Aktuálně ke konání přednášek

Přednáší Ing. Pavel Běhounek, pořádá Ing. Ingrid Běhounková 

Konání vzdělávacích akcí prezenční formou bez ohledu na počet účastníků je zakázáno (zatím do 22.1.2021).

Přednáška  "Změny v daních 2020/2021", která se měla konat 27.1.2021 v Praze, je vzhledem k očekávanému vývoji nahrazena webinářem. Účastníci přihlášení na tuto přednášku si mohou vybrat, zda budou sledovat webinář (on-line 27.1.2021 či ze záznamu) nebo zda chtějí vrátit peníze. 

Účastníci přihlášení na přednášky v klasické podobě si mohou svoji účast přesunout na webinář popř. si jej poslechnout ze záznamu - pokud se pro tuto náhradu nerozhodnou, bude jim úhrada za přednášky vrácena v plné výši.

Sledování přednášek přes internet je však jednoduché a pokud s ním nemáte zkušenosti, budete mít možnost si jej předem bezplatně vyzkoušet.

Webinář "Změny v daních 2020/2021" (nemusíte čekat na 27.1., ale můžete si objednat a okamžitě po úhradě sledovat záznam této přednášky ze dne 13.1.2021) přináší komplexní přehled novinek vč. např. kompenzačního bonusu, připravovaného kurzarbeitu, změn v daňovém řádu od 1.1.2021 či novelizaci zákona o účetnictví. Webinář "DPH a Daně z příjmů 2020/2021" přednášku "Změny v daních 2020/2021" doplňuje a podrobně se zabývá např. aktuálními problémy zdanění mezd či změnami v daňovém odpisování dlouhodobého majetku.

Aktuální jsou i záznamy webinářů "DPH 2020/2021", kde je pozornost věnována např. prokazování dodání zboží do jiného členského státu na základě novelizace zákona o DPH od 1.9.2020 nebo úpravě odpočtu daně u dlouhodobého majetku, a "Daně z příjmů 2020/2021", kde je vysvětlena např. možnost zpětného zápočtu ztráty vzniklé za rok 2020 či změnám v osvobození příjmů z prodeje nemovitostí u fyzických osob.