SRO 2021 - záznam webináře

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková 


Přístup k záznamu webináře získáte ihned po úhradě zálohové faktury (po připsání na náš účet); v případě úhrady on-line nebo kartou získáte přístup okamžitě.

DÁREK ZDARMA - VIDEO záznam přednášky "Schválení účetnictví a rozdělení zisku SRO" z 20.4.2022.

Určeno pro:

Účetní, auditory, daňové poradce, společníky a jednatele sro

Obsah:

Změny a novinky pro rok 2021

např. změny v rozdělování zisku, změny daňových předpisů, novela zákona o obchodních korporacích 2021 č. 33/2020 Sb.

Aktuální problémy

např. zdanění podílů na zisku a záloh na podíly na zisku, odměňování společníků a jednatelů (smlouva o výkonu funkce, pracovní poměr, fakturace), úročené a bezúročné zápůjčky mezi společností a společníky, stanovení obvyklého úroku podle nejnovější judikatury roku 2020

Místo a datum konání

VIDEO záznam přednášky z 3.11.2020Čas

9 - 14 hod webinář s krátkými přestávkami

8.30 - 9 hod možnost vyzkoušení webináře před jeho zahájením


Cena

webinář on-line 2480 Kč + DPH

webinář záznam 880 + DPH

Při objednávce pro nejméně 4 účastníky z jedné firmy sleva pro všechny účastníky 10 % - v tomto případě objednejte na behounkovaingrid@volny.cz


Podrobné podkladové materiály

obdrží všichni účastníci vytištěné na přednášce

v pdf podobě budou zaslány na e-mail uvedený v objednávce nejpozději den před konáním přednášky


Možnost obdržení certifikátu o absolvování školení

do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků


Účast na školeních ing. Pavla Běhounka pořádaných ing. Ingrid Běhounkovou je uznávána KA ČR a auditoři si ji mohou započítávat do Kontinuálního právního vzdělávání (KPV) .

Do e-mailu behounkovaingrid@volny.cz uveďte název přednášky, termín, firmu, jména účastníků.Obdržíte certifikát o absolvování školení.


Přihlášeným účastníkům budou e-mailem příležitostně zasílány informace o aktuálních novinkách


Přednášku je možné si objednat také individuálně - máte-li zájem o školení pro potřeby Vaší firmy, kontaktujte nás na behounkovaingrid@volny.cz