodlení s placením daní pro jednotlivá kalendářní pololetí měnit.

Výše úroků z prodlení pro daňové účely činí:

 • 15,00 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 2. pololetí roku 2018
 • 14,50 % p.a. za období prvého pololetí roku 2018
 • 14,05 % p.a. za období od 1.1.2013 do 31.12.2017
 • 14,50 % p.a. za období od 1.7.2012 do 31.12.2012
 • 14,75 % p.a. za období od 1.7.2010 do 30.6.2012

Změny repo sazby ČNB

Vývoj repo sazby ČNB:

 • od 2.11.2018 repo sazba ČNB 1,75 % p.a. - pokud by nedošlo 20.12.2018 ke změně, tak by se tato sazba použila pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení dojde v 1. pol. 2019, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do 1. pol. 2019
 • od 27.9.2018 repo sazba ČNB 1,50 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 3.8. do 26.9.2018 repo sazba ČNB 1,25 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 28.6. do 2.8.2018 repo sazba ČNB 1,00 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku (tyto tedy činí 9 %), pokud k prodlení došlo či dojde ve 2. pol. 2018, a pro úroky z prodlení pro daňové účely (tyto tedy činí 15 %) za období spadající do 2. pol. 2018
 • od 2.2.2018 do 27.6.2018 repo sazba ČNB 0,5 % 0,75 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 3.11.2017 do 1.2.2018 repo sazba ČNB 0,5 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo v 1. pol. 2018, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do 1. pol. 2018
 • od 4.8.2017 do 2.11.2017 repo sazba ČNB 0,25 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 2.11.2012 do 3.8.2017 repo sazba ČNB 0,05 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo od 1.1.2013 do 31.8.2017, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do období 1.1.2013 do 31.8.2017
 • od 1.10.2012 do 1.11.2012 repo sazba ČNB 0,25 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 29.6.2012 do 30.9.2012 repo sazba ČNB 0,50 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo od 1.7.2012 do 31.12.2012, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do období 1.7.2012 do 31.12.2012
 • od 7.5.2010 do 28.6.2012 repo sazba ČNB 0,75 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo od 1.7.2010 do 30.6.2012, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do období 1.7.2012 do 31.12.2012


O úrokových sazbách rozhoduje bankovní rada ČNB, další zasedání bankovní rady ČNB se uskuteční v těchto dnech:

 • 20.12.2018.