Repo sazba ČNB a výše úroků z prodlení

20.03.2024

Výše zákonných úroků z prodlení uplatňovaná ve smluvních vztazích (viz článek Úroky z prodlení) a úroků za opožděnou úhradu daně (viz článek Daňové úroky z prodlení) závisí na repo sazbě ČNB platné na začátku příslušného pololetí.


Repo sazba ČNB

K 1.1.2024 repo sazba činila 6,75 % - tato sazba je rozhodující pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku (činící tak 14,75 %) u prodlení započatého v 1. pololetí 2024. Úroky za opožděnou úhradu daně v 1. pololetí roku 2024 činí rovněž 14,75 %. 

Úroky z prodlení podle ObčZ:

V závislosti na okamžiku počátku prodlení výše zákonného úroků z prodlení podle občanského zákoníku činí (za celou dobu prodlení):

 • 14,75 % p.a., u prodlení vzniklého během 1. pololetí roku 2024
 • 15,00 % p.a., pokud k prodlení došlo ve druhém pololetí roku 2022 nebo prvém či druhém pololetí roku 2023
 • 11,75% p.a., pokud k prodlení došlo v prvém pololetí roku 2022
 • 8,50 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2021 
 • 8,25 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2020 či v prvém pololetí 2021 
 • 10,00 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2019 nebo v prvém pololetí roku 2020
 • 9,75 % p.a., pokud k prodlení došlo v prvém pololetí roku 2019
 • 9,00 % p.a., pokud k prodlení došlo v druhém pololetí roku 2018
 • 8,50 % p.a., pokud k prodlení došlo prvém pololetí roku 2018
 • 8,05 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.7.2013 do 31.12.2017
 • 7,05 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.1.2013 do 30.6.2013 (tehdy se k repo sazbě ČNB nepřipočítávalo 8 p.b., ale pouze 7 p.b.)
 • 7,50 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.7.2012 do 31.12.2012
 • 7,75 % p.a., pokud k prodlení došlo od 1.7.2010 do 30.6.2012

Úroky z prodlení pro daňové účely

K právní úpravě daňových úroků z prodlení viz článek Daňové úroky z prodlení; výklad MF k úpravě od 1.1.2021 viz pokyn MF-18.

Sazba úroků z prodlení pro daňové účely se může během prodlení s placením daní pro jednotlivá kalendářní pololetí měnit.

Výše úroků z prodlení za opožděnou úhradu daně činí:

 • 14,75 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 1. pololetí roku 2024
 • 15,00 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do roku 2023 či do 2. pololetí roku 2022 
 • 11,75 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 1. pololetí roku 2022
 • 8,50 p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 2. pololetí roku 2021 
 • 8,25 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 1. pololetí roku 2021 
 • 14,25 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 2. pololetí roku 2020
 • 16,00 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 2. pololetí roku 2019 či 1. pololetí roku 2020
 • 15,75 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 1. pololetí roku 2019
 • 15,00 % p.a. za prodlení s placením daní spadajícím do 2. pololetí roku 2018
 • 14,50 % p.a. za období prvého pololetí roku 2018
 • 14,05 % p.a. za období od 1.1.2013 do 31.12.2017
 • 14,50 % p.a. za období od 1.7.2012 do 31.12.2012
 • 14,75 % p.a. za období od 1.7.2010 do 30.6.2012

Změny repo sazby ČNB

Vývoj repo sazby ČNB:

