DPH v EU u zboží a služeb dodávaných spotřebitelům

Příklady

Celkem 22 příkladů k uplatnění DPH u služeb poskytovaných osobám nepovinným k dani z jiných členských států (9 příkladů) a k prodeji zboží na dálku (13 příkladů).

Jednotlivé příklady:

 • Příklad 1 - nepřekročení prahové hodnoty u českého plátce
 • Příklad 2 - překročení prahové hodnoty u českého plátce
 • Příklad 3 - nepřekročení prahové hodnoty u českého neplátce
 • Příklad 4 - překročení prahové hodnoty u českého neplátce
 • Příklad 5 - posuzování prahové hodnoty 10 000 EUR při poskytování služeb z různých států
 • Příklad 6 - posuzování prahové hodnoty 10 000 EUR při poskytování služeb osobám povinným i nepovinným k dani
 • Příklad 7 - započítávání různých služeb do prahové hodnoty 10 000 EUR
 • Příklad 8 - využití OSS pro jiné služby, než služby dle § 10i zákona o DPH
 • Příklad 9 - prahová hodnota při kombinaci služeb dle § 10i a prodeje zboží na dálku
 • Příklad 10 - zasílání zboží osobám nepovinným k dani a plátcům z jiných členských států
 • Příklad 11 - zasílání zboží slovenskému podnikateli, který není registrován k dani
 • Příklad 12 - zasílání zboží osobě, která je na Slovensku identifikována k dani z důvodu přijetí služby
 • Příklad 13 - zboží je objednáno osobně
 • Příklad 14 - zboží je do jiného členského státu přepraveno kupujícím
 • Příklad 15 - zboží předá prodávající k přepravě v jiném členském státě
 • Příklad 16 - zboží je dodáno osobě usazené na Slovensku do místa v ČR
 • Příklad 17 - zboží je dodáváno do členských států
 • Příklad 18 - prodej zboží na dálku na Slovensko a do Německa; prodávající je registrován k dani v Německu
 • Příklad 19 - překročení prahové hodnoty v průběhu roku 2022
 • Příklad 20 - registrace do OSS předem
 • Příklad 21 - následná registrace do OSS
 • Příklad 22 - následná registrace do OSS