 • od 21.3.2024 repo sazba ČNB činí 5,75 % p.a.
 • od 9.2. do 20.3.2024 repo sazba ČNB činila 6,25 % p.a.
 • od 22.12.2023 do 8.2.2024 repo sazba ČNB činila 6,75 % p.a. - tato sazba se použije pro 1. pololetí roku 2024
 • od 23.6.2022 do 21.12.2022  repo sazba ČNB činila 7,00 % p.a. - tato sazba se použije pro 1. i 2. pololetí roku 2023 a také pro 2. pololetí roku 2022 
 • od 6.5. do 22.6.2022 repo sazba ČNB činila 5,75 % p.a.
 •  1.4. do 5.5.2022 repo sazba ČNB činila 5,00 % p.a.
 • od 4.2.2022 do 31.3.2022 repo sazba ČNB činila 4,50 % p.a. 
 • od 23.12.2021 do 3.2.2022 repo sazba ČNB činila 3,75 % p.a. - tato sazba se používá pro 1. pololetí roku 2022 
 • od 5.11.2021 repo sazba ČNB činila 2,75 % p.a.
 • od 1.10. do 4.11.2021 repo sazba ČNB činila 1,50 % p.a.
 • od 6.8. do 30.9.2021 repo sazba ČNB činila 0,75 % p.a.
 • od  24.6. do 5.8.2021 repo sazba ČNB činila 0,50 % p.a. - tato sazba se použije pro 2. pololetí roku 2021 
 • od 11.5.2020 do 23.6.2021 repo sazba ČNB činila 0,25 % p.a. - tato sazba se použije pro 2. pololetí roku 2020 a prvé pololetí 2021
 • od 27.3.2020 repo sazba ČNB 1,00 % p.a.
 • od 17.3.2020 repo sazba ČNB 1,75 % p.a.
 • od 7.2.2020 do 16.3.2020 platila repo sazba ČNB 2,25 % p.a.
 • od 3.5.2019 do 7.2.2020 repo sazba ČNB 2,00 % p.a. - tato sazba se použije pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo či dojde v 2. pol. 2019 nebo 1.pol. 2020, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do 2. pol. 2019 a 1. pol. 2020.
 • od 2.11.2018 do 2.5.2019 repo sazba ČNB 1,75 % p.a. - tato sazba se použije pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení dojde v 1. pol. 2019, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do 1. pol. 2019
 • od 27.9.2018 do 1.11.2018 repo sazba ČNB 1,50 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 3.8. do 26.9.2018 repo sazba ČNB 1,25 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 28.6. do 2.8.2018 repo sazba ČNB 1,00 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku ve výši 9 %, pokud k prodlení došlo  ve 2. pol. 2018, a pro úroky z prodlení pro daňové účely ve výši 15 % za období spadající do 2. pol. 2018
 • od 2.2.2018 do 27.6.2018 repo sazba ČNB 0,5 % 0,75 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 3.11.2017 do 1.2.2018 repo sazba ČNB 0,5 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo v 1. pol. 2018, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do 1. pol. 2018
 • od 4.8.2017 do 2.11.2017 repo sazba ČNB 0,25 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 2.11.2012 do 3.8.2017 repo sazba ČNB 0,05 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo od 1.1.2013 do 31.8.2017, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do období 1.1.2013 do 31.8.2017
 • od 1.10.2012 do 1.11.2012 repo sazba ČNB 0,25 % p.a. - bez vlivu na úroky z prodlení
 • od 29.6.2012 do 30.9.2012 repo sazba ČNB 0,50 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo od 1.7.2012 do 31.12.2012, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do období 1.7.2012 do 31.12.2012
 • od 7.5.2010 do 28.6.2012 repo sazba ČNB 0,75 % p.a. - pro úroky z prodlení podle občanského zákoníku, pokud k prodlení došlo od 1.7.2010 do 30.6.2012, a pro úroky z prodlení pro daňové účely za období spadající do období 1.7.2012 do 31.12.2012


O úrokových sazbách rozhoduje bankovní rada ČNB 8x ročně, naposledy 20.3.2024 - viz článek ČNB snížila úrokové sazby, -  další řádná zasedání bankovní rady ČNB jsou v roce 2024 naplánována na:

 • 2.5.2024
 • 27.6.2024 - toto zasedání bude rozhodující pro výši úroků pro 2. pololetí roku 2024
 • 1.8.2024
 • 25.9.2024
 • 7.11.2024
 • 19.12.2024 - toto zasedání bude rozhodující pro výši úroků pro 1. pololetí roku 2